De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond dolfijngroepen De Rank Meerkerk Woensdag 16 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond dolfijngroepen De Rank Meerkerk Woensdag 16 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond dolfijngroepen De Rank Meerkerk Woensdag 16 oktober 2013

2  Welkom en voorstellen Mirjam Nagtegaal  Opening  Structuur zorg dolfijngroep  Onderwijskundige inhoud  Vierjarenplan  Terugkoppeling aan groep/ouders  Hulp van ouders  Communicatie  Gelegenheid tot stellen van algemene vragen  Sluiting  Gelegenheid tot stellen van vragen over eigen kind Programma

3  Dolfijngroep is onderdeel van zorg.  Selectie valt onder verantwoordelijkheid van de intern begeleider.  Dolfijnleerkracht begeleidt kind in de dolfijngroep, geeft werk mee, instrueert en evalueert.  Groepsleerkracht coacht in de klas: stimuleert, en geeft ruimte en support om dolfijnwerk te doen. Structuur ‘dolfijn’zorg

4 Normaalverdeling Intelligentiequotiënt (Bron: Ministerie van OCW, 2008, p. 2)

5  Cognitieve uitdaging:  Verdiepen  Verbreden  Leren leren  Sociaal emotionele ontwikkeling  Vaardigheden aanleren  Computervaardigheden  Samenwerken Onderwijsinhoud

6  Verdiepen van kennis:  Reguliere vakken: rekenen  In vakoverstijgende projecten en topklassers (natuurverschijnselen, muziek, brein, geschiedenis van oude culturen) Cognitieve uitdaging

7  Verbreden van kennis:  Filosofie  Spaans, Italiaans  Scheikunde Cognitieve uitdaging

8  Leren leren:  Algemene voorwaarden  Grote teksten leren markeren, wegstrepen, samenvatten, vragen maken markeren, wegstrepen, samenvatten, vragen maken  Mindmappen (structureren)  Tijdlijn maken  Woorden leren  Plannen  Planning uitvoeren Leren leren

9  Filosoferen  Kwink spelen  Kindgesprekken  Tussendoor Sociaal emotionele ontwikkeling

10  Computervaardigheden  Groep 3 en 4  PowerPoint (basis)  Word (basis)  Groep 5 t/m 8  PowerPoint en Word, bijv. tabellen, vormen, automatische inhoudsopgave, altijd ten dienste van product.  Publisher Vaardigheden aanleren

11  Het dolfijngroepprogramma is een basisaanbod.  Zo nodig kan er altijd gedifferentieerd worden. Differentiatie

12 Tips:  Markeerstift geven (leren leren)  USB stick geven, ook helpen met opslaan  Plannen! Plan een half uur (groep 5,6) of een uur (groep 7,8) in waarop uw kind geconcentreerd kan werken. Hulp ouders

13 Periode 1Periode 2Periode weken2-4 weken tot Kerst8-10 weken Project doelen Sociaal emotionele ontwikkeling Eén groot project weken Voorbereiden techniektoernooi Afgewisseld met zelfstandig werk projecten (topklassers). Eén project Project doelen Leren leren Projectdoelen Ontwerpend en onderzoekend leren Samenwerken en presenteren Leren verantwoorden in verslag Project doelen Computer- vaardigheden Vierjarenplan

14 Eerste periode:  Groot project, weken  Vakoverstijgend, cognitieve uitdaging, leren leren en vaardigheden. Voorbeelden:  Stad: Gorinchem of Dordrecht  Ruimtevaart  Landen van de Wereld  Dierentuin ontwerpen / musical, toneelstuk Vierjarenplan

15  Tweede periode A:  Tot de Kerstvakantie klein project, weinig huiswerk.  Doelen op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, kunst en cultuur.  Voorbeelden:  Filosofie  Filosofiegeschiedenis  Kwink  Christmas Carols  Kunst rond Kerst  Winterboek, etc. Vierjarenplan

16  Tweede periode B:  Na de Kerstvakantie werken aan techniektoernooi (ongeveer 12 weken)  Afgewisseld met topklassers en andere zelfstandig werkprojecten. Vierjarenplan

17  Derde periode:  Na het techniektoernooi middelgroot project (ongeveer 8-10 weken)  Voorbeelden:  Poëzie project  Krant of tijdschrift maken  Spreekwoorden project  Fotografie Vierjarenplan

18  Terugkoppeling van dolfijnwerk  PowerPointpresentatie  Spreekbeurt  Tijdschrift, krant, boek, brochure  Tentoonstelling  Voorstelling  Eigen gemaakt spel Presentatie aan groep en/of ouders

19  Groepsleerkracht is eerste aanspreekpunt.  Bij specifieke problemen / vragen rond begaafdheid of dolfijngroep: de dolfijnleerkracht. Informatie en communicatie

20  Extra blad in rapport. Wordt ingevuld door dolfijnleerkracht.  Mappen mee naar huis voor iedere vakantie.  Informatieavond in maart / april, rond wisseling van groepen en aan begin van het schooljaar, voor alle scholen van TriVia. Locatie per toerbeurt. Informatie/Rapportage aan ouders

21  Drie keer per jaar info per rond de wisseling van de projecten: informatie over afsluiting van het project en de doelen en inhouden van het nieuwe project. Studieplanner wordt meegestuurd.  U kunt altijd mailen, bellen of langskomen voor of na schooltijd Informatie/Rapportage aan ouders


Download ppt "Informatieavond dolfijngroepen De Rank Meerkerk Woensdag 16 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google