De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Welkom en voorstellen Mirjam Nagtegaal Opening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Welkom en voorstellen Mirjam Nagtegaal Opening"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond dolfijngroepen De Rank Meerkerk Woensdag 16 oktober 2013

2 Programma Welkom en voorstellen Mirjam Nagtegaal Opening
Structuur zorg dolfijngroep Onderwijskundige inhoud Vierjarenplan Terugkoppeling aan groep/ouders Hulp van ouders Communicatie Gelegenheid tot stellen van algemene vragen Sluiting Gelegenheid tot stellen van vragen over eigen kind Programma

3 Structuur ‘dolfijn’zorg
Dolfijngroep is onderdeel van zorg. Selectie valt onder verantwoordelijkheid van de intern begeleider. Dolfijnleerkracht begeleidt kind in de dolfijngroep, geeft werk mee, instrueert en evalueert. Groepsleerkracht coacht in de klas: stimuleert, en geeft ruimte en support om dolfijnwerk te doen. Structuur ‘dolfijn’zorg

4 Normaalverdeling Intelligentiequotiënt (Bron: Ministerie van OCW, 2008, p. 2)

5 Onderwijsinhoud Cognitieve uitdaging: Verdiepen Verbreden Leren leren
Sociaal emotionele ontwikkeling Vaardigheden aanleren Computervaardigheden Samenwerken Onderwijsinhoud

6 Cognitieve uitdaging Verdiepen van kennis: Reguliere vakken: rekenen
In vakoverstijgende projecten en topklassers (natuurverschijnselen, muziek, brein, geschiedenis van oude culturen) Cognitieve uitdaging

7 Cognitieve uitdaging Verbreden van kennis: Filosofie Spaans, Italiaans
Scheikunde Cognitieve uitdaging

8 Leren leren Leren leren: Algemene voorwaarden Grote teksten leren
markeren, wegstrepen, samenvatten, vragen maken Mindmappen (structureren) Tijdlijn maken Woorden leren Plannen Planning uitvoeren Leren leren

9 Sociaal emotionele ontwikkeling
Filosoferen Kwink spelen Kindgesprekken Tussendoor Sociaal emotionele ontwikkeling

10 Vaardigheden aanleren
Computervaardigheden Groep 3 en 4 PowerPoint (basis) Word (basis) Groep 5 t/m 8 PowerPoint en Word, bijv. tabellen, vormen, automatische inhoudsopgave, altijd ten dienste van product. Publisher Vaardigheden aanleren

11 Differentiatie Het dolfijngroepprogramma is een basisaanbod.
Zo nodig kan er altijd gedifferentieerd worden. Differentiatie

12 Hulp ouders Tips: Markeerstift geven (leren leren)
USB stick geven, ook helpen met opslaan Plannen! Plan een half uur (groep 5,6) of een uur (groep 7,8) in waarop uw kind geconcentreerd kan werken. Hulp ouders

13 Vierjarenplan Periode 1 Periode 2 Periode 3 10-12 weken
2-4 weken tot Kerst 8-10 weken Project doelen Sociaal emotionele ontwikkeling Eén groot project 10-12 weken Voorbereiden techniektoernooi Afgewisseld met zelfstandig werk projecten (topklassers). Eén project Leren leren Projectdoelen Ontwerpend en onderzoekend leren Samenwerken en presenteren Leren verantwoorden in verslag Project doelen Computer-vaardigheden Vierjarenplan

14 Vierjarenplan Eerste periode: Groot project, 10-12 weken
Vakoverstijgend, cognitieve uitdaging, leren leren en vaardigheden. Voorbeelden: Stad: Gorinchem of Dordrecht Ruimtevaart Landen van de Wereld Dierentuin ontwerpen / musical, toneelstuk Vierjarenplan

15 Vierjarenplan Tweede periode A:
Tot de Kerstvakantie klein project, weinig huiswerk. Doelen op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, kunst en cultuur. Voorbeelden: Filosofie Filosofiegeschiedenis Kwink Christmas Carols Kunst rond Kerst Winterboek, etc. Vierjarenplan

16 Vierjarenplan Tweede periode B:
Na de Kerstvakantie werken aan techniektoernooi (ongeveer 12 weken) Afgewisseld met topklassers en andere zelfstandig werkprojecten. Vierjarenplan

17 Vierjarenplan Derde periode:
Na het techniektoernooi middelgroot project (ongeveer 8-10 weken) Voorbeelden: Poëzie project Krant of tijdschrift maken Spreekwoorden project Fotografie Vierjarenplan

18 Presentatie aan groep en/of ouders
Terugkoppeling van dolfijnwerk PowerPointpresentatie Spreekbeurt Tijdschrift, krant, boek, brochure Tentoonstelling Voorstelling Eigen gemaakt spel Presentatie aan groep en/of ouders

19 Informatie en communicatie
Groepsleerkracht is eerste aanspreekpunt. Bij specifieke problemen / vragen rond begaafdheid of dolfijngroep: de dolfijnleerkracht. Informatie en communicatie

20 Informatie/Rapportage aan ouders
Extra blad in rapport. Wordt ingevuld door dolfijnleerkracht. Mappen mee naar huis voor iedere vakantie. Informatieavond in maart / april, rond wisseling van groepen en aan begin van het schooljaar, voor alle scholen van TriVia. Locatie per toerbeurt. Informatie/Rapportage aan ouders

21 Informatie/Rapportage aan ouders
Drie keer per jaar info per rond de wisseling van de projecten: informatie over afsluiting van het project en de doelen en inhouden van het nieuwe project. Studieplanner wordt meegestuurd. U kunt altijd mailen, bellen of langskomen voor of na schooltijd. Informatie/Rapportage aan ouders


Download ppt "Programma Welkom en voorstellen Mirjam Nagtegaal Opening"

Verwante presentaties


Ads door Google