De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Executieve functies 25 november; Manon Hulsbeek & Johanna Jager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Executieve functies 25 november; Manon Hulsbeek & Johanna Jager."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Executieve functies 25 november; Manon Hulsbeek & Johanna Jager

2 Programma -Slim maar… -Hersenen en leren -Executieve functies -Metacognitie

3 Invoering passend onderwijs -Het bieden van een passende plek voor ieder kind. -Kennis van het executief functioneren helpt om onderwijsbehoeften beter in kaart te brengen.

4 Hoogbegaafdheid in het primair onderwijs -Excellentie (PISA, TIMSS) -Meer oog voor het slimme kind. -Het slimme kind heeft ook instructie nodig.

5 Hoogbegaafdheid in het primair onderwijs

6 Slim kind, maar kan niet plannen -Hoogbegaafde leerlingen hebben niet geleerd om te leren leren. -Voor een gedeelte van de leerlingen is dit inderdaad het geval.

7 Brein ontwikkeling -Niet alleen intelligentie, maar juist metacognitie bepalend voor succes. -Deze vaardigheden ontwikkelen zich vanaf 8 jaar en moeten actief gestimuleerd worden. -Naast metacognitie speelt ook het executief functioneren een grote rol.

8 Executief functioneren & leren -Beeldvormende technieken maken onderzoek naar het brein mogelijk. -Het brein heeft een sterke relatie met leren. -Het brein is tot aan de adolescentie in ontwikkeling!

9 Hersenen

10 Frontale hersenkwab In de frontale hersenkwab vindt de aansturing van het plannen & organiseren plaats. De zogeheten executieve functies.

11 Het brein is plastisch -Het brein wordt gevormd door wat we doen, denken en voelen. -Van zandpaadjes naar snelwegen!

12 Wat is leren?

13 Als leerkracht sta je model De werking van spiegelneuronen. We leren veel door het nadoen van goede voorbeeld. Als leerkracht ben je het model!

14 Executieve functies zijn in ieder geval -Inhibitie; -Werkgeheugen; -Flexibiliteit / creatief denken. -Maar dus ook: metacognitie.

15 Inhibitie -Het vermogen om te kunnen nadenken voor je iets doet. -In ontwikkeling tot ongeveer 8 jaar (groep 4). -Kinderen met ADHD hebben vaak een verminderd inhiberend vermogen.

16 Inhibitie versterken Stickerkaart, uitstel van beloning. Kookwekker, leren om te wachten. Middels: Stoplicht, kaartje met rood en groen, stille vinger en stop, denk doe.

17 Werkgeheugen -De vaardigheid om informatie in het geheugen vast te houden bij het uitvoeren van complexe taken. -Ontwikkelt zich lineair tot ongeveer 12 jaar. -Het werkgeheugen is trainbaar middels ‘chunking’.

18 Werkgeheugen versterken -Leren door te herhalen. -Koppel informatie door middel van rijmpjes en versjes. -Vooraf verwijzen naar regels. -Memory spelletjes. -Aantekeningen maken.

19 Flexibiliteit / creatief denken -De vaardigheid om plannen te herzien, aanpassingen te maken. -Maar ook relaties kunnen leggen, verbanden leggen. -Deze vaardigheid is ontwikkeling tot in de vroege adolescentie.

20 Flexibiliteit versterken -Voeg onverwachte situaties in dagprogramma. -Voer taken uit waarbij moet worden geswitcht tussen twee strategieën. -Leren van fouten.

21 Er zijn nog meer executieve functies Concrete interpretatie mist nog. Echter belangstelling en onderzoek wordt telkens groter. -Sterke relatie executieve functies en schoolse taken. -Juist het slimmere kind heeft soms moeite met deze taken.

22 Want? Soms nog niet leeftijdsadequaat om bepaalde taken uit te voeren. Maar ook, deze leerling mist meta cognitieve vaardigheden (Veenman, 2013).

23 Leren om te leren=metacognitie

24 Deficiëntie Onderzoek wijst uit bij begaafde leerlingen: Metacognitieve vaardigheden kunnen volledig afwezig zijn. Metacognitieve vaardigheden kunnen latent aanwezig zijn.

25 Metacognitie versterken -Geïntegreerd in leertaak. -Expliciete instructie. -Modelling. -Langdurig.

26 Samenvattend -Executieve functies en metacognitie misschien wel belangrijker dan intelligentie?

27 Enquête invullen -Na de bijeenkomst wordt enquête gemaild. -Welke onderwerpen maken voor jullie een conferentie interessant?

28 Algemene vragen? Stel ze graag, na afloop zijn wij ook beschikbaar voor individuele vragen of kunt u voor meer informatie terecht op www.dctwente.nl manon@manonhulsbeek.nl Johanna.jager@expertis.nl


Download ppt "Presentatie Executieve functies 25 november; Manon Hulsbeek & Johanna Jager."

Verwante presentaties


Ads door Google