De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 3 e leerjaar BB/KB. LEERWEGEN LWT 4 Leerwegen: Basisberoepsgericht Kaderberoepsgericht TL:Mavo SECTOREN 4 Sectoren: Techniek Zorg / Welzijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 3 e leerjaar BB/KB. LEERWEGEN LWT 4 Leerwegen: Basisberoepsgericht Kaderberoepsgericht TL:Mavo SECTOREN 4 Sectoren: Techniek Zorg / Welzijn."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 3 e leerjaar BB/KB

2 LEERWEGEN LWT 4 Leerwegen: Basisberoepsgericht Kaderberoepsgericht TL:Mavo SECTOREN 4 Sectoren: Techniek Zorg / Welzijn Economie Landbouw

3 SECTOREN TechniekZorg/WelzijnEconomie Bouw, wonen en interieur VerzorgingHandel & Admin. Metaal- techniek Uiterlijke Verzorging Electro- techniek ICT

4 VAKKEN TechniekZorg/WelzijnEconomie ber.ger.vak Nederlands Engels Wiskunde NaskBiologieEconomie Rekenen Ma.leer

5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING - Examenreglement - Overzicht van alle toetsen per vak - Regels t.a.v. inleveren - Is al begonnen - Leerling/ouder(s): resultaten via SOMtoday - PTA raadplegen via website school EXAMENDOSSIER - Overzicht van alle resultaten per vak - Resultaten algemene onderdelen (stage)

6 MAATSCHAPPIJLEER 2 uren per week Afsluiten eind klas 3 Telt mee voor zakken / slagen examen * * *

7 BEWEGINGSONDERWIJS (GYMNASTIEK) 2 uren per week in klas 3 2 uren per week in klas 4 afsluiten halverwege klas 4 moet voldoende zijn ! * * * *

8 C.K.V. (CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING) 1 uur per week Soms langer, soms geen les Afsluiten eind klas 3 Moet voldoende zijn ! * * * *

9 Rekenen 1 uur per week in klas 3 en 4 Verplichte afname rekentoets 2F Totaal 4 kansen waarvan 1x in 3 e klas Hoogste cijfer telt! 2ER toets (dyscalculie/”rekenzwak”) Cijfer telt vanaf schooljaar 2015/2016 mee voor het wel/niet behalen van het diploma * * *

10 Religie 1 uur per week in klas 3 en 4 Sinds vorig schooljaar ook becijferd * *

11 RAPPORTCIJFER = EINDCIJFER P.T.A. KLAS 3 OVERGANGSNORMEN: - Maatschappijleer tenminste een 5 - Ieder cijfer lager dan 5,5 is onvoldoende - Van de 7 cijfers niet meer dan 2 onvoldoende ( Beroepsgerichte vak telt 2x) - Combinatie 4 en 5 is niet toegestaan - 2 onvoldoenden tenminste 9,5 punten - Geen cijfer afgerond lager dan een 4,0 - Niet voldoen aan norm = bespreekgeval

12 Tabel overgangsnormen Aantal onv.CombinatieAantal pnt. 0 15 of 441 25,541

13 RAPPORTAGE 1 e cijferlijst: 20 november Ouderspreekavond: 2 december 2 e Cijferlijst: 11 maart Ouderspreekavond: 23 maart Toetsweek: 14 t/m 21 juni Voorl. cijferlijst + herkansingsformulier: 24 juni Maximaal 2 toetsen herkansbaar (PTA) Herkansingsdag 30 juni Eindrapport 15 juli Cijfers kunnen altijd via SOMtoday worden bekeken

14 WERKWEKEN Binnenkort boekjes met keuzes Week van 4 t/m 8 juli Maak zelf de keuze! Aanmeldingsformulier inleveren bij de teamleider! Annuleringsverzekering zelf afsluiten! -Niet mee: speciaal programma op school. -Aanmelden betekent: betalen !!! STAGE Stage voor alle leerlingen. Kennismaken met de beroepspraktijk. Wennen aan een ander ritme / regime.

15 REGELS (Zie daarvoor ook de sectorgids/website) Ziekte:Bellen absentielijn 0591-657975 Weer beter briefje (website) Geen jassen, petten, etc. in het lokaal Wapens absoluut verboden Mobiele telefoons Te laat komen/verzuim: leerplicht Beschikbaarheid leerling van 8.30 t/m 16.00 uur Time out lokaal; samen maken we de school Inleveren werkstukken, etc. Doorgeven e-mailadres(sen)

16 Mentoren H&A/ICT : B3a/K3a: dhr. Wieringa B3i: dhr. Polée K3i: mw. Robben Techniek: B3b/B3e/B3m: dhr. Dubbelhuis K3b/K3e: mw. Herbers K3m: dhr. Kool Z&W: B3u/B3v: mw. Twickler K3u: mw. Bruintjes K3v: mw. Zuidinga


Download ppt "Informatieavond 3 e leerjaar BB/KB. LEERWEGEN LWT 4 Leerwegen: Basisberoepsgericht Kaderberoepsgericht TL:Mavo SECTOREN 4 Sectoren: Techniek Zorg / Welzijn."

Verwante presentaties


Ads door Google