De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo Dinsdag 4 maart 2014 Klas 2 mavo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo Dinsdag 4 maart 2014 Klas 2 mavo."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo Dinsdag 4 maart 2014 Klas 2 mavo

2 AGENDA Welkom Bevordering eind 2 e klasMevr. E. Mulder-Hanse (teamleider vmbo/mavo onderbouw) Doorstroom Mevr. W. van Donk (teamleider vmbo/mavo bovenbouw) Sectoren PakkettenMevr. T. Mast-Cassa (decaan) MAVO XLMevr. W. van Donk (teamleider vmbo/mavo bovenbouw) Sluiting RGO Middelharnis

3 BELANGRIJKSTE BEVORDERINGSRICHTLIJNEN Het gemiddelde van alle op hele cijfers afgeronde eindcijfers is tenminste 6,0; er zijn bij de eindcijfers maximaal twee op hele cijfers afgeronde onvoldoenden niet lager dan het cijfer vijf; voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels mag bij de eindcijfers in totaal één afgeronde onvoldoende staan die niet lager is dan een 5. RGO Middelharnis

4 EINDCIJFER Omschrijving van het begrip eindcijfer: Het gemiddelde van alle behaalde cijfers bij één bepaald vak in één leerjaar. Het eindcijfer wordt bepaald met behulp van het voortschrijdend gemiddelde. Het voortschrijdend gemiddelde is een doorlopend gemiddelde van alle behaalde cijfers in één leerjaar voor een bepaald vak. RGO Middelharnis

5 BEVORDERING EIND 2 E KLAS Op 14 juli zijn de bevorderingsvergaderingen Mogelijkheden: Leerling voldoet aan de richtlijnen en gaat op zelfde niveau naar de 3 e klas Niet voldaan: altijd discussie: alsnog bevordering op zelfde niveau bevordering naar lager niveau doubleren in klas 2 RGO Middelharnis

6 VMBO (DE LEERWEGEN) MAVO (vmbo theoretische leerweg) vervolg MBO of HAVO klas 4 MAVO (vmbo gemengde leerweg) vervolg MBO niveau 3/4 Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vervolg MBO niveau 3/4 Vmbo basisberoepsgerichte leerweg vervolg MBO niveau 2 RGO Middelharnis

7 SECTOREN Zorg en welzijn Techniek Economie Landbouw

8 EXAMEN De examenperiode start vanaf het 3 e jaar! De meeste vakken hebben vanaf leerjaar 3 ET’s. ET = Examendossier Toets. Alle ET’s samen vormen het schoolexamen. Alle ET cijfers gaan mee naar klas 4. RGO Middelharnis

9 BASIS-/KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Klas 2  klas 3 ict projecten ECDL Photoshop diverse korte opdrachten administratie werkveld economie personeelszaken receptie en balie magazijn boekhouding inkoop en verkoop RGO Middelharnis

10 PRAKTIJKVAKKEN ict en administratie basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 11 uur per week Veel zelf doen Daarnaast de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, economie, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding en Duits gemengde leerweg 3 uur per week, in samenwerking met economie ook “Jong Ondernemen” (per 2014-2015 in ontwikkeling) RGO Middelharnis

11 MAVO 3 Klas 2  klas 3 mavo Verplicht zijn ne, en, wi, ec, kv1, lo Keuzevakken: ak, gs, du, fa, bi, nask, ad/ict* één van de vakken bi, nask, ad/ict* één van de vakken du of fa één van de vakken gs of ak één vrije keuze uit bovenstaande vakken * administratie en ict kunnen niet samen gekozen worden RGO Middelharnis

12 MAVO NA KLAS 3 Klas 3  klas 4 Sector kiezen (wiskunde verplicht) Economie (economie) Zorg & welzijn (biologie)* Techniek/landbouw (natuurkunde)* * vak alleen te kiezen indien je dit ook in klas 3 hebt gevolgd RGO Middelharnis

13 MAVO Klas 3  klas 4 Gemengde leerweg sector economie keuze maken uit administratie of ict + keuze uit fa, du, ak, gs ( 1 vak) Theoretische leerweg sectorvak+ 2 keuzevakken sector economie (economie)+ fa/du, ak/gs, bi, nask2* sector zorg & welzijn (biologie) + fa/du, ak/gs, nask2, ec sector techniek/landbouw (natuurkunde) fa/du, bi, nask2, ec *nask2 kan alleen in combinatie met biologie gekozen worden! RGO Middelharnis

14 KOMENDE ACTIVITEITEN DECAAN Lc-data (beroepskeuze-/interessetest) begin 3 e klas Klassengesprekken Individuele keuze kenbaar, formulier wordt via de e-mail opgestuurd, uiterlijk 23 maart ingevuld inleveren. Rgovmbomavo.dedecaan.net Vragen? T.Mast@rgomiddelharnis.nl RGO Middelharnis

15 SCHOOLJAAR 2014-2015 MAVO XL Ambitie Van M2 naar M3 Verbetering doorstroming naar Havo 4 Verbeteren motivatie in M3 Eisen Minimaal 6,8 gemiddeld voor de kernvakken en rekenen op overgangsrapport M2 naar M3 Voldoende motivatie en werkhouding Uitslag Vas toetsen kan ook mee tellen Eventueel motivatie gesprek RGO Middelharnis

16 INRICHTING MAVO XL Leerlingen zitten tijdens de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde in dezelfde klas Docenten voor deze vakken geven ook aan een parallelklas H3 les of zijn op de hoogte van het havo-programma Werktempo kernvakken ligt hoog! 1 XL-uur per week (extra) wordt gebruikt om vaardigheden te trainen. (plannen, begrijpend lezen, presenteren) In samenwerking met economie; Jong Ondernemen (per 2014-2015 in ontwikkeling) RGO Middelharnis

17 INDELING XL-KLAS Klas wordt samengesteld na overgangsvergadering van 14 juli Ouders en leerlingen worden per mail geïnformeerd (eind juli) 1 XL-klas RGO Middelharnis

18 OUDERAVOND BEGIN 3 E KLAS In september 2014 is er een voorlichtingsavond voor alle ouders van klas 3 VMBO/MAVO Vragen? w.donk@rgomiddelharnis.nl RGO Middelharnis


Download ppt "RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo Dinsdag 4 maart 2014 Klas 2 mavo."

Verwante presentaties


Ads door Google