De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. LEERWEGEN IN HET V.M.B.O LEERWEGEN IN HET V.M.B.O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. LEERWEGEN IN HET V.M.B.O LEERWEGEN IN HET V.M.B.O."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 LEERWEGEN IN HET V.M.B.O LEERWEGEN IN HET V.M.B.O.

3 elke leerling heeft dezelfde lessen klas 3 - 4 VMBO bovenbouw klas 1 - 2 VMBO onderbouw keuze voor leerwegen en lessenpakket

4 De leerwegen op Van Maerlant Gemengde - Theoretische leerweg; Kaderberoepsgerichte leerweg; Basisberoepsgerichte leerweg.

5 Gemengde – Theoretische leerweg Als studeren je makkelijk afgaat; Veel theoretische vakken; D & C (dienstverlening en commercie) projectgericht; Volop doorstroommogelijkheden.

6 Kaderberoeps- gerichte leerweg Als je praktischer bent ingesteld; D & C (dienstverlening en commercie) projectgericht; 1 dag per week stage / half jaar in klas 3 en 4; Volop doorstroommogelijkheden.

7 Basisberoeps- gerichte leerweg Als je nog praktischer bent ingesteld; D & C (dienstverlening en commercie) projectgericht; 1 dag per week stage / half jaar in klas 3 en 4; Extra praktijk in klas 3; een dag buiten de school; Minder doorstroom-mogelijkheden.

8 Welke vakken worden aangeboden? Gemeenschappelijke vakken (verplicht) Nederlands; Engels; Lichamelijke opvoeding; Kunstvakken (klas 3); Maatschappijleer (klas 3). Economie D&C

9 Welke vakken worden aangeboden? Vrije vakken Gem/Theoretisch: Wiskunde óf Duits Natuurkunde óf Geschiedenis Aardrijkskunde. Kader: Duits én Maatschappijleer 2 óf Wiskunde (evt. extra vak Duits) Basis: Maatschappijleer 2 óf Wiskunde

10 Het vakkenpakket: Gem/Theor Nederlands Engels Duits of wisk. Economie D & C Nat of Gesch Aardrijksk. Kunstvak Maats.leer Lich. Opv Kader Nederlands Engels Duits/maats.leer 2 of wisk. (evt. extra duits) Economie D & C PPV in klas 3 Stage in klas 3 en 4 (1 dag/half jaar) Kunstvak Maats.leer Lich. Opv Basis Nederlands Engels Maats.leer 2 of wisk. Economie D & C Praktijk in kl. 3 Stage in klas 3 en 4 (1 dag/half jaar) Kunstvak Maats.leer Lich. Opv

11 mentoruur; beroepskeuzetest in dec./jan.; gesprek met de mentor; indien nodig gesprek decaan. Keuzebegeleiding in klas 2

12 D & C-project beroepskeuze; presentatie leerling, ook voor ouders; voorlichtingsavonden/studiebeurzen; bijv. St. Jans lyceum; voorlichting uniformberoepen; beroepen caroussel; gesprek met de decaan in klas 4. Keuzebegeleiding in klas 3 en 4

13 Basis: MBO niveau 2 Kader: MBO niveau 2, 3(of 4) Gem/Theor: MBO niveau 3 of 4 Theoretisch:HAVO Mogelijkheden na klas 4

14 Van VMBO sector Economie naar: MBO sector Economie: geen vakkeneisen; MBO sector Zorg en Welzijn: geen vakkeneisen; MBO sector Landbouw: geen vakkeneisen; MBO sector Techniek: wiskunde verplicht. Mogelijkheden na klas 4


Download ppt "WELKOM. LEERWEGEN IN HET V.M.B.O LEERWEGEN IN HET V.M.B.O."

Verwante presentaties


Ads door Google