De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 3e leerjaar BB/KB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 3e leerjaar BB/KB"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 3e leerjaar BB/KB

2 LEERWEGEN SECTOREN LWT 4 Leerwegen: Basisberoepsgericht
Kaderberoepsgericht TL:Mavo SECTOREN 4 Sectoren: Techniek Zorg / Welzijn Economie Landbouw

3 SECTOREN Techniek Zorg/Welzijn Economie Bouw, wonen en interieur
Verzorging Handel & Admin. Metaal- techniek Uiterlijke Electro- ICT

4 VAKKEN Techniek Zorg/Welzijn Economie ber.ger.vak Nederlands Engels
Wiskunde Nask Biologie Rekenen Ma.leer 4

5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
- Examenreglement Overzicht van alle toetsen per vak - Regels t.a.v. inleveren - Is al begonnen Leerling/ouder(s): resultaten via SOMtoday PTA raadplegen via website school EXAMENDOSSIER - Overzicht van alle resultaten per vak - Resultaten algemene onderdelen

6 * * * MAATSCHAPPIJLEER 2 uren per week Afsluiten eind klas 3
Telt mee voor zakken / slagen examen * * *

7 BEWEGINGSONDERWIJS (GYMNASTIEK)
2 uren per week in klas 3 2 uren per week in klas 4 afsluiten halverwege klas 4 moet voldoende zijn ! * * * *

8 C.K.V. (CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING)
1 uur per week Soms langer, soms geen les Afsluiten eind klas 3 Moet voldoende zijn ! * * * *

9 * * * Rekenen 1 uur per week in klas 3 en 4
Verplichte afname rekentoets in leerjaar 4 Cijfer telt vanaf schooljaar 2015/2016 mee voor het wel/niet behalen van het diploma * * *

10 RAPPORTCIJFER = EINDCIJFER P.T.A. KLAS 3 OVERGANGSNORMEN: Maatschappijleer tenminste een 5 - Ieder cijfer lager dan 5,5 is onvoldoende - Van de 7 cijfers niet meer dan 2 onvoldoende (Beroepsgerichte vak telt 2x) Combinatie 4 en 5 is niet toegestaan 2 onvoldoenden tenminste 9,5 punten Geen cijfer lager dan een 4,0 Niet voldoen aan norm = bespreekgeval

11 Tabel overgangsnormen
Aantal onv. Combinatie Aantal pnt. 1 5 of 4 41 2 5,5

12 RAPPORTAGE 1e cijferlijst: 21 november Ouderspreekavond: 4 december
2e Cijferlijst: 6 maart Ouderspreekavond: 19 maart Toetsweek: 3 t/m 9 juni Voorl. cijferlijst + herkansingsformulier: 12 juni Maximaal 2 toetsen herkansbaar (PTA) Herkansingsdag 18 juni Eindrapport 3 juli Cijfers kunnen altijd via SOMtoday worden bekeken

13 NIEUW IN Positive action: creëren van een plezierig leef-en leerklimaat (programma in mentorles) - ZuluDesk: Tool voor docenten m.b.t. de Ipad Cashless betalen: pasje voor leerlingen t.b.v de automaten en de kantine

14 WERKWEKEN STAGE Binnenkort boekjes met keuzes Week van 22 t/m 26 juni
Maak zelf de keuze! Aanmeldingsformulier inleveren bij de teamleider! Annuleringsverzekering zelf afsluiten! -Niet mee: speciaal programma op school. -Aanmelden betekent: betalen !!! STAGE Stage voor alle leerlingen. Kennismaken met de beroepspraktijk. Wennen aan een ander ritme / regime.

15 REGELS (Zie daarvoor ook de sectorgids/website)
Ziekte: Bellen absentielijn Weer beter briefje (website) Geen jassen, petten, etc. in het lokaal Wapens absoluut verboden Mobiele telefoons Te laat komen/verzuim: leerplicht Beschikbaarheid leerling van 8.30 t/m uur Time out lokaal; samen maken we de school Inleveren werkstukken, etc. Doorgeven adres(sen)

16 Mentoren H&A/ICT : B3a/K3a: dhr. Mink B3i/K3i: dhr. Kuipers Techniek:
B3b/B3e/B3m: dhr. Dubbelhuis K3b/K3e: mw. Herbers K3m: dhr. Kool Z&W: B3u: dhr. Martens B3v: mw. ‘t Lam K3u/x: dhr. Keuter K3v: mw. van Slooten-Pos


Download ppt "Informatieavond 3e leerjaar BB/KB"

Verwante presentaties


Ads door Google