De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4 • Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website,

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4 • Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website,"— Transcript van de presentatie:

1

2 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg

3 • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4 • Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website, Magister en Brainbox • Stages (maatschappelijke stage/arbeidsoriëntatie) Programma

4 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Pauze

5 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Programma Na de Pauze: • Uitwerking Rekenbeleid (Referentiekader 2F) voor VMBO-GT • Kennismaking mentor

6 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Programma Toetsing en Afsluiting PTA • Regeling van alles wat met Schoolexamen te maken heeft • Beschrijving schoolexamen onderdelen per vak • Overgangsregeling • Toetsroosters

7 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Klas 3 PTA • Afronding CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming) • Handelingsopdrachten • Grote Praktische Opdracht: Arbeidsoriëntatie

8 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Cijfers Overgang 3 naar 4 • Cijfers die alleen meetellen voor rapporten • Cijfers die meetellen voor PTA èn rapport

9 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Over naar klas 4: Rapportcijfers Overgang 3 naar 4 • hoogstens drie onvoldoendes • hoogstens 5 manco’s • voldoen aan eisen vakkenpakket • bij meer dan 6 manco’s op 3 e rapport altijd in de categorie ‘Bespreken’!!

10 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Eisen vakkenpakket Overgang 3 naar 4 1 x 5 mag; rest moet 6 of hoger zijn. 2 x 5 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. 1 x 4 mag; rest moet 6 of meer zijn en in ieder geval 1 x 7 of hoger. Gemiddelde Vakkenpakket ≥ 5,5 Alle schoolexamenonderdelen van klas 3 afgerond!!

11 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Informatie en contact

12 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Spreekavond: 18 december en 9 april Informatie-avond: In april 2013 kiezen leerlingen een definitief vakkenpakket voor klas 4 VOORLICHTINGSAVOND ‘KEUZES’ op: 3 april 2013

13 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Website (http://www.dockinga.nl) • nieuws en informatie, foto’s enz.

14 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • Magister (cijfers, absentie, huiswerk, toetsen)

15 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg MagisterApp : Meta • De app Meta downloaden uit de Apple App Store of uit de Android Market. • Schoolgegevens en inloggegevens invoeren • Inzage cijfers, huiswerk, agenda, aanwezigheid Hoe?? Bekijk instructiefilmpje op: meta.schoolmaster.nl

16 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • Nieuwsbrieven • 4 keer per jaar • Verspreiding op papier en mail.

17 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Facebook ( DockingaCollege-VmboGT) • nieuws en informatie, foto’s, filmpjes enz.

18 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Twitter ( DockingaVmboGT ) • nieuws en informatie enz.

19 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Contact: • Mentor • Teamleider • Conciërge • Decaan • Docenten • Spreekavonden

20 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Huiswerk

21 Huiswerkbegeleiding • Hulples : Maandag 7e les :lokaal 13 Nederlands- WES lokaal 18 Engels - PAI Donderdag 8 e les:lokaal 13 Wiskunde- FOA (aanmelden via mentor) Huiswerk Werken op school mag altijd, evt. in overleg met een docent

22 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Werken op school Openingstijden mediatheek: Ma 9.00 – 14.10u Di 9.00 – 14.10u Wo 9.00 – 15.00u Do 9.00 – 15.00u Vr 9.00 – 15.00u Huiswerk

23 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Absentie Ziekmelding: Per telefoon naar conciërge Tijdens schooldag ziek naar huis: - telefonisch bericht van thuis. Wanneer leerling weer naar school gaat: - telefonische ‘beter-melding’ (NB: afmelden voor Schoolexamens zie Examenreglement

24 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Stages Maatschappelijke stage: Basisprincipe: VRIJWILLIGERSWERK 5 en 8 oktober voorlichting leerlingen 10 uur gedaan in onderbouw, nog 20 uur in klas 3 Spreekuren: afspraak BOT/WEA Arbeidsoriëntatie: Stage bij bedrijf/instelling Stageweken: 28 jan t/m 1 feb en 4 t/m 8 feb

25 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Vragen?

26 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Pauze

27 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Rekenbeleid Dockingacollege VMBO-GT Reken maar! Door: Jannechien van der Wal (rekencoördinator VMBO-GT)

28 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Rekentoets klas 4 - Aanleiding - Referentieniveau 2F - Schooljaar 2013/2014 - Zelfstandig onderdeel van CE - Eerste twee jaar: Nederlandse taal en rekenen tenminste een 5. - Daarna: tenminste een 6 en een 5 voor Nederlands en rekenen. - 2x onvoldoende  nog geen diploma

29 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Rekenonderwijs Klas 1: onderhoud bij Wiskunde Klas 2: onderhoud bij Wiskunde, natuurkunde en economie Klas 3: rekenles  starten met Got-it Klas 4: eventueel vervolg rekenles met Got-it Mw. K. Reitsma & mw. J. van der Wal- van der Kooi

30 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Got-it?! -Webbased rekenprogramma -Gelinkt aan Magister -4 domeinen (2F)  getallen, verhoudingen, meten en verbanden -11 onderwerpen -4 fases per onderwerp  basis, instructie, - toepassen, complex toepassen. -Instaptoets  niveau per onderwerp -Zelfstandig doorwerken -Om de week een toets  rapportage

31 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Hulples rekenen Incidenteel Verplicht voor uitvallers (toets) Aanmelden gaat niet via de mentor Hardnekkige rekenproblemen  handelingsplan

32 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Pilottoets klas 3 4 tot en met 15 maart 2013 Uitslag 11 april 2013 Herkansing in mei/juni 2013 Vrijstelling rekentoets klas 4 Of nog 2 kansen in klas 4 Zittenblijvers klas 3

33 VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg Vragen?


Download ppt "VMBO – Gemengde en Theoretische Leerweg • PTA • Overgang klas 3 naar klas 4 • Informatie en contact • Begeleiding/hulp/absentie • Informatie via de Website,"

Verwante presentaties


Ads door Google