De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M Welkom op de informatieavond van groep 1-2 schooljaar 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M Welkom op de informatieavond van groep 1-2 schooljaar 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 m Welkom op de informatieavond van groep 1-2 schooljaar 2015-2016

2 Programma m Start nieuwe schooljaar Groepsvorming Heterogene groep Thema’s Ontwikkelingsgebieden Dagindeling Toetsen Zorg voor leerlingen Communicatie met ouders Computerochtenden Schrijfles Excursies Ontwikkelingsmateriaal bekijken Ziektemelding/verlof

3 We zijn weer begonnen! b

4 Start nieuwe schooljaar b Veiligheid Groepsvorming Nieuwe kinderen

5 Groepsvorming b Fases in groepsvorming: 1.Orienteren: Kennismaking en veiligheid (kind mag zijn wie hij is) Kleuters zijn vooral bezig met zichzelf Is er iets veranderd t.o.v. vorig jaar? ( oudste kleuters weg/ nieuwe kinderen erbij) 2.Presenteren: Contact maken en samenwerken. Elkaar durven aanspreken Bv. Stop dat wil ik niet. Oplossen en uitpraten is belangrijk 3.Normeren: Groepsregels zijn duidelijk. Leiders in de groep gaan ongeschreven regels maken. De leerkracht bewaakt de groepsregels / vertrouwen onderling opbouwen. 4.Presteren: De groep is gesetteld: Respecteren ze elkaar? Kunnen ze goed samenwerken/ overleggen? De leerkracht benoemt de kwaliteiten en bewaakt de ontwikkeling van de positieve groep. ( plezier hebben met elkaar- klaarstaan-openheid-geven en nemen- behulpzaamheid- omgaan met verschillende situaties). 5.Evalueren: Terugkijken aan het einde van het schooljaar. ( ook tussentijds )

6 Samen feest hebben en lol maken. b

7 Contact maken en samenwerken b

8 Heterogene groep m Leren van elkaar Samenwerken Zorgen voor elkaar Zelfvertrouwen opbouwen Zelfstandigheid bevorderen

9 Thema’s m Kleur/vorm/cijfersPasen KinderboekenweekSprookjes/moederdag HerfstKriebelbeestjes SinterklaasSchoolfeest KerstHulpdiensten/vaderdag WinterZomer Cultuurweek Circus/carnaval Supermarkt Lente

10 Sinterklaas/ Kerstmis/Pasen/ Prinsenbos M

11 Ontwikkelingsgebieden m 1Taal-communicatie: -spreken /luisteren/ woordenschat/ zinsbouw/luisteren 2Taal-denken; Taal-lezen -ordenen / classificeren / beredeneren / leesontwikkeling 3Rekenen-denken - Rekenbegrippen / tellen / getalsymbolen / meten 4Ruimtelijke oriëntatie - Ruimtelijke begrippen / actief hanteren van deze begrippen 5Auditieve waarneming - Verschillen horen / nazeggen /geheugen /rijmen /hakken en plakken 6Visuele waarneming - Verschillen zien: kleur / vorm / grootte 7Fijne motoriek - Fijn motorische vaardigheden ontwikkelen. Knippen / plakken / tekenen 8Grove motoriek - Bewegen in de ruimte: buiten en binnen 9Werkhouding -Motivatie / concentratie / zelfstandigheid / taakbesef / tempo 10Sociaal-emotionele ontwikkeling - Samenspel /omgaan met anderen / zorg hebben voor anderen /zelfvertrouwen / omgaan met emoties

12

13 Buiten spelen: Even lekker hangen!

14 Dagindeling B Ochtend: Kring: bidden/ namen/ activiteit Werken met ontwikkelingsmateriaal, de hoeken en creatieve opdrachtjes Pauze Bewegingsonderwijs en/of buitenspel Middagpauze: overblijven of naar huis Middag: Kring : namen/ activiteit Werken met ontwikkelingsmateriaal, de hoeken en creatieve opdrachtjes Bewegingsonderwijs en/of buitenspel

15 Gezellig samen ontbijten! b

16 Toetsen m Cito Leerlingen Volgsysteem Taal voor kleuters: Januari: oudste kleuters Juni: jongste kleuters Rekenen voor kleuters: Januari: oudste kleuters Juni: jongste kleuters

17 Zorg voor de leerlingen m ParnasSys: Leerlingvolgsysteem GOVK: Gouds Ontwikkelings Volgsysteem voor Kleuters Groepsbezoeken: observaties Groepsbespreking: leerkracht-intern begeleider Groepsoverzichten, groepsplannen, individuele handelingsplannen: onderwijsbehoeften Schoolondersteuningsteam: groepsleerkracht, Intern begeleider, schoolondersteuner, schoolmaatschappelijk werk. Schoolarts: Oudste kleuters screening Schoollogopediste: screening 5-jarigen School maatschappelijk werk

18 Communicatie ouders b Dagelijkse gesprekken Nieuwsbrieven 10 minutengesprekken: November Februari Rapport voor oudste kleuters: einde schooljaar ParnasSys Schoolgids Schoolkrant Website Facebook Mail

19 Computerochtenden en schrijflessen b Woensdagochtend: Tijd: 10.30u.- 12.00u. Wie: jongste en oudste kleuters WAT??? HOE VAAK??? WIE???

20 Excursies/ activiteiten m Bibliotheekbezoek (okt-nov) Prinsenbos: Kabouter pad herfstproject Juffenfeest (april) Strandjutters (juli) Cultuurweken 3x Verjaardagsfeest van uw kind Sint Kerst Pasen Wilt u rijden naar de verschillende locaties? GRAAG!

21 Ontwikkelingsmateriaal bekijken. Elk kind werkt op zijn /haar eigen niveau! m

22 Heeft u nog vragen? Kom altijd met uw vragen of opmerkingen naar ons toe. Wij nemen altijd contact met u op bij bijzonderheden. De zorg voor de kinderen hebben we gezamenlijk ; thuis en op school. Wij wensen u een fijn jaar op onze school samen met uw kinderen!


Download ppt "M Welkom op de informatieavond van groep 1-2 schooljaar 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google