De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 26 augustus 2015 Raad van Bestuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 26 augustus 2015 Raad van Bestuur"— Transcript van de presentatie:

1 Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 26 augustus 2015 Raad van Bestuur
Huub van der Vrande Paul de Koning Adrie van Bragt

2 Introductie Raad van Bestuur
Huub van der Vrande – CEO De heer Huub van der Vrande (1955) is sinds 2003 lid van de Raad Van Bestuur van Neways, tot voor kort in collegiaal bestuur. Paul de Koning – CFO De heer Paul de Koning (1963) was van 2009 tot maart 2015 CFO bij Scheuten Glas in Venlo en heeft daarvoor diverse financiële functies vervuld bij NXP Semiconductors en Philips. Adrie van Bragt - COO De heer Adrie van Bragt (1965) is sinds 1992 werkzaam bij Neways, waarvan de laatste 10 jaar als statutair directeur van werkmaatschappij Neways Advanced Applications.  2

3 Positionering in EMS-markt
Kernmarkt Benelux / Duitsland Bewuste focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en ‘high-end’ telecom Klanten Industriële / professionele markt B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)

4 Positionering in EMS-markt
Specialisaties Kleinere complexe, meer specialistische series Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box built systemen Product life cycle management / one-stop-provider Kerncompetenties Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland) Hoge toegevoegde waarde / expertise en service Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

5 Hoofdpunten H Omzet weer stijgende na lagere tweede jaarhelft 2014, BuS Groep houdt stabiele bijdrage aan de omzet Netto-omzet stijgt met 41,5% naar € 189,1 m (2014: € 133,6 m) Omzet daling y-o-y excl BuS van 6,3%, echter +8,1% t.o.v. H2 2014 BuS groep omzet in H1 € 63,8 m MAT sales gestegen naar € 364,1 m Orderportefeuille verder gestegen met 4.6% naar € 163,0 m ten opzichte van ultimo 2014 (€ 155,9 m) Definitie orderportefeuille: harde orders voor maximaal een jaar inclusief 3 maanden forecast Stijging orderontvangst over de hele linie 5

6 Hoofdpunten H1-2015 Herstel in resultaat, positieve winstbijdrage BuS Groep
Bedrijfsresultaat, exclusief bijzondere baten en lasten, stijgt in H naar € 5,9 m (H1 2014: € 4,2 m) Winstgevendheid breder gedragen in de organisatie t.o.v. H2 2014 Incidentele kosten (externe consultants, integratie BuS, afvloeiing van personeel, kantoorautomatisering) hebben negatief effect gehad op resultaat in eerste jaarhelft Positieve winstbijdrage BuS groep Rente € 1,2 m (H1 2014: € 0,1 m) en bijzondere baten en lasten Rentekosten gestegen door overname BuS groep € 1,1 m (H € 0,1 m; H € 1,0 m) Bijzondere baten en lasten: Purchase Price Allocatie van € 0,5 m grotendeels gecompenseerd door herwaardering actieve belastinglatentie € 0,4 m Netto winst licht gestegen naar € 3,4 m (H1 2014: € 3,0m) 6

7 Hoofdpunten H1-2015 Financiële positie goed
Balans verhoudingen stabiel gebleven bij hoger activiteiten niveau H1 2015 Balanstotaal in H met € 12,6 m toegenomen door hogere voorraden en debiteuren Inventories in days of sales stabiel op 77 dagen Debiteuren in days of sales stabiel op 37 dagen Crediteuren in days of sales licht gestegen Eigen vermogen toegenomen met € 4,3 m Gebruik € 35,0 m bankfaciliteit gestegen van € 6,1 m tot € 13,6 m Solvabiliteit 40,0% (ultimo 2014: 40,5%) Netto kasstroom -/- € 5,5 m (H1 2014: -/- € 18,5 m) Stabiele ratio’s werkkapitaal, stijging door hogere activiteiten € 10,1 m Investeringen € 2,3 m beneden afschrijvingsniveau van € 3,3 m 7

8 Kerncijfers H1-2015

9 Ontwikkeling omzet en orderportefeuille
Netto-omzet Orderportefeuille (€ m) (per ultimo in € m) +41% nominaal +4,5% - 6.3% vergelijkbaar 309 284 274 265 255 * Orderportefeuille H1 2014: herdefiniering orderportefeuille, harde orders (maximaal 1 jaar) plus forecast voor de eerste 3 maanden 9

10 Omzetverdeling per marktsector
10

11 Omzetontwikkeling per kwartaal (€m)
8,1% groei t.o.v. H2 2014 Herstel van omzet halfgeleiders, automotive en industrieel YoY autonome daling van 6,3%

12 Resultaatontwikkeling
Bedrijfsresultaat* (€m) Nettoresultaat* (€m) 8,4 7,4 7,0 6,6 2,6 5,1 2,4 3,8 1,9 -0.4 * inclusief bijzondere baten en lasten 12

13 * exclusief bijzondere baten en lasten
Ontwikkeling operationele marge Marge H op 3,1% Herstel in omzet Operationele verbeter potentieel 7% marge als doelstelling In jaren van hoogconjunctuur Stabielere operationele performance OC’s Consolidatie leveranciers Additionele omzet realiseren * exclusief bijzondere baten en lasten 13

14 Balans Solvabiliteit (per ultimo, %)
Toename eigen vermogen door gerealiseerde winst en uitgifte nieuwe aandelen (uitoefening opties) Toename werkkapitaal (+7,2%) door stijging voorraad en debiteuren agv activiteitenniveau Solvabiliteit stabiel (gecorrigeerd voor belastinglatentie en immateriële activa) 33,6% (ultimo 2014: 33,2%) 14

15 Werkkapitaal Werkkapitaal in H toegenomen door hoger activiteiten niveau Omloopsnelheid voorraden licht hoger op 77 dagen Acties met toeleveranciers lopen om SMOI in Q4 te implementeren Omloopsnelheid debiteuren constant op 37 dagen 15

16 Cashflow Netto kasstroom (€m)
Stijging voorraden en debiteuren door verhoogd activiteiten niveau drijft de negative cash eerste half jaar Investeringen (€ 2,3 m) beneden afschrijvingsniveau (€ 3,3 m) 16

17 Human resources Gemiddeld aantal medewerkers
Kenniscomponent binnen human resource-mix steeds belangrijker Aantal uitzendkrachten beperkt ondanks stijgend activiteiten niveau Totaal aantal medewerkers actief in Oost-Europa en Azië circa 26%, focus op uitbouw activiteiten / aantal medewerkers in deze regio’s 2611 2629 2170 2288 2052 1909 1876 * waarvan inhuur 17 17

18 Gegevens per aandeel 18

19 Hoofdpunten H1-2015 Up to the next level
Nieuwe RvB samenstelling (CEO, CFO, COO) Neways DNA & Leadership programma Van EMS naar Life Cycle Manager en One Stop Provider Versterking ICT inrichting Operationele performance Operating Companies Optimalisatie inkoop en supply chain 19

20 Up to the next level Neways DNA & Lean Leadership Modelprogramma
Customer intimacy drives us We zijn verbonden met onze klant Omarm “stress” klanten Focus op toekomst Creëer een “culture en attitude fit” Vertrouwen en open samenwerking Langdurige samenwerking over de life cycle van een product Acteer als één Neways Communiceer, Communiceer, Communiceer .. Basis voor customer Intimacy is het gedrag van onze mensen DNA & Leadership fundament van het huis 20

21 Up to the next level Van EMS naar Life Cycle Management
Markt vraagt meer dan alleen productie/logistieke dienst Totale ontzorging gevraagd door klant Verantwoordelijkheid tonen en nemen “Ownership” nemen voor product over life cycle Life cycle strategy heeft impact op het verkoopproces Trajecten worden gecompliceerder Customer Intimacy is key, markt van klant kennen/begrijpen Duidelijker scheiding in New Business en key account management Sales en account managers training 21

22 Up to the next level ICT improvement programma
ICT belangrijke pijler in strategy “One Stop Provider” Business requirements nemen toe Uitwisselbaarheid vestigingen in ondersteunen klanten Versterking management ICT Versterken processen en procedures One way of working voor key applicaties Vergaande IT oplossingen naar onze klant, leverancier en productie omgevingen 22

23 Up to the next level Operationele performance OC’s
Eenduidige verbeterstructuur op de productievloer Neways Lean methode “PHOENK” Scope Lean uitbreiden naar logistiek en supply chain Next Generation is meer dan standaard ERP systeem Standaard WoW Gaat verder dan ERP processen Roll out gestart Basis voor One Neways 23

24 Up to the next level Leveranciers optimalisatie
Leverage inkoop volume totale Neways Groep Optimaliseer supply chain Definieer strategy per sector Intensievere samenwerking selectieve leveranciers per sector Gebruik engineering kennis toeleveranciers 24

25 EMS - markttrends Globalisering leidt tot meer concurrentie onder OEM’s; EMS markt groeit door versterkte toename van outsourcing door OEM’s Hoger tempo van technologische innovatie leidt tot steeds kortere product life cycles Vraag naar hogere toegevoegde waarde en flexibiliteit; OEM’s zoeken partner die hen ontzorgen door de gehele product life cycle en willen eerdere betrokkenheid in ontwikkelingsproces Onderscheidend vermogen op basis van Quality Logistics Technology Costs & Communication versus efficiëntie en (productie)kostenverlaging wordt nog belangrijker Verdere intensivering van samenwerking in de keten (partnerships) met klanten en leveranciers – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant 25

26 EMS - markttrends Stijgende vraag en productie in emerging markets (Oost-Europa en China) Meer vraag van Europese bedrijven aan partners voor “local for local” levering in China Toenemende transparantie en inzet moderne communicatiemiddelen versterken mogelijkheden nauwe samenwerking in de keten; groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) Volatiliteit gegeven in onze markt: planningen van klanten worden sneller bijgesteld, orders worden sneller uitgesteld en weer opgestart, zorgt voor druk op goede balans tussen kwaliteit en flexibiliteit enerzijds en efficiëntie en kostenverlaging anderzijds 26

27 Strategie (lange termijn)
Intensivering samenwerking met klanten, QLTC gedreven Gericht op autonome groei, aangevuld met gerichte acquisities Uitbouw ‘one-stop-provider’ concept / hogere toegevoegde waarde Uitbouw ontwikkelingstak, protobouw en (‘box built’) systeembouw activiteiten Uitbreiding service & repair activiteiten Verdere intensivering samenwerking met klanten, uitbouw rol als kennispartner voor kosteneffectieve (‘product life cycle’) oplossingen voor elektronisch componenten en (deel)systemen Evenwichtige spreiding naar marktsectoren gericht op hogere toegevoegde waarde Medische sector Defensiemarkt Automotive sector en dan met name de Duitse fabrikanten 27

28 Strategie (lange termijn)
Benutting kansen in emerging markets (Azië) Meegroeien met OEM’s die productiecapaciteit opbouwen in Azië In vroeger stadium contact met klanten; uitbreiding inkoop componenten in Azië (marge verbetering) One Neways naar de klant en versterking interne processen voor betere (interne) uitbestedings mogelijkheden / efficiviteit van de organisatie Optimalisatie productie Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen en sterkere inzet op ‘preferred suppliership’ Voortgaande initiatieven voor flexibilisering en verbetering van de kostenstructuur Risico reductie voor klanten door multi site organisatie 28

29 Elektrische laadstations

30 Voer-aanschuifrobot

31 Flexibele hefbrug systemen

32 Omvormer voor zonne-energie installatie

33 Bewegings detector

34 Uitgangspunten en aandachtspunten 2015
Integratie van BuS Groep in de Neways organisatie Margeverbetering via toepassing procesinnovatie en uitbreiding productie in Oost-Europa / China Uitbouw van directe leveringen vanuit productiefaciliteiten in China aan OEM’s in de regio en uitbouw (centrale) inkoop materialen in Azië Voorraadreductie / balansverkorting en onverminderde aandacht voor cash flow management Start uitrol van het nieuwe ERP LN systeem van Infor als vervanging van BaaN Implementatie Lean Leadership Model om de klantgerichtheid te verhogen in de gehele organisatie

35 Vooruitzichten 2015 Orderportefeuille eerste halfjaar 2015 toegenomen
Meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren als gevolg van overname BuS groep. Implementatie Up to the next level programma Financiële positie goed en biedt ruimte voor investeringen gericht op groei Eerste helft jaar naar verwachting goede indicatie omzet en resultaat geheel 2015


Download ppt "Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 26 augustus 2015 Raad van Bestuur"

Verwante presentaties


Ads door Google