De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren
Pieter Van Sande Oproepbeheerder

2 Menukaart infosessie Infosessie Algemeen inhoudelijk kader
Conceptnota Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Kosten en financiering Oproep Project indienen Oproepdocumenten Aftoetsen projectidee & ondersteuning Contactmomenten, september

3 Conceptnota Duaal Leren bis
Nieuw stelsel van leren en werken -> decreet April 2017 Gelijkwaardig kwalificerend stelsel als andere vormen van secundair onderwijs Stappenplan met vier sporen ( afstemming ) Spoor 1 Werkplek 21 Versterken kwaliteit en aanbod werkplek Oproep SVL Spoor 2 Schoolbank op de werkplek – Dept. Onderwijs Studierichtingen BSO/TSO – duaal leren Spoor 3 Innovatieve en toekomstgerichte projecten – Oproep 330 Spoor 4 Projecten zonder ESF-financiering

4 Conceptnota Duaal Leren
Volwaardige leerweg, gelijkwaardig met andere vormen van secundair onderwijs Met meerwaarde voor Leerling Onderneming Onderwijs Duaal Leren – meest intensieve vorm van WPL Streefdoel minstens 60% van competenties verworven op de werkvloer

5 Conceptnota Duaal Leren Situering DL
Arbeidsmarktgerichte richtingen in BSO / TSO Huidig stelsel Leren en Werken 7de specialisatiejaren – Se-n-se Op termijn: Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs

6 Concepnota Duaal Leren Situering DL
Arbeidsrijp ( DL ) Quasi-Arbeidsrijp – motivatie ( DL ) Niet: Persoonlijke ontwikkelingstrajecten & voortrajecten Leerplicht / Deeltijdse leerplicht

7 Concepnota Duaal Leren Bouwstenen (ikv oproep)
Duidelijke verantwoordelijkheid in partnerschap 0nderwijs – Werk Onderwijs -> leertraject Werk ( SVL ) -> leeromgeving Duaal leren kwalificeert Onderwijskwalificatie Beroepskwalificatie Deelkwalificatie ( zinvol geheel vr arbeidsmarkt ) Attest verworven competenties

8 Concepnota Duaal Leren Bouwstenen (ikv oproep)
Toeleiding: 3 stappen Individuele positieve keuze vd jongere /ouders Niet-bindend advies Klasseraad, trajectbegeleider Intakegesprek Leerwerkplek / onderneming -> Valide en betrouwbare methodiek Professionele trajectbegeleiding Ondersteuning leerondernemingen Standaardtrajecten – individueel leertraject

9 Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren
Alle actoren op het terrein +/- 20 projecten Max euro financiering Lerend Netwerk Duaal Leren Voorbehouden voor SVL en beleidsdomein OWV als promotor Kennis en ervaringsuitwisseling projecten Duaal Leren

10 Context van de oproep Kwalificerend Leertraject van een jongere
Verbreding en versterking van Duaal Leren Context van secundair onderwijs en huidig stelsel leren en werken TSO BSO BuSO Se-n-Se DBSO en Leertijd

11 Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren
Explorerende, kennisverdiepende, innovatieve projecten Instrumenten, Tools, methodiekontwikkeling Ervarings- en kennisuitwisseling Belang: Beleidsinput – essentieel Stel u de vraag wat het beleid/minister van Onderwijs / Werk kan leren van uw project !??

12 Oproep Uitgangspunten
Innovatie: vernieuwende methodieken, werkwijzen, instrumenten, tools Volledige leertraject – Geïntegreerde benadering Samenwerking Onderwijs / Arbeidsmarkt Context van huidige onderwijsregelgeving = Resultaatsgericht Meetbare en te evalueren Output

13 We willen projecten die inspelen op meerdere focussen !!
Focus Oproep Focus 1: Toeleiding van jongeren Focus 2: Screening, Intake & Matching Focus 3: Geïntegreerde begeleiding Focus 4: Invullen van concrete leertrajecten Focus 5: Evalueren van leertraject, begeleiding, leeromgeving, .. We willen projecten die inspelen op meerdere focussen !!

14 Output project Instrumenten, Tools, Methodieken
- Passen binnen de 5 focussen - Validering Eindrapport Minimale elementen: Overzicht van Resultaten, Proces, Evaluatie & Reflecties, geleerde lessen Doelstelling: Beleidsinput ifv nieuwe decreet Duaal Leren

15 Opvolging Output – Indicatoren & Mijlpalen Rapportering & Evaluatie
Validering van instrumenten Lerend Netwerk Duaal Leren

16 Looptijd Projecten Indienen projectvoorstel tot 30 september
Start 1 november 2015 Looptijd – min. 12 maand max. 18 maand Geen verlenging mogelijk

17 Kosten Innovatie projecten DL
Intern Personeel All-in – forfait van 40% Extern personeel, directe en indirecte kosten Wetgeving overheidsopdrachten ! 0-5 anciënniteit 6-10 anciënniteit 11-15 anciënniteit A 82.904,66 euro 92833,88 euro ,1 euro B 61.129,45 euro 66.427,34 euro 70.689,13 euro C 51.718,28 euro 57.254,47 euro 61.654,41 euro

18 Financiering ESF VCF Werk VCF Onderwijs Cofinanciering
ESF VCF Werk VCF Onderwijs Cofinanciering Tijdinzet onderwijs Onderwijs 40% 30% 15% VZW – Private onderneming X   euro ESF VCF Werk VCF Onderwijs Cofinanciering Tijdsinzet Onderwijs Onderwijs 40.000 30.000 15.000 VZW – Private onderneming X

19 Promotor Alle actoren op het terrein
Verplicht partnerschap ifv brug onderwijs – arbeidsmarkt Promotor & Partners Samenwerkingsovereenkomst – modaliteiten samenwerking

20 Promotor – Criteria Organisatieniveau
Rechtspersoonlijkheid Kredietwaardigheid – Digiflow fed. Overheid Kwaliteitsvereisten Inspectierapport Verlengde Kwaliteitsopstap Kwaliteitslabel VDAB Gemandateerden Quick Scan ESF – Info

21 Criteria op projectniveau
Ontvankelijkheidscriteria Projectvoorstel in het Nederlands Projectvoorstel in ESF-applicatie ingediend Ingediend ten laatste 30 september Beoordelingscriteria Haalbaarheid Relevantie Goed projectbeheer

22 Indienen project Registratie van organisatie in ESF-applicatie
Aanmaken projectvoorstel in de applicatie Vereiste documenten Inhoudelijke analyse ( zie beoordelingscriteria ) Projectplanning Projectbegroting Partnerschapsovereenkomst

23 Beoordeling Twee evaluatoren – ESF & Externe evaluator
Evaluatiecollege Ranglijst van projecten Focussen – In elke focus 2 projecten in afzonderlijke rangorde Nadien tot uitputting van budget Projectbeslissing – Positief – Negatief Projectovereenkomst – Voorschot Start project

24 VRAGEN? Contact Pieter.vansande@esf.vlaanderen.be Simon.Swennen@esf.vlaanderen.be


Download ppt "Infosessie Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren"

Verwante presentaties


Ads door Google