De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Pieter Van Sande Oproepbeheerder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Pieter Van Sande Oproepbeheerder."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Pieter Van Sande Oproepbeheerder

2 Menukaart infosessie Infosessie Algemeen inhoudelijk kader – Conceptnota Duaal Leren – Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Kosten en financiering Oproep Project indienen Oproepdocumenten Aftoetsen projectidee & ondersteuning – Contactmomenten, 1-2-16 september

3 Conceptnota Duaal Leren bis Nieuw stelsel van leren en werken -> decreet April 2017 Gelijkwaardig kwalificerend stelsel als andere vormen van secundair onderwijs Stappenplan met vier sporen ( afstemming ) – Spoor 1 Werkplek 21 Versterken kwaliteit en aanbod werkplek Oproep 329 - SVL – Spoor 2 Schoolbank op de werkplek – Dept. Onderwijs Studierichtingen BSO/TSO – duaal leren – Spoor 3 Innovatieve en toekomstgerichte projecten – Oproep 330 – Spoor 4 Projecten zonder ESF-financiering

4 Conceptnota Duaal Leren Volwaardige leerweg, gelijkwaardig met andere vormen van secundair onderwijs Met meerwaarde voor – Leerling – Onderneming – Onderwijs Duaal Leren – meest intensieve vorm van WPL Streefdoel minstens 60% van competenties verworven op de werkvloer

5 Conceptnota Duaal Leren Situering DL Arbeidsmarktgerichte richtingen in BSO / TSO Huidig stelsel Leren en Werken 7 de specialisatiejaren – Se-n-se Op termijn: Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs

6 Concepnota Duaal Leren Situering DL Arbeidsrijp ( DL ) Quasi-Arbeidsrijp – motivatie ( DL ) Niet: Persoonlijke ontwikkelingstrajecten & voortrajecten Leerplicht / Deeltijdse leerplicht

7 Concepnota Duaal Leren Bouwstenen (ikv oproep) Duidelijke verantwoordelijkheid in partnerschap 0nderwijs – Werk – Onderwijs -> leertraject – Werk ( SVL ) -> leeromgeving Duaal leren kwalificeert – Onderwijskwalificatie – Beroepskwalificatie – Deelkwalificatie ( zinvol geheel vr arbeidsmarkt ) – Attest verworven competenties

8 Concepnota Duaal Leren Bouwstenen (ikv oproep) Toeleiding: 3 stappen – Individuele positieve keuze vd jongere /ouders – Niet-bindend advies Klasseraad, trajectbegeleider – Intakegesprek Leerwerkplek / onderneming -> Valide en betrouwbare methodiek Professionele trajectbegeleiding Ondersteuning leerondernemingen Standaardtrajecten – individueel leertraject

9 Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Alle actoren op het terrein +/- 20 projecten Max. 100.000 euro financiering Lerend Netwerk Duaal Leren Voorbehouden voor SVL en beleidsdomein OWV als promotor Kennis en ervaringsuitwisseling projecten Duaal Leren

10 Context van de oproep Kwalificerend Leertraject van een jongere Verbreding en versterking van Duaal Leren Context van secundair onderwijs en huidig stelsel leren en werken – TSO – BSO – BuSO – Se-n-Se – DBSO en Leertijd

11 Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Explorerende, kennisverdiepende, innovatieve projecten Instrumenten, Tools, methodiekontwikkeling Ervarings- en kennisuitwisseling Belang: Beleidsinput – essentieel Stel u de vraag wat het beleid/minister van Onderwijs / Werk kan leren van uw project !??

12 Oproep Uitgangspunten Innovatie: vernieuwende methodieken, werkwijzen, instrumenten, tools Volledige leertraject – Geïntegreerde benadering Samenwerking Onderwijs / Arbeidsmarkt Context van huidige onderwijsregelgeving = Resultaatsgericht Meetbare en te evalueren Output

13 Focus Oproep Focus 1: Toeleiding van jongeren Focus 2: Screening, Intake & Matching Focus 3: Geïntegreerde begeleiding Focus 4: Invullen van concrete leertrajecten Focus 5: Evalueren van leertraject, begeleiding, leeromgeving,.. We willen projecten die inspelen op meerdere focussen !!

14 Output project Instrumenten, Tools, Methodieken - Passen binnen de 5 focussen - Validering Eindrapport Minimale elementen: Overzicht van Resultaten, Proces, Evaluatie & Reflecties, geleerde lessen Doelstelling: Beleidsinput ifv nieuwe decreet Duaal Leren

15 Opvolging Output – Indicatoren & Mijlpalen Rapportering & Evaluatie Validering van instrumenten Lerend Netwerk Duaal Leren

16 Looptijd Projecten Indienen projectvoorstel tot 30 september Start 1 november 2015 Looptijd – min. 12 maand max. 18 maand Geen verlenging mogelijk

17 Kosten Innovatie projecten DL Intern Personeel All-in – forfait van 40% Extern personeel, directe en indirecte kosten Wetgeving overheidsopdrachten ! 0-5 anciënniteit 6-10 anciënniteit 11-15 anciënniteit A82.904,66 euro 92833,88 euro101.088,1 euro B61.129,45 euro 66.427,34 euro70.689,13 euro C51.718,28 euro 57.254,47 euro61.654,41 euro

18 Financiering ESFVCF WerkVCF Onderwijs Cofinanciering Tijdinzet onderwijs Onderwijs40%30%15% VZW – Private onderneming40%30%15%X 100.000 euroESFVCF WerkVCF Onderwijs Cofinanciering Tijdsinzet Onderwijs Onderwijs40.00030.00015.000 VZW – Private onderneming40.00030.00015.000X

19 Promotor Alle actoren op het terrein Verplicht partnerschap ifv brug onderwijs – arbeidsmarkt Promotor & Partners Samenwerkingsovereenkomst – modaliteiten samenwerking

20 Promotor – Criteria Organisatieniveau Rechtspersoonlijkheid Kredietwaardigheid – Digiflow fed. Overheid Kwaliteitsvereisten – Inspectierapport – Verlengde Kwaliteitsopstap – Kwaliteitslabel – VDAB Gemandateerden – Quick Scan ESF – Info Erik.Conings@esf.vlaanderen.be

21 Criteria op projectniveau Ontvankelijkheidscriteria – Projectvoorstel in het Nederlands – Projectvoorstel in ESF-applicatie ingediend – Ingediend ten laatste 30 september Beoordelingscriteria – Haalbaarheid – Relevantie – Goed projectbeheer

22 Indienen project Registratie van organisatie in ESF-applicatie Aanmaken projectvoorstel in de applicatie Vereiste documenten – Inhoudelijke analyse ( zie beoordelingscriteria ) Inhoudelijke analyse – Projectplanning Projectplanning – Projectbegroting Projectbegroting – Partnerschapsovereenkomst

23 Beoordeling Twee evaluatoren – ESF & Externe evaluator Evaluatiecollege Ranglijst van projecten Focussen – In elke focus 2 projecten in afzonderlijke rangorde Nadien tot uitputting van budget Projectbeslissing – Positief – Negatief Projectovereenkomst – Voorschot Start project

24 VRAGEN? Contact Pieter.vansande@esf.vlaanderen.be Simon.Swennen@esf.vlaanderen.be


Download ppt "Infosessie Duaal Leren Oproep 330 Innovatieve projecten Duaal Leren Pieter Van Sande Oproepbeheerder."

Verwante presentaties


Ads door Google