De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Kwaliteitsopvolgingsconcept van het

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Kwaliteitsopvolgingsconcept van het"— Transcript van de presentatie:

1 Het Kwaliteitsopvolgingsconcept van het
ESF-Agentschap Vlaanderen INFOSESSIE Dinsdag 2 september Erik Conings Teamleider Kwaliteit

2 Waarom een kwaliteitsluik voor ESF-actoren?
Een Vlaamse beleidskeuze *Kwaliteit als selectiecriterium *Kwaliteitsaudits als: - bewaking/verankering van kwaliteit - stimulans voor kwaliteitsgroei - ondersteuning bij de kwaliteits- ontwikkeling - hefboom naar professionalisering

3 Eigenheid van de ESF-Audit
Auditcel met 7 auditoren Zelf ontwikkeld auditinstrumentarium Specifieke auditmethodiek Uniek ESF-label Q-icoontje

4 EFQM-model met de negen aandachtsgebieden
REFERENTIEKADER voor het ESF-Kwaliteitsmodel EFQM-model met de negen aandachtsgebieden INK-groeimodel met de vijf fasen

5

6 ESF-kwaliteitsgroeimodel:
5 ontwikkelingsfasen Focus op activiteiten Procesgericht Integrale betrokkenheid Externe gerichtheid Excellentie

7 Kwaliteitsbenadering 2007-2013
1. ESF-Kwaliteitsopstap als voorwaarde voor kandidering naar ESF-subsidiëring. Kwaliteitsopstap is laagdrempelig . 2. Kwaliteitsaudit ter plaatse voor de promotoren en de partners… 3. Het ESF-label: na kwaliteitsaudit ter plaatse. Het kwaliteitsluik is geïntegreerd in de ESF-applicatie.

8 1. De kwaliteitsopstap

9 Verwerven van de kwaliteitsopstap
Registratie in ESF-Applicatie Invullen van het vrijstellingenluik Met ander kwaliteitslabel/-certificaat: registratie in ESF-A >> toets auditcel Met positief/recent doorlichtingsverslag erkende kwaliteitsinspectie >> toets auditcel Zonder bewijs van kwaliteit: opmaak kwaliteitspaper in de ESF-applicatie

10 Opmaak kwaliteitspaper in de ESF-applicatie
1 A4 per (EFQM)aandachtsgebied 9 bladzijden BEKNOPT BESCHRIJVEN WAT ER IS (of op korte termijn "zal zijn") GEEN IDEAALBEELD SCHETSEN DAT NIET REALISTISCH of HAALBAAR IS Handleiding: zie website

11 Beoordeling kwaliteitspaper
* Volgens radarmatrix EFQM en INK-methodiek met Plan-Do-Check-Act *100-puntenschaal; minimumscore 26/100 *Beoordeling door 2 auditoren: <26: mogelijkheid tot bezoek ter plaatse ifv herwerking Qpaper +26: toegang tot ESF-oproepen; auditrapport *Blijvend <26: geen Kwaliteitsopstap

12 2. Op weg naar het ESF-label Kwaliteitsaudits ter plaatse…
Eén audit per drie jaar… Bij positief verloop: toekenning/verlenging ESF-label. Bij negatief verloop én na de opvolging van verbetervoorstel(len): geen toekenning/verlies ESF-label en stopzetting ESF-project.

13 3. HET ESF-KWALITEITSLABEL
Toegekend na een audit ter plaatse. Geen kosten Organisatie krijgt toonbaar label en Q-icoon voor communicatiedoeleinden Geldigheidsduur: 3 jaar of tot de volgende audit ter plaatse…

14 Europese erkenning * De ESF-kwaliteitsevaluatiemethode is erkend als Self Assesmenttool voor de procedure voor het behalen van het C2E-label (Commitment to Excellence) van EFQM. * Het ESF-kwaliteitsopvolgingsconcept: “beste praktijk” voor de andere Europese lidstaten….

15 Vlaamse erkenning * Het ESF-label is een erkend label voor VDAB-tendering én procedure Budget Economisch Advies (opleiding) * Het ESF-kwaliteitsauditinstrument vormt mede de basis voor het toekomstig kwaliteitsconcept in de sociale economie.

16 Ondersteuning ESF-actoren
*Infosessies voor ESF-actoren voorafgaand aan de oproep *Op continue basis (3x per jaar) infosessies over EFQM en ESF-audit voor de te auditen organisaties *Opstart thematische werking mbt kwaliteit. * ….

17

18 INFO ESF-AUDITCEL Website: www.esf-agentschap.be
Auditbox: CONTACT Erik Conings, coördinator ESF-auditcel Teamleider Kwaliteit Gsm: 0476/668770


Download ppt "Het Kwaliteitsopvolgingsconcept van het"

Verwante presentaties


Ads door Google