De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Kwaliteitsopvolgingsconcept van het ESF-Agentschap Vlaanderen INFOSESSIE Dinsdag 2 september 2008 Erik Conings Teamleider Kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Kwaliteitsopvolgingsconcept van het ESF-Agentschap Vlaanderen INFOSESSIE Dinsdag 2 september 2008 Erik Conings Teamleider Kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Het Kwaliteitsopvolgingsconcept van het ESF-Agentschap Vlaanderen INFOSESSIE Dinsdag 2 september 2008 Erik Conings Teamleider Kwaliteit

2 Waarom Waarom een kwaliteitsluik voor ESF-actoren? Een Vlaamse beleidskeuze  *Kwaliteit als selectiecriterium  *Kwaliteitsaudits als: - bewaking/verankering van kwaliteit - stimulans voor kwaliteitsgroei - ondersteuning bij de kwaliteits- ontwikkeling - hefboom naar professionalisering

3 Eigenheid van de ESF-Audit Auditcel met 7 auditoren Zelf ontwikkeld auditinstrumentarium Specifieke auditmethodiek Uniek ESF-label Q-icoontje

4 EFQM-model met de negen aandachtsgebieden INK-groeimodel met de vijf fasen REFERENTIEKADER voor het ESF-Kwaliteitsmodel

5

6 ESF-kwaliteitsgroeimodel: 5 ontwikkelingsfasen Focus op activiteiten Procesgericht Integrale betrokkenheid Externe gerichtheid Excellentie

7 Kwaliteitsbenadering 2007-2013 1. ESF-Kwaliteitsopstap als voorwaarde voor kandidering naar ESF-subsidiëring. Kwaliteitsopstap is laagdrempelig. 2. Kwaliteitsaudit ter plaatse voor de promotoren en de partners… 3. Het ESF-label: na kwaliteitsaudit ter plaatse. Het kwaliteitsluik is geïntegreerd in de ESF-applicatie.

8 1. De kwaliteitsopstap

9 Verwerven van de kwaliteitsopstap Registratie in ESF-Applicatie Invullen van het vrijstellingenluik  Met ander kwaliteitslabel/-certificaat: registratie in ESF-A >> toets auditcel  Met positief/recent doorlichtingsverslag erkende kwaliteitsinspectie >> toets auditcel  Zonder bewijs van kwaliteit: opmaak kwaliteitspaper in de ESF-applicatie

10 1 A4 per (EFQM)aandachtsgebied 9 bladzijden BEKNOPT BESCHRIJVEN WAT ER IS (of op korte termijn "zal zijn") GEEN IDEAALBEELD SCHETSEN DAT NIET REALISTISCH of HAALBAAR IS Handleiding: zie website Opmaak kwaliteitspaper in de ESF- applicatie

11 * Volgens radarmatrix EFQM en INK- methodiek met Plan-Do-Check-Act *100-puntenschaal; minimumscore 26/100 *Beoordeling door 2 auditoren: <26: mogelijkheid tot bezoek ter plaatse ifv herwerking Qpaper +26: toegang tot ESF-oproepen; auditrapport *Blijvend <26: geen Kwaliteitsopstap Beoordeling kwaliteitspaper

12 2. Op weg naar het ESF-label Kwaliteitsaudits ter plaatse… Eén audit per drie jaar… Bij positief verloop: toekenning/verlenging ESF-label. Bij negatief verloop én na de opvolging van verbetervoorstel(len): geen toekenning/verlies ESF-label en stopzetting ESF-project.

13 Toegekend na een audit ter plaatse. Geen kosten Organisatie krijgt toonbaar label en Q- icoon voor communicatiedoeleinden Geldigheidsduur: 3 jaar of tot de volgende audit ter plaatse … 3. HET ESF-KWALITEITSLABEL

14 Europese erkenning * De ESF-kwaliteitsevaluatiemethode is erkend als Self Assesmenttool voor de procedure voor het behalen van het C2E- label (Commitment to Excellence) van EFQM. * Het ESF-kwaliteitsopvolgingsconcept: “beste praktijk” voor de andere Europese lidstaten….

15 Vlaamse erkenning * Het ESF-label is een erkend label voor VDAB-tendering én procedure Budget Economisch Advies ( opleiding ) * Het ESF-kwaliteitsauditinstrument vormt mede de basis voor het toekomstig kwaliteitsconcept in de sociale economie.

16 Ondersteuning ESF-actoren 2007-2013 *Infosessies voor ESF-actoren voorafgaand aan de oproep *Op continue basis (3x per jaar) infosessies over EFQM en ESF-audit voor de te auditen organisaties *Opstart thematische werking mbt kwaliteit. * ….

17

18 INFO ESF-AUDITCEL Website: www.esf-agentschap.bewww.esf-agentschap.be Auditbox: audit@esf-agentschap.beaudit@esf-agentschap.be CONTACT Erik Conings, coördinator ESF-auditcel Teamleider Kwaliteit erik.conings@esf.vlaanderen.be Gsm: 0476/668770


Download ppt "Het Kwaliteitsopvolgingsconcept van het ESF-Agentschap Vlaanderen INFOSESSIE Dinsdag 2 september 2008 Erik Conings Teamleider Kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google