De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bariatrische Geneeskunde KNMG symposium 18 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bariatrische Geneeskunde KNMG symposium 18 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Bariatrische Geneeskunde KNMG symposium 18 november 2014

2 Bariatrisch traject –Bariatrisch centrum –Indicaties en contra-indicaties –Preoperatief traject –Postoperatief traject –Anticonceptie na bypass Ingrid Veldkamp Verpleegkundig specialist

3 Bariatrisch Centrum georganiseerd multidisciplinair programma pre/per/post operatieve zorg 75% follow-up minstens 5 jaar

4 Multidisciplinair Team Internist Diëtist Chirurg Psycholoog – psychiater Anesthesist Fysiotherapeut Verpleegkundig specialist Huisarts Endocrinoloog MDL-arts Plastisch chirurg

5 Indicaties voor verwijzing  BMI > 40 kg/m²  BMI > 35 kg/m² mits 2 comorbiditeiten (diabetes, slaapapneu, AHT, artrose,…)  18-60 jaar  falen conservatieve therapie, min 6 mnd  goed geïnformeerd en gemotiveerd  psychisch stabiel

6 Contra-indicaties Chirurgie ernstige psychiatrische aandoening zwangerschap eetstoornissen belangrijk anaesthetisch risico alcoholisme/drugsverslaving onmogelijkheid aanpassing eetgedrag

7 Preoperatief traject Invulling preoperatief traject 1.Verwijzing door huisarts of specialist 2.1 e screeningsdag Internist Psycholoog 3.2 e screeningsdag Diëtist Verpleegkundig specialist Chirurg 4.3 e screeningsdag POS Fysiotherapeut

8 Preoperatief traject Gemiddelde wachttijden –Tot 1e screeningsdag max 4 weken –Na akkoord internist en psycholoog tot 2 e screeningsdag 2 weken –Na akkoord chirurg 6-8 weken tot OK Binnen deze 6-8 weken POS en fysio –Definitieve planning OK na akkoord anesthesist

9 Preoperatief traject Adviezen aan patiënt –Stoppen met roken i.v.m. risico complicaties –Stoppen met “de pil” –Niet verder meer aankomen vanaf de screening –Afvallen tussen screening en OK mag altijd –C-PAP ??? Meenemen bij opname

10 Preoperatief traject Verwijzing naar UZ Gent –BMI > 60 kg/m 2 –Leeftijd 60 jaar of ouder –Lichamelijke situatie 10

11 Postoperatief traject Medicatie na ontslag –7 dagen fraxiparine 5700 EH sc –PPI eerste 3 maanden postop –Elke dag 1 multivitaminepreparaat –Eventuele gerichte suppletie –Medicatiebehoefte bij DM type 2 kan snel veranderen na OK –Antihypertensiva evt. tussentijds aanpassen –Altijd PPI bij NSAID’s

12 Postoperatief traject Controles –1 e jaar 1-3-6-9-12 maanden –2 e jaar elke 6 maanden –3 e -4 e -5 e jaar 1 X per jaar –Controle internist levenslang psychologische follow-up op indicatie

13 Postoperatief traject –Nut van controles Afvallen gaat in begin als vanzelf. Nieuwe lifestyle moet eigen routine worden Evt. “stilstaand gewicht” helpen relativeren en opnieuw motiveren. Uit onderzoek blijkt: trouw controle bezoek leidt tot betere resultaten!!

14 Postoperatief traject Resultaten –Gewichtsverlies in eerste 6 maanden het meest –Gewichtsverlies kan doorgaan tot 18 maanden postop –60-80 % verlies van overtollig gewicht –BMI < 30 kg/m 2 –Na conversie minder spectaculair resultaat.

15 Orale anticonceptie minder betrouwbaar Fertiliteit neemt toe door gewichtsafname Alternatief voor orale anticonceptie bespreken Anticonceptie na bypass

16 Vóór OK Foto vóór gastric bypass 183 kg 2006

17 Na OK

18 Vragen

19 Heelkundige behandeling morbide obesitas Emmanuel Lagae Zorgsaam Ziekenhuis

20

21 Body Mass Index  overgewicht25-29.9  obesitas30-34.9 (I)  matige obesitas35-39.9 (II)  morbide obesitas40-49.9 (III)  super morbide obesitas>50 (IV)

22

23 Morbiditeit Obesitas  insuline resistentie  glucose intolerantie  diabetes mellitus  arteriële hypertensie  slaap apnea  hypercholesterolemie  hypertriglyceridemie  cardiopulmonair falen  leversteatose-NASH  borst, endometrium, colon, prostaat kanker  cholelithiasis  ischemisch hartlijden  cardiomyopathie  hartfalen  veneuze stase  varices  thrombo-embolie  gastro-esofageale reflux  hypoventilatie  verminderde fertiliteit  osteoarthrose  urinaire stressincontinentie

24 Mortaliteit Obesitas

25 Conservatieve aanpak  dieet  verhoogde fysische activiteit  farmaca  niet blijvend effectief bij morbide obesitas  behoud bevredigend gewichtsverlies op lange termijn bij <5% van de patiënten

26 Waarom Chirurgie ?  >2x mortaliteit bij BMI>40 kg/m 2 te wijten aan oa cardiopulmonair falen, slaap apnea en diabetes  falen conservatieve therapie op lange termijn  effectiever gewichtsverlies op korte en lange termijn

27 Waarom Chirurgie ?  verbetering bestaande co-morbiditeit  voorkomen nieuwe co-morbiditeit  verbetering levenskwaliteit  verlenging levensverwachting  kosten sparend  relatief lage per/postoperatieve mortaliteit

28 Definitie “goede” bariatrische ingreep  EWL minstens 50%  behoud gewichtsverlies >75% geopereerde patiënten op lange termijn  peroperatieve mortaliteit <1%  majeure peroperatieve morbiditeit <10%  <2% heroperaties per jaar

29 Bariatrische Chirurgie  1950  herstel energetisch evenwicht –verminderde voedsel toevoer = restrictieve chirurgie –verminderde voedsel opname = malabsorptieve chirurgie

30 GEDRAGSVERANDERING! sleutel tot succes op lange termijn

31 Geschiedenis 1954jejunoileale bypass 1967gastric bypass 1970shorizontale gastroplastiek 1976biliopancreatic diversie 1981vertical banded gastroplastiek 1988adjustable gastric banding 1990duodenal switch

32 Geschiedenis  1994 laparoscopische Roux-en-Y gastric bypass  1997 sleeve gastrectomie  1997 mini gastric bypass  gastric plication

33 Fysiologie  verminderde opname voedingsstoffen dundarm –jejunoileale bypass  reductie voedselcapaciteit maag –vertical banded gastroplasty (Mason) –gastric banding –sleeve gastrectomie –gastric plication

34 Fysiologie  combinatie verminderde toevoer en opname –duodenal switch –biliopancreatische diversie –gastric bypass –mini gastric bypass

35 De “limbs” Alimentary limb (voedingslis) Biliopancreatic limb Common channel

36 Gastric bypass (RYGP) Alimentary limb 150 cm BP limb 50 cm Common channel 3-5m

37 Jejunoileale Bypass: 1950-1970

38 Jejunoileale Bypass  doeltreffend gewichtsverlies  diarrhea  stoornissen zout/waterhuishouding  deficiëntie vetoplosbare vitamines  nierstenen  leverfalen  niet meer toegepast

39 Horizontale Gastroplastie: 1970

40 Horizontale Gastroplastie  verminderde kalorie inname  dilatatie proximale maag  dilatatie stoma  hoog falingsratio lange termijn  niet meer toegepast

41 Vertical Banded Gastroplastie: 1981-

42 Vertical Banded Gastroplastie  verticale nietjesrij  verstevigd stoma  verminderde kalorie inname  verlies 40-50% overtollig gewicht  normale vertering en opname vitamines  tendens shift naar inname vloeibare kalorieën

43 Biliopancreatische Diversie: 1980-

44 Scopinaro: BPD zonder DS

45 Biliopancreatische Diversie  minimale vermindering kalorie inname  belangrijke malabsorptie met 50-75 cm distale ileale gemeenschappelijke lis  verlies 70-80% overtollig gewicht  12% eiwit malnutritie  25-50% botonkalking  malabsorptie vet oplosbare vitamines, ijzer, calcium en vitamine D

46 Duodenal Switch: 1990-

47 Duodenal Switch  minimale vermindering kalorie inname  belangrijke malabsorptie door 100cm distale gemeenschappelijke ileale lis  verlies 70-80% overtollig gewicht  eiwit malnutritie  malabsorptie vet oplosbare vitamines, ijzer, calcium en vitamine D

48 Laparoscopic Adjustable Silicone Gastric Banding

49 MAAGBAND Restrictieve Chirurgie

50

51 Karakteristieken Band

52 Laparoscopic Adjustable Silicone Gastric Banding  verminderde kalorie inname  normale vertering en opname vitamines  aanpasbare diameter stoma  verlies 40-50% overtollig gewicht  slipping=verplaatsing band 2-3%  slokdarm reflux of dilatatie  tot 20% reoperaties

53 Techniek LASGB laparoscopie positionering rond maag net onder gastro- esofageale overgang kleine proximale maag (pouch) aanpasbare doorgang rest maag leiding door buikwand connectie met poort fixatie poort rectus schede

54 Werkingsmechanisme LASGB  inductie vroegtijdig verzadigingsgevoel  mechanisch effect  geen effect op vloeistoffen en zoet => volume-eter

55 Verblijf Ziekenhuis  opname dag van ingreep  ingreep 45 min  ontslag daags na ingreep na inname maaltijd  band leeg

56 Postoperatieve Voedingsadviezen herkenning vervroegd verzadigingsgevoel traag eten en drinken langdurig kauwen hogere vochtinname optimalisatie voedsel kwaliteit cave frisdrank, alcohol en zoet !!

57 Postoperatieve Follow-up  controle na 4 weken  intermittent opblazen cuff –individuele bepaling –RX controle slikact  3 maandelijkse controle tijdens bijspuiten  jaarlijks met RX slikact

58 RX voor bijspuiten

59 RX na bijspuiten

60 REGELMATIGE DIËTAIRE COUNSELING aangepast dieet en aangepast voedingspatroon

61 Verwikkelingen  mortaliteit 0,1%  morbiditeit –bloeding –perforatie slokdarm of maag –pneumonie –thrombose –pneumothorax –wondinfectie

62 Verwikkelingen –slippen van de maag doorheen band –poort problemen –braken –esofagitis –dilatatie pouch –band erosie –infectie

63 Slipping

64 Sleeve gastrectomie  Alleenstaand of first stage operatie bij BMI >50  laparoscopische partiële gastrectomie  excisie majeur deel curvatura maior  buismaag  restrictieve ingreep EWL 33% over 1 jaar

65

66 Sleeve gastrectomie  verlies EWL 33-83%  mortaliteit 0,39%  morbiditeit tot 24%  cave dilatatie van de maag op langere termijn  reflux

67 Gastric Bypass: 1971-

68

69 GASTRIC BYPASS Combinatie Restrictieve en Malabsorptieve Chirurgie

70 Gastric Bypass  verminderde voedseltoevoer  beperkte graad malabsorptie  voedselweerzin door dumping syndroom  verlies 60-70% overtollig gewicht  meest frekwent uitgevoerde ingreep

71 Techniek RYGB  Creëren maagpouch + klaarmaken voor gastrojejunostomie  Opzoeken Treitz  Aanmeten biliopancreatische lis 50 – 60 cm  Gastrojejunostomie + sluiten voedingslis  Aanmeten voedingslis 150 cm  Jejunojejunostomie + sluiten biliaire lis

72

73 Techniek

74 Werkingsmechanisme Gastric Bypass  inductie vroegtijdig verzadigingsgevoel  malabsorptie voedingstoffen  dumping => volume-eter => zoet-eter => gemengde eter => falen voorafgaande restrictieve ingreep

75 Verblijf Ziekenhuis  internistische oppuntstelling  opname dag van de ingreep  Ingreep 45-60 min  postop recovery  opbouwend voedingsschema  ontslag postop dag II-III

76 Regelmatige Diëtaire Counseling aangepast dieet en aangepast voedingspatroon

77 Postoperatieve complicaties

78 Bloeding  0,94-4,4% na GBP- extreem zelden na GB  staple lijn  > 48h postop => ulcus anastomose  Bloed overgeven => maagpouch  Melena of rood bloed per anum => duodenum ulcus, ulcus distale maag, colon

79 Lekkage anastomose  Gastrojejunostomie of jejunojejunostomie  Belangrijkste doodsoorzaak door sepsis  Instabiliteit binnen 72h ingreep  Persisterende en progressieve tachycardie  Lage drempel exploratieve laparoscopie

80 Respiratoire problemen  Longembool zeldzaam na bariatrische heelkunde 0,5%  Aspiratie pneumonie  Atelectase  Exacerbatie asthma  Empyeem  Longabces

81 Obstructie  Interne hernia na GBP –The Peterson space –Jejunojejunaal  Stenose/strictuur thv anastomose na GBP  Stenose thv maagband door hyper inflatie  Stenose thv maagband door slipping  Cave GI ischemie!!  Cave overgeven bij zwangerschap- altijd band leeghalen onder echogeleide

82 Ulcus  Ulcus thv anastomose  Maag ulcus  Tot 28% symptoomvrij!  Belangrijk om risicofactoren te minimaliseren –Roken –NSAID gebruik- altijd PPI associatie! Pyrosis bij GB => controle RX inloop noodzakelijk Te nauw? Slipping?

83 Diarree  Niet na GB  Voedingskeuze na GBP  Voorheen niet gediagnosticeerde lactose intolerantie  Loperamide  Probiotica?  Postoperatief cave Clostridium Difficile  Cholestyramine

84 Constipatie  Zowel bij GB als bij GBP  Onvoldoende drinken  Onvoldoende vezel gebruik  Onvoldoende vet gebruik

85 Dysfagie  Zowel bij GB als bij GBP mogelijk (restrictieve procedure)  Te snel en /of te veel eten, onvoldoende kauwen  Pijnklachten retrosternaal en/of interscapulair  Cave brood, taai vlees en droge kip  Ernstige persisterende dysfagie –GB: controle positie maagband (slipping?) en eventueel lossen band –GBP: RX inloop en/of gastroscopie (ulcus, stenose?)  CAVE rokers bij RYGB!!

86 Conservatieve behandeling –Postoperatieve pijn –Constipatie/diarree –Wondinfectie –Cellulitis buikwand –Band deflatie

87 Chirurgische behandeling  Obstructie door adhesies, interne herniatie of buikwand breuk  Littekenbreuk  Irreversibele slipping GB  Persisterende intra abdominale bloeding met HD weerslag

88 Chirurgische behandeling  Peritonitis  Symptomatische cholelithiasis  Persisterende intermittente abdominale pijn bij GBP ter uitsluiten/bevestigen interne herniatie

89 Complicaties: interne hernia Wat is een interne hernia?

90 Interne hernia

91  Krampende stekende pijn  Epigastrisch nr linker flank  Na eten  Duur wisselend  Ervaren als invaliderend  Sneller dan verwacht gewichtsverlies  Bij ischemie: acute buik!  Behandeling: CHIRURGIE

92 Resultaten

93 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages 219-234, 8 FEB 2013 DOI: 10.1111/joim.12012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0001 Volume 273, Issue 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0001

94 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages 219-234, 8 FEB 2013 DOI: 10.1111/joim.12012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0006 Volume 273, Issue 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0006

95 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages 219-234, 8 FEB 2013 DOI: 10.1111/joim.12012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0005 Volume 273, Issue 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0005

96 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages 219-234, 8 FEB 2013 DOI: 10.1111/joim.12012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0003 Volume 273, Issue 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0003

97 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages 219-234, 8 FEB 2013 DOI: 10.1111/joim.12012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0002 Volume 273, Issue 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0002

98 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages 219-234, 8 FEB 2013 DOI: 10.1111/joim.12012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0007 Volume 273, Issue 3, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12012/full#joim12012-fig-0007

99 Resultaten

100

101

102

103

104 Vitamines  Wateroplosbare:  B12 (vnl bij zwangerschap) 25% na 2 jaar  Foliumzuur 20%  Thiamine (B1) 1%  Ascorbinezuur, Vit C 35%  Vetoplosbare  A 68%  D (Secundaire hyperparathyreoidie)  E 4%  K Zeldzaam  Spoorelementen  Fe 15-60%  Selenium  Zinc  Koper

105 Kalium en Magnesium K+ –Na RYGB gevoeliger voor diuretica Mg –34% –Zonder klinische belang

106 Vitamines

107 Vragen?

108 Voedingsadviezen gastric bypass Arianne de Feiter Diëtist

109 Gastric bypass Hulpmiddel om af te vallen Vraagt blijvende aanpassingen van eet- en drinkgewoonten = gedrag Patiënt is zelf verantwoordelijk

110 Werking gastric bypass Kleinere maag Kortere darm Kleinere maaltijden Minder goede vertering en opname Lagere calorieën opname

111 Beperking volume Na operatie  1-2 eetlepels Korte termijn  1 koffiekopje Langere termijn  1 soepkom/ klein ontbijtbordje

112 Beperking volume Vol gevoel = stop Oprekken maag/darm –Drukkend gevoel maagstreek –Braken –Misselijkheid –Pijn tussen schouders of boven in de borst

113 Traag eten en goed kauwen 20 minuten Ontspannen Rust nemen

114 Maaltijdfrequentie 3 kleine hoofdmaaltijden 3 tussendoortjes hongergevoel

115 Keuze voedingsmiddelen Aanpassingen in voedingspatroon voor: Suiker Vet Vocht

116 Keuze voedingsmiddelen: suiker Dumping –Vloeibaar gesuikerde producten –Misselijkheid, buikkrampen, diarree, futloosheid, zweten, versneld hartritme, duizeligheid

117 Dumping Niet eten en drinken tegelijk Patiënten gaan dit vaak na verloop van tijd wel doen Vage klachten (soms lijkende op hypoglycemie) Patiënt heeft niet altijd door dat het hierdoor komt

118 Keuze voedingsmiddelen: vet Vetten worden minder goed verteerd  vet in de ontlasting  ontlasting dunner Te veel vet eten  diarree Te weinig vet eten  obstipatie

119 Keuze voedingsmiddel: vocht Tot ca. 15 minuten voor de maaltijd Niet tijdens de maaltijd Vanaf 30 – 60 minuten na de maaltijd

120 Gezonde voeding Gezonde basis belangrijk voor –goede voedingstoestand –fit voelen Richtlijn goede voeding Dagelijks multivitamine- en mineralenpreparaat gebruiken Supradyn Complex Forte

121 Klachten van voeding Vaak klachten van –Brood  roosteren –Vlees  gehakt, worst, kip, vis –Pasta  rijst of aardappelen

122 Voorbeeld van een dag Ontbijt –1 snee brood of 1-2 beschuiten/ crackers of knäckebröd –Besmeerd met dieetmargarine/ dieethalvarine –Beleg: (magere) kaas of (magere) vleeswaren ½ uur later –Koffie of thee zonder suiker, eventueel met zoetstof of een beker melk/ karnemelk 1 ste tussendoortje –Koffie of thee zonder suiker of water/ light frisdrank/ verdund vruchtensap –1 granenkoek of portie fruit of beker melk/ karnemelk yoghurt of snee brood met beleg Lunch –1 snee brood –Besmeerd met dieetmargarine/ dieethalvarine –Beleg: (magere) kaas of (magere) vleeswaren of vis of ei ½ uur later –Koffie of thee zonder suiker of een beker melk/ karnemelk

123 Voorbeeld van een dag 2 de tussendoortje –Koffie of thee zonder suiker of water/ light frisdrank/ verdund vruchtensap –2 biscuitjes of portie fruit of plakje ontbijtkoek of cracker met beleg of snee brood met beleg Warme maaltijd –1-2 eetlepels aardappelen/ zilvervliesrijst of volkorenpasta –3-4 eetlepels groente –Ca. 50 gram vlees of vis, bereid in vloeibaar bak- en braadvet of olie –Lepeltje jus of saus 3 de tussendoortje –Koffie of thee zonder suiker of water/ light frisdrank/verdund vruchtensap –2 biscuitjes of portie vers fruit of plakje ontbijtkoek of cracker met beleg of een schaaltje yoghurt/kwark of vla zonder suiker Dagelijks multivitaminen en mineralenpreparaat

124 Na de operatie 1.Start met dik vloeibaar 2.Licht verteerbaar (eerste 4 weken)

125 Contactgegevens Diëtisten –Liesbeth Wijffels l.wijffels@zzv.nl 0117-459072 –Arianne de Feiter a.defeiter@zzv.nl 0115-688606

126 Nelleke Rozemuller PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT. WERKZAAM OP RGC. DOE SINDS 10 JAAR ONDERZOEK VOOR BARIATRISCHE OPERATIES. EERST ALLEEN OP INDICATIE, LATER BIJ IEDEREEN.

127 gastric bypass De rol van de psycholoog

128 Onderzoek tijdens het voortraject. Psychologische gevolgen na de operatie. Onderwerpen:

129 Doel van het onderzoek: Contra-indicaties opsporen. Stabiliteit beoordelen.

130 Het onderzoek: Eetpatroon. Drinkpatroon, alcoholgebruik. Geschiedenis van overgewicht. Behandelingen in GGZ, vroeger en huidig. Levensloop. Psychiatrisch onderzoek.

131 Medische klachten en medicijnen. Motivatie. Uitleg en eventuele vragen.

132 Eetpatroon Wat eet men. Hoe gaan ze met eten om. Controleverlies. Emotioneel eten.

133 Drinkpatroon Drinkpatroon. Frisdrank, fruitsappen, melk. Alcoholgebruik.

134 Geschiedenis overgewicht Vanaf welke leeftijd was er sprake van overgewicht. Hoe werd er met eten omgegaan thuis? Lijnpogingen.

135 Behandelingen Huidige en eerdere behandelingen in GGZ. Contact opnemen met behandelaar.

136 Geschiedenis Gezin van herkomst. Opleiding. Werk. Huidig leven.

137 Psychiatrisch onderzoek Psychiatrisch beeld. Slapen en eten. Verslavingen. Trauma’s.

138 Advies: Geen contra-indicatie. Wel contra-indicatie: doorverwijzen naar behandelaar, meestal in GGZ.

139 Contra-indicaties Eetstoornis b.v. eetbuien. Instabiliteit: depressies, wisselende stemmingen. Verslavingen: drugs, alcohol. Geen verantwoordelijkheid nemen voor eetpatroon.

140 bariatrie: mechanische oplossing voor obesitas -minder honger -minder wilskracht nodig om te stoppen met eten Helaas: na verloop van tijd: -men kan meer eten -men “graast” patiënten die hun leefstijl en eetgedrag niet aanpassen: gevolgen:-aankomen -ontwikkeling van een eetstoornis -afname van kwaliteit van leven.

141 Psychologische gevolgen Zelfbeeld kan veranderen. Soms hebben mensen nog een tijd een ‘dikker’ zelfbeeld Relaties kunnen veranderen. Trauma’s kunnen bovenkomen. Moeite met emoties die eerder werden weggegeten

142 niet afvallen of te veel afvallen eetbuien of ‘grazen’ onzekerheid: mensen behandelen je soms anders dan voordat je was afgevallen

143 Behandeling Functie van de klachten onderzoeken Ligt er andere oorzaak aan ten grondslag? Bv ADHD

144 Einde Vragen. Opmerkingen.

145 Follow-up na bariatrische chirurgie 18-11-2014 J.H. van der Knaap Internist

146 disclosures none

147 AANTALLEN (okt. 2014) Chirurgie> 1000 Interne follow-up> 820

148 EVALUATIE 336 pat.uitval86 evalueerbaar250 Uitval follow-up:< 2 jr: 57 ( 66.3%) < 1 jr32 ( 37.2%)

149 Open vs laparoscopisch OGB30 - na maagband21 –0-10016 –101-250 5 - primair 6 - na Mason 3 LGB220 - na maagband53

150 patiëntgegevens 250 pat.♂4016% ♀21084% Leeftijd41.56 jr BMI44.1

151 Nog in follow-up 151 pat.60.4% Uitval 99 pat HA / elders15 pat. 6% ?84 pat. 33.6%

152 RESULTATEN BMI afnameaantal –Start44.1250 –1 jr31.528.6%250 –2 jr 30.730.4%250 –5 jr32.725.8%122

153 zzv NEJM, 2007; 357: 741-752 aug. 23

154 DEFICIËNTIES VitamineD197 78.8% B1217871.2% C12750.8% B11(FZ) 5522.0% B6 4 1.6% B1 3 1.2% K? (frequent) licht verlengde ptt Ferritine11646.4%

155 Diabetes mellitus 14 pat. 5.6% orale R/83.2% Insuline52.0%< enkele mnd stop4 nog op insuline1 Metformingebruik (insuline-resistentie) 81 pat. 32.4%

156 COMPLICATIES VROEG LAAT

157 VROEGE COMPLICATIES 336 pat. nabloeding123.6%(0.2 – 6%) wondinfectie113.3% pneumonie 82.4% naadstenose 82.4%(0.1 – 13%) naadlekkage 51.5%(0.2 – 5%) koorts/hoge BSE/CRP 51.5% abces/pleuraempyeem 41.2% splenectomie 4 1.2%

158 VROEGE COMPLICATIES 336 pat. dvt/longembolie 41.2% heraanleggen gj-stomie 30.9% zenuwbeschadiging (lp) 20.6% Overige 10.3% –urethralesie, litteken op been tgv steunkous, ritmestoornissen, –buikwandfistel, cystitis, vastgehechte maagsonde, cardiac arrest, –longoedeem, subcutaan emfyseem, bloedtransfusiereactie.

159 LATE COMPLICATIES 336 pat. ulcus jejuni133.9% interne herniatie 61.8% littekenbreukoperatie 51.5% naadstenose 41.2% adhesiolysis 20.6% bloeding bij pl. chirurgie 20.6% overige (0.3%): maag(naad)perforatie, maagbloeding, heraanleggen gj-stomie, choledochusstenen,hypoglycaemie.

160 GALSTENEN 250 pat. pre-operatief? post-operatief3714.8% –Lap.chol27 –?10 –Literatuurin 6 mnd38% –Ursochol ?

161 ZWANGERSCHAPPEN 28 241 x zwangerschap 2 x miskraam (18 en ? wkn) 1 x doodgeboren (40 wkn) 1 x nog niet bevallen 22 x zwangerschap

162 MALIGNITEIT 250 pat.6 pat.2.4% 2 x mammacarcinoom(1 en 5 jr p.o.) 1 x pancreascarcinoom? (1 jr p.o.) 1 x niercelcarcinoom(2 jr p.o.) 1 x rectumcarcinoom(3 jr p.o.) 1 x endometriumcarcinoom (3 jr p.o.)

163 aandachtspunten (1) 1.vitamines B121x dd 1000 mcg tablet 1 x per 1 – 3 mnd 1000 mcg inj. B 11 (FZ)om dd – 1x dd 5 mg C150 – 1000 mg dd DCalciChewD3 1x dd 500mg/800E colecalciferol 25.000E per 2 wkn K? (10 mg i.m. pre-operatief)

164 aandachtspunten (2) 2. ijzer -oraalferrofumaraat/ferogradumet -i.v. Monofer/ Venofer 3. multivitamine (dagelijks/iedereen) 4. dieet -frequente maaltijden (6 – 8x dd) -glycaemische index

165 aandachtspunten (3) 5. (reactieve) hypoglycaemie - sterkere glucosewisseling na maagoperatie (dumping) - hypertrofie bèta-cellen (insuline- resistentie): nesidioblastosis 6. (orthostatische) hypotensie

166 aandachtspunten (4) 7. zwangerschap - > 1 jr postoperatief (stabiel gewicht) -geen deficiënties (controle kort voor of vroeg in zwangerschap) -gynaecoloog 8. plastische chirurgie -frequent problemen met vergoeding

167 aandachtspunten (5) 9. buikpijn? -galstenen, ulcuslijden, interne herniatie 10. zorgverzekeraar -goedkeuring -gecontracteerde ziekenhuizen

168 CONCLUSIES 1.Onze uitkomsten zijn vergelijkbaar met de literatuur. 2.Frequent vitamine/ijzertekort. 3.(te) hoog percentage no-show. 4.Acceptabele “bijwerkingen”. 5. Frequent behoefte aan plastische chirurgie na gastric bypass..

169 BEWEGEN Luc van Haecke Fysiotherapeut

170 Jong geleerd

171 Oud gedaan

172 Norm gezond bewegen

173 (On)gezond opgroeien

174 Gastric bypass - preoperatieve screening - postoperatieve begeleiding - poliklinische nazorg

175 Preoperatieve screening Algemene data : bloeddruk, hartfrequentie, knijpkracht, sit to stand, 6 min.wandeltest Uitleg triflo(ademapparaat) Tips voor een actieve leefstijl en adviezen om te bewegen

176 Triflo

177 Tabel

178 Postoperatieve begeleiding Intensieve ademoefeningen met gebruik van triflo Hoesttechniek Mobiliseren met progressief toenemende belasting

179 Poliklinische nazorg Herhaling algemene data: bloeddruk, hartfrequentie, knijpkracht, sit to stand, 6 min, wandeltest Adviezen om meer te bewegen

180 Trainingsprogramma Verbetering van conditie gaat samen met gezondheidseffecten: - cardio-respiratoir - gewichtsverlies - beïnvloeding glucosespiegel Principe: trainingsprikkel dient zo intensief mogelijk te zijn, zonder gevaar voor uitputting

181 Trainingsprogramma Individueel trainingsprogramma is aangewezen ( dient regelmatig bijgestuurd en aangepast) Liefst door een bewegingsdeskundige

182 Trainingsvormen Krachttraining Duurtraining > uithoudingsvermogen

183 Sportschool Wandelen Fietsen Zwemmen Nordic walking Groepssporten (badminton, tafeltennis, volleybal, korfbal…) dansen

184 Uiteindelijk doel


Download ppt "Bariatrische Geneeskunde KNMG symposium 18 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google