De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bariatrische Geneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bariatrische Geneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Bariatrische Geneeskunde
Bariatrische Geneeskunde KNMG symposium 18 november 2014 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

2 Bariatrisch traject Bariatrisch centrum
Indicaties en contra-indicaties Preoperatief traject Postoperatief traject Anticonceptie na bypass Ingrid Veldkamp Verpleegkundig specialist

3 Bariatrisch Centrum georganiseerd multidisciplinair programma
pre/per/post operatieve zorg 75% follow-up minstens 5 jaar

4 Multidisciplinair Team
Internist Diëtist Chirurg Psycholoog – psychiater Anesthesist Fysiotherapeut Verpleegkundig specialist Huisarts Endocrinoloog MDL-arts Plastisch chirurg

5 Indicaties voor verwijzing
BMI > 40 kg/m² BMI > 35 kg/m² mits 2 comorbiditeiten (diabetes, slaapapneu, AHT, artrose,…) 18-60 jaar falen conservatieve therapie, min 6 mnd goed geïnformeerd en gemotiveerd psychisch stabiel

6 Contra-indicaties Chirurgie
ernstige psychiatrische aandoening zwangerschap eetstoornissen belangrijk anaesthetisch risico alcoholisme/drugsverslaving onmogelijkheid aanpassing eetgedrag

7 Preoperatief traject Invulling preoperatief traject
Verwijzing door huisarts of specialist 1e screeningsdag Internist Psycholoog 2e screeningsdag Diëtist Verpleegkundig specialist Chirurg 3e screeningsdag POS Fysiotherapeut

8 Preoperatief traject Gemiddelde wachttijden
Tot 1e screeningsdag max 4 weken Na akkoord internist en psycholoog tot 2e screeningsdag 2 weken Na akkoord chirurg 6-8 weken tot OK Binnen deze 6-8 weken POS en fysio Definitieve planning OK na akkoord anesthesist

9 Preoperatief traject Adviezen aan patiënt
Stoppen met roken i.v.m. risico complicaties Stoppen met “de pil” Niet verder meer aankomen vanaf de screening Afvallen tussen screening en OK mag altijd C-PAP ??? Meenemen bij opname

10 Preoperatief traject Verwijzing naar UZ Gent BMI > 60 kg/m2
Leeftijd 60 jaar of ouder Lichamelijke situatie

11 Postoperatief traject
Medicatie na ontslag 7 dagen fraxiparine 5700 EH sc PPI eerste 3 maanden postop Elke dag 1 multivitaminepreparaat Eventuele gerichte suppletie Medicatiebehoefte bij DM type 2 kan snel veranderen na OK Antihypertensiva evt. tussentijds aanpassen Altijd PPI bij NSAID’s

12 Postoperatief traject
Controles 1e jaar maanden 2e jaar elke 6 maanden 3e-4e-5e jaar 1 X per jaar Controle internist levenslang psychologische follow-up op indicatie

13 Postoperatief traject
Nut van controles Afvallen gaat in begin als vanzelf. Nieuwe lifestyle moet eigen routine worden Evt. “stilstaand gewicht” helpen relativeren en opnieuw motiveren. Uit onderzoek blijkt: trouw controle bezoek leidt tot betere resultaten!!

14 Postoperatief traject
Resultaten Gewichtsverlies in eerste 6 maanden het meest Gewichtsverlies kan doorgaan tot 18 maanden postop 60-80 % verlies van overtollig gewicht BMI < 30 kg/m2 Na conversie minder spectaculair resultaat.

15 Anticonceptie na bypass
Orale anticonceptie minder betrouwbaar Fertiliteit neemt toe door gewichtsafname Alternatief voor orale anticonceptie bespreken

16 Vóór OK Foto vóór gastric bypass 183 kg 2006

17 Na OK

18 Vragen

19 Heelkundige behandeling morbide obesitas
Emmanuel Lagae Zorgsaam Ziekenhuis Heelkundige behandeling morbide obesitas

20

21 Body Mass Index overgewicht 25-29.9 obesitas 30-34.9 (I)
matige obesitas (II) morbide obesitas (III) super morbide obesitas >50 (IV)

22

23 Morbiditeit Obesitas insuline resistentie glucose intolerantie
diabetes mellitus arteriële hypertensie slaap apnea hypercholesterolemie hypertriglyceridemie cardiopulmonair falen leversteatose-NASH borst, endometrium, colon, prostaat kanker cholelithiasis ischemisch hartlijden cardiomyopathie hartfalen veneuze stase varices thrombo-embolie gastro-esofageale reflux hypoventilatie verminderde fertiliteit osteoarthrose urinaire stressincontinentie

24 Mortaliteit Obesitas

25 Conservatieve aanpak dieet verhoogde fysische activiteit farmaca
niet blijvend effectief bij morbide obesitas behoud bevredigend gewichtsverlies op lange termijn bij <5% van de patiënten

26 Waarom Chirurgie ? >2x mortaliteit bij BMI>40 kg/m2 te wijten aan oa cardiopulmonair falen, slaap apnea en diabetes falen conservatieve therapie op lange termijn effectiever gewichtsverlies op korte en lange termijn

27 Waarom Chirurgie ? verbetering bestaande co-morbiditeit
voorkomen nieuwe co-morbiditeit verbetering levenskwaliteit verlenging levensverwachting kosten sparend relatief lage per/postoperatieve mortaliteit

28 Definitie “goede” bariatrische ingreep
EWL minstens 50% behoud gewichtsverlies >75% geopereerde patiënten op lange termijn peroperatieve mortaliteit <1% majeure peroperatieve morbiditeit <10% <2% heroperaties per jaar

29 Bariatrische Chirurgie
1950 herstel energetisch evenwicht verminderde voedsel toevoer = restrictieve chirurgie verminderde voedsel opname = malabsorptieve chirurgie

30 sleutel tot succes op lange termijn
GEDRAGSVERANDERING!

31 Geschiedenis 1954 jejunoileale bypass 1967 gastric bypass 1970s horizontale gastroplastiek 1976 biliopancreatic diversie 1981 vertical banded gastroplastiek 1988 adjustable gastric banding 1990 duodenal switch

32 Geschiedenis 1994 laparoscopische Roux-en-Y gastric bypass
1997 sleeve gastrectomie 1997 mini gastric bypass gastric plication

33 Fysiologie verminderde opname voedingsstoffen dundarm
jejunoileale bypass reductie voedselcapaciteit maag vertical banded gastroplasty (Mason) gastric banding sleeve gastrectomie gastric plication

34 Fysiologie combinatie verminderde toevoer en opname duodenal switch
biliopancreatische diversie gastric bypass mini gastric bypass

35 De “limbs” Alimentary limb (voedingslis) Biliopancreatic limb
Common channel

36 Gastric bypass (RYGP) Alimentary limb 150 cm BP limb 50 cm
Common channel 3-5m

37 Jejunoileale Bypass: 1950-1970

38 Jejunoileale Bypass doeltreffend gewichtsverlies diarrhea
stoornissen zout/waterhuishouding deficiëntie vetoplosbare vitamines nierstenen leverfalen niet meer toegepast

39 Horizontale Gastroplastie: 1970

40 Horizontale Gastroplastie
verminderde kalorie inname dilatatie proximale maag dilatatie stoma hoog falingsratio lange termijn niet meer toegepast

41 Vertical Banded Gastroplastie: 1981-

42 Vertical Banded Gastroplastie
verticale nietjesrij verstevigd stoma verminderde kalorie inname verlies 40-50% overtollig gewicht normale vertering en opname vitamines tendens shift naar inname vloeibare kalorieën

43 Biliopancreatische Diversie: 1980-

44 Scopinaro: BPD zonder DS

45 Biliopancreatische Diversie
minimale vermindering kalorie inname belangrijke malabsorptie met cm distale ileale gemeenschappelijke lis verlies 70-80% overtollig gewicht 12% eiwit malnutritie 25-50% botonkalking malabsorptie vet oplosbare vitamines, ijzer, calcium en vitamine D

46 Duodenal Switch: 1990-

47 Duodenal Switch minimale vermindering kalorie inname
belangrijke malabsorptie door 100cm distale gemeenschappelijke ileale lis verlies 70-80% overtollig gewicht eiwit malnutritie malabsorptie vet oplosbare vitamines, ijzer, calcium en vitamine D

48 Laparoscopic Adjustable Silicone Gastric Banding

49 Maagband Restrictieve Chirurgie

50

51 Karakteristieken Band

52 Laparoscopic Adjustable Silicone Gastric Banding
verminderde kalorie inname normale vertering en opname vitamines aanpasbare diameter stoma verlies 40-50% overtollig gewicht slipping=verplaatsing band 2-3% slokdarm reflux of dilatatie tot 20% reoperaties

53 Techniek LASGB laparoscopie
positionering rond maag net onder gastro-esofageale overgang kleine proximale maag (pouch) aanpasbare doorgang rest maag leiding door buikwand connectie met poort fixatie poort rectus schede

54 Werkingsmechanisme LASGB
inductie vroegtijdig verzadigingsgevoel mechanisch effect geen effect op vloeistoffen en zoet => volume-eter

55 Verblijf Ziekenhuis opname dag van ingreep ingreep 45 min
ontslag daags na ingreep na inname maaltijd band leeg

56 Postoperatieve Voedingsadviezen
herkenning vervroegd verzadigingsgevoel traag eten en drinken langdurig kauwen hogere vochtinname optimalisatie voedsel kwaliteit cave frisdrank, alcohol en zoet !!

57 Postoperatieve Follow-up
controle na 4 weken intermittent opblazen cuff individuele bepaling RX controle slikact 3 maandelijkse controle tijdens bijspuiten jaarlijks met RX slikact

58 RX voor bijspuiten

59 RX na bijspuiten

60 Regelmatige Diëtaire Counseling
aangepast dieet en aangepast voedingspatroon

61 Verwikkelingen mortaliteit 0,1% morbiditeit bloeding
perforatie slokdarm of maag pneumonie thrombose pneumothorax wondinfectie

62 Verwikkelingen slippen van de maag doorheen band poort problemen
braken  esofagitis dilatatie pouch band erosie infectie

63 Slipping

64 Sleeve gastrectomie Alleenstaand of first stage operatie bij BMI >50 laparoscopische partiële gastrectomie excisie majeur deel curvatura maior buismaag restrictieve ingreep EWL 33% over 1 jaar

65

66 Sleeve gastrectomie verlies EWL 33-83% mortaliteit 0,39%
morbiditeit tot 24% cave dilatatie van de maag op langere termijn reflux

67 Gastric Bypass: 1971-

68

69 Gastric bypass Combinatie Restrictieve en Malabsorptieve Chirurgie

70 Gastric Bypass verminderde voedseltoevoer beperkte graad malabsorptie
voedselweerzin door dumping syndroom verlies 60-70% overtollig gewicht meest frekwent uitgevoerde ingreep

71 Techniek RYGB Creëren maagpouch + klaarmaken voor gastrojejunostomie
Opzoeken Treitz Aanmeten biliopancreatische lis 50 – 60 cm Gastrojejunostomie + sluiten voedingslis Aanmeten voedingslis 150 cm Jejunojejunostomie + sluiten biliaire lis

72

73 Techniek

74 Werkingsmechanisme Gastric Bypass
inductie vroegtijdig verzadigingsgevoel malabsorptie voedingstoffen dumping => volume-eter => zoet-eter => gemengde eter => falen voorafgaande restrictieve ingreep

75 Verblijf Ziekenhuis internistische oppuntstelling
opname dag van de ingreep Ingreep min postop recovery opbouwend voedingsschema ontslag postop dag II-III

76 Regelmatige Diëtaire Counseling
aangepast dieet en aangepast voedingspatroon Regelmatige Diëtaire Counseling

77 Postoperatieve complicaties

78 Bloeding 0,94-4,4% na GBP- extreem zelden na GB
< 48h postop => staple lijn > 48h postop => ulcus anastomose Bloed overgeven => maagpouch Melena of rood bloed per anum => duodenum ulcus, ulcus distale maag, colon

79 Lekkage anastomose Gastrojejunostomie of jejunojejunostomie
Belangrijkste doodsoorzaak door sepsis Instabiliteit binnen 72h ingreep Persisterende en progressieve tachycardie Lage drempel exploratieve laparoscopie

80 Respiratoire problemen
Longembool zeldzaam na bariatrische heelkunde 0,5% Aspiratie pneumonie Atelectase Exacerbatie asthma Empyeem Longabces

81 Obstructie Interne hernia na GBP
The Peterson space Jejunojejunaal Stenose/strictuur thv anastomose na GBP Stenose thv maagband door hyper inflatie Stenose thv maagband door slipping Cave GI ischemie!! Cave overgeven bij zwangerschap- altijd band leeghalen onder echogeleide

82 Ulcus Ulcus thv anastomose Maag ulcus Tot 28% symptoomvrij!
Belangrijk om risicofactoren te minimaliseren Roken NSAID gebruik- altijd PPI associatie! Pyrosis bij GB => controle RX inloop noodzakelijk Te nauw? Slipping?

83 Diarree Niet na GB Voedingskeuze na GBP
Voorheen niet gediagnosticeerde lactose intolerantie Loperamide Probiotica? Postoperatief cave Clostridium Difficile Cholestyramine

84 Constipatie Zowel bij GB als bij GBP Onvoldoende drinken
Onvoldoende vezel gebruik Onvoldoende vet gebruik

85 Dysfagie Zowel bij GB als bij GBP mogelijk (restrictieve procedure)
Te snel en /of te veel eten, onvoldoende kauwen Pijnklachten retrosternaal en/of interscapulair Cave brood, taai vlees en droge kip Ernstige persisterende dysfagie GB: controle positie maagband (slipping?) en eventueel lossen band GBP: RX inloop en/of gastroscopie (ulcus, stenose?) CAVE rokers bij RYGB!!

86 Conservatieve behandeling
Postoperatieve pijn Constipatie/diarree Wondinfectie Cellulitis buikwand Band deflatie

87 Chirurgische behandeling
Obstructie door adhesies, interne herniatie of buikwand breuk Littekenbreuk Irreversibele slipping GB Persisterende intra abdominale bloeding met HD weerslag

88 Chirurgische behandeling
Peritonitis Symptomatische cholelithiasis Persisterende intermittente abdominale pijn bij GBP ter uitsluiten/bevestigen interne herniatie

89 Complicaties: interne hernia
Wat is een interne hernia?

90 Interne hernia

91 Interne hernia Krampende stekende pijn Epigastrisch nr linker flank
Na eten Duur wisselend Ervaren als invaliderend Sneller dan verwacht gewichtsverlies Bij ischemie: acute buik! Behandeling: CHIRURGIE

92 Resultaten

93 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Mean percentage weight change from baseline amongst patients in the control and the three surgery groups during 20 years of follow‐up in the Swedish Obese Subjects study. Data shown for controls receiving usual care and for surgery patients undergoing banding, vertical banded gastroplasty (VBG) or gastric bypass (GBP) at baseline. Percentage weight changes from the baseline examination are based on data available on 1 July Error bars represent 95% confidence intervals. From Sjöström L et al., JAMA 2012 with permission . © This slide is made available for non-commercial use only. Please note that permission may be required for re-use of images in which the copyright is owned by a third party. Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages , 8 FEB 2013 DOI: /joim

94 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Unadjusted cumulative fatal plus nonfatal cancer incidence by gender during 16 years of follow‐up in surgically treated obese individuals and in obese control individuals in the Swedish Obese Subjects study. Calculations are based on data available on 31 December From Sjöström L et al., Lancet Oncol 2009 with permission . © This slide is made available for non-commercial use only. Please note that permission may be required for re-use of images in which the copyright is owned by a third party. Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages , 8 FEB 2013 DOI: /joim

95 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Cumulative incidence of fatal and total cardiovascular events (myocardial infarction + stroke) in the control and surgery groups of the Swedish Obese Subjects study. Left panel: Fatal cardiovascular events (myocardial infarction + stroke) in control subjects and patients undergoing surgery during follow‐up for up to 18 years. Right panel: Total cardiovascular events, i.e. fatal or nonfatal events, in control and surgery patients for up to 18 years. Calculations are based on data available on 1 July From Sjöström L et al., JAMA 2012 with permission . © This slide is made available for non-commercial use only. Please note that permission may be required for re-use of images in which the copyright is owned by a third party. Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages , 8 FEB 2013 DOI: /joim

96 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Diabetes remission and prevention during follow‐up for 2 and 10 years in the control and surgery groups of the Swedish Obese Subjects study. Upper panel: Diabetes remission in 248 controls and 342 surgery patients with type 2 diabetes at baseline. Lower panel: Diabetes incidence in 1402 controls and 1489 surgery patients without diabetes at baseline. Calculations based on data available on 1 Jan Adapted from Sjöström L et al., New Engl J Med 2004 with permission . © This slide is made available for non-commercial use only. Please note that permission may be required for re-use of images in which the copyright is owned by a third party. Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages , 8 FEB 2013 DOI: /joim

97 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Unadjusted cumulative mortality amongst patients in the control and the surgery groups during 16 years of follow‐up in the Swedish Obese Subjects study. Unadjusted and adjusted hazard ratios (HRs) are shown. Calculations based on data available on 1 November From Sjöström L et al., New Engl J Med 2007 with permission . © This slide is made available for non-commercial use only. Please note that permission may be required for re-use of images in which the copyright is owned by a third party. Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages , 8 FEB 2013 DOI: /joim

98 Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery Surgical treatment effects (HR) on indicated endpoints in subgroups below and above the median BMI at baseline as well as BMI–treatment (surgery vs. control) interactions (interaction P‐value) for each endpoint. The treatment effect was not significantly related to BMI (interaction P‐value nonsignificant) for any of the analysed endpoints. Results shown are from references . © This slide is made available for non-commercial use only. Please note that permission may be required for re-use of images in which the copyright is owned by a third party. Journal of Internal Medicine Volume 273, Issue 3, pages , 8 FEB 2013 DOI: /joim

99 Resultaten

100 Resultaten

101 Resultaten

102 Resultaten

103 Resultaten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

104 Vitamines Wateroplosbare: Vetoplosbare Spoorelementen
B12 (vnl bij zwangerschap) 25% na 2 jaar Foliumzuur 20% Thiamine (B1) 1% Ascorbinezuur, Vit C 35% Vetoplosbare A 68% D (Secundaire hyperparathyreoidie) E 4% K Zeldzaam Spoorelementen Fe 15-60% Selenium Zinc Koper

105 Kalium en Magnesium K+ Mg Na RYGB gevoeliger voor diuretica 34%
Zonder klinische belang

106 Vitamines

107 Vragen?

108 Voedingsadviezen gastric bypass
Arianne de Feiter Diëtist

109 Gastric bypass Hulpmiddel om af te vallen
Vraagt blijvende aanpassingen van eet- en drinkgewoonten = gedrag Patiënt is zelf verantwoordelijk Gedragverandering is vaak heel moeilijk, kost tijd en motivatie Patient zelf verantwoordelijk voor resultaat.

110 Werking gastric bypass
Kleinere maag Kortere darm Kleinere maaltijden Minder goede vertering en opname Lagere calorieën opname

111 Beperking volume Na operatie  1-2 eetlepels
Korte termijn  1 koffiekopje Langere termijn  1 soepkom/ klein ontbijtbordje

112 Beperking volume Vol gevoel = stop Oprekken maag/darm
Drukkend gevoel maagstreek Braken Misselijkheid Pijn tussen schouders of boven in de borst Klein bord gebruiken, klein bestek gebruiken helpt vaak. Lijkt het meer. Als vol zit stoppen  duurt soms lang voor ze dit voelen/ herkennen. Klachten bij teveel eten en dus oprekken maag/ darm

113 Traag eten en goed kauwen
20 minuten Ontspannen Rust nemen We raden aan om 20 minuten per maaltijd te doen. In begin gaat dit vaak goed, later wordt dit moeilijker. Ook met kleine kinderen aan tafel is het vaak moeilijk. Advies is ook om ontspannen aan tafel te zitten, goed rechtop en niet voor/ achter de tv Eten natafelen zorgt voor langzamere doorgang naar darmen. Vertering beter.

114 Maaltijdfrequentie 3 kleine hoofdmaaltijden 3 tussendoortjes
hongergevoel 6 x per dag eten, 3 x hoofd en 3 x tussendoor. = dus iedere 2 a 3 uur iets eten. Zoveel mogelijk vast voedsel  minder snel hongergevoel door minder snelle doorvoer naar de darm Tussendoortjes om bloedglucosespiegel op peil te houden. Anders te veel schommeling. Daarnaast nodig om aan benodigde voedingstoffen te komen. Vaak is er weinig hongergevoel. Hierdoor weinig tussendoortjesgebruik  snel vergeten. Denken ook dat beter afvalt als geen tussendoortjes gebruikt. NIET WAAR  afvallen gaat beter bij tussendoorjte.s

115 Keuze voedingsmiddelen
Aanpassingen in voedingspatroon voor: Suiker Vet Vocht

116 Keuze voedingsmiddelen: suiker
Dumping Vloeibaar gesuikerde producten Misselijkheid, buikkrampen, diarree, futloosheid, zweten, versneld hartritme, duizeligheid Open verbinding tussen maag en darm. Hierdoor te veel suiker tegelijk in darm  klachten Frisdrank, gezoete melk- of yoghurtdranken, suiker in koffie of thee, vruchtensap, ijs, chocolade, zoete producten die smelten enz. Vermijd dumping door: Thee/ koffie zonder suiker, eventueel met zoetjes Vruchtensap aanlengen met water ½- ½ Light/ zero/ max frisdranken gebruiken Geen grote hoeveelheden koek, snoep, gebak Geen frisdrank, gezoete melk- of yoghurtdranken, suiker in koffie of thee, vruchtensap, ijs, chocolade enz.

117 Dumping Niet eten en drinken tegelijk
Patiënten gaan dit vaak na verloop van tijd wel doen Vage klachten (soms lijkende op hypoglycemie) Patiënt heeft niet altijd door dat het hierdoor komt

118 Keuze voedingsmiddelen: vet
Vetten worden minder goed verteerd  vet in de ontlasting  ontlasting dunner Te veel vet eten  diarree Te weinig vet eten  obstipatie Diarree Halvarine op brood ipv margarine Magere kaas en vleeswaren soorten Magere maaltijden kiezen Obstipatie “normale” producten gebruiken, brood smeren, jus gebruiken Eventueel lepel olijfolie extra gebruiken Eventueel extra vezels (via arts)

119 Keuze voedingsmiddel: vocht
Tot ca. 15 minuten voor de maaltijd Niet tijdens de maaltijd Vanaf 30 – 60 minuten na de maaltijd Ook om dumping te voorkomen  doorspoelen voeding Kleine slokejs zijn belangrijk Let op koolzuur  lucht kan niet goed weg  darmrommelingen. Geen suikerrijke dranken  dumping Alcohol snel opgenomen Bij misselijkheid niet dirnken, wachten.

120 Supradyn Complex Forte
Gezonde voeding Gezonde basis belangrijk voor goede voedingstoestand fit voelen Richtlijn goede voeding Dagelijks multivitamine- en mineralenpreparaat gebruiken Supradyn Complex Forte EIWIT

121 Klachten van voeding Vaak klachten van Broodroosteren
Vlees  gehakt, worst, kip, vis Pasta  rijst of aardappelen

122 Voorbeeld van een dag Ontbijt ½ uur later 1ste tussendoortje Lunch
1 snee brood of 1-2 beschuiten/ crackers of knäckebröd Besmeerd met dieetmargarine/ dieethalvarine Beleg: (magere) kaas of (magere) vleeswaren ½ uur later Koffie of thee zonder suiker, eventueel met zoetstof of een beker melk/ karnemelk 1ste tussendoortje Koffie of thee zonder suiker of water/ light frisdrank/ verdund vruchtensap 1 granenkoek of portie fruit of beker melk/ karnemelk yoghurt of snee brood met beleg Lunch 1 snee brood Beleg: (magere) kaas of (magere) vleeswaren of vis of ei Koffie of thee zonder suiker of een beker melk/ karnemelk

123 Voorbeeld van een dag 2de tussendoortje Warme maaltijd
Koffie of thee zonder suiker of water/ light frisdrank/ verdund vruchtensap 2 biscuitjes of portie fruit of plakje ontbijtkoek of cracker met beleg of snee brood met beleg Warme maaltijd 1-2 eetlepels aardappelen/ zilvervliesrijst of volkorenpasta 3-4 eetlepels groente Ca. 50 gram vlees of vis, bereid in vloeibaar bak- en braadvet of olie Lepeltje jus of saus 3de tussendoortje Koffie of thee zonder suiker of water/ light frisdrank/verdund vruchtensap 2 biscuitjes of portie vers fruit of plakje ontbijtkoek of cracker met beleg of een schaaltje yoghurt/kwark of vla zonder suiker Dagelijks multivitaminen en mineralenpreparaat

124 Na de operatie Start met dik vloeibaar
Licht verteerbaar (eerste 4 weken) Snel over op vast voedsel Voelen dat vol zit Kan ook gewoon Vloeibaar = dumpingrisico Lichtverteerbaar Broodmaaltijden (geroosterd) brood, beschuit, cracker, knäckebröd Dieetmargarine/ halvarine (smeer)kaas of vleeswaren Warme maaltijd Aardappel(puree), rijst, pasta Gekookte groente, geen koolsoorten, geen rauwkost Zacht vlees of vis Niet scherp gekruid Tussendoor Zacht en rijp fruit (geroosterd) brood, beschuit, cracker, knäckebröd met beleg Melk of karnemelk, yoghurt, pak, vla of kwark zonder suiker

125 Contactgegevens Diëtisten Liesbeth Wijffels Arianne de Feiter
Arianne de Feiter

126 Nelleke Rozemuller PSYCHOLOOG/PSYCHOTHERAPEUT. WERKZAAM OP RGC.
DOE SINDS 10 JAAR ONDERZOEK VOOR BARIATRISCHE OPERATIES. EERST ALLEEN OP INDICATIE, LATER BIJ IEDEREEN.

127 De rol van de psycholoog
gastric bypass De rol van de psycholoog

128 Onderwerpen: Onderzoek tijdens het voortraject.
Psychologische gevolgen na de operatie.

129 Doel van het onderzoek:
Contra-indicaties opsporen. Stabiliteit beoordelen.

130 Het onderzoek: Eetpatroon. Drinkpatroon, alcoholgebruik.
Geschiedenis van overgewicht. Behandelingen in GGZ, vroeger en huidig. Levensloop. Psychiatrisch onderzoek.

131 Medische klachten en medicijnen.
Motivatie. Uitleg en eventuele vragen.

132 Eetpatroon Wat eet men. Hoe gaan ze met eten om. Controleverlies.
Emotioneel eten.

133 Drinkpatroon Drinkpatroon. Frisdrank, fruitsappen, melk.
Alcoholgebruik.

134 Geschiedenis overgewicht
Vanaf welke leeftijd was er sprake van overgewicht. Hoe werd er met eten omgegaan thuis? Lijnpogingen.

135 Behandelingen Huidige en eerdere behandelingen in GGZ .
Contact opnemen met behandelaar.

136 Geschiedenis Gezin van herkomst. Opleiding. Werk. Huidig leven.

137 Psychiatrisch onderzoek
Psychiatrisch beeld. Slapen en eten. Verslavingen. Trauma’s.

138 Advies: Geen contra-indicatie.
Wel contra-indicatie: doorverwijzen naar behandelaar, meestal in GGZ.

139 Contra-indicaties Eetstoornis b.v. eetbuien.
Instabiliteit: depressies, wisselende stemmingen. Verslavingen: drugs, alcohol. Geen verantwoordelijkheid nemen voor eetpatroon.

140 bariatrie: mechanische oplossing voor obesitas -minder honger
-minder wilskracht nodig om te stoppen met eten Helaas: na verloop van tijd: -men kan meer eten -men “graast” patiënten die hun leefstijl en eetgedrag niet aanpassen: gevolgen: -aankomen -ontwikkeling van een eetstoornis -afname van kwaliteit van leven.

141 Psychologische gevolgen
Zelfbeeld kan veranderen. Soms hebben mensen nog een tijd een ‘dikker’ zelfbeeld Relaties kunnen veranderen. Trauma’s kunnen bovenkomen. Moeite met emoties die eerder werden weggegeten

142 niet afvallen of te veel afvallen
eetbuien of ‘grazen’ onzekerheid: mensen behandelen je soms anders dan voordat je was afgevallen

143 Behandeling Functie van de klachten onderzoeken
Ligt er andere oorzaak aan ten grondslag? Bv ADHD

144 Einde Vragen. Opmerkingen.

145 Follow-up na bariatrische chirurgie
J.H. van der Knaap Internist

146 disclosures none

147 AANTALLEN (okt. 2014) Chirurgie > 1000 Interne follow-up > 820

148 EVALUATIE 336 pat. uitval 86 evalueerbaar 250
Uitval follow-up: < 2 jr: 57 ( 66.3%) < 1 jr 32 ( 37.2%)

149 Open vs laparoscopisch
OGB - na maagband 21 - primair 6 - na Mason 3 LGB - na maagband 53

150 patiëntgegevens 250 pat. ♂ % ♀ % Leeftijd jr BMI

151 Nog in follow-up 151 pat. 60.4% Uitval 99 pat HA / elders 15 pat. 6%

152 RESULTATEN BMI Start 44.1 250 1 jr 31.5 28.6% 250 2 jr 30.7 30.4% 250
afname aantal Start 1 jr % 250 2 jr % 250 5 jr % 122

153 NEJM, 2007; 357: aug. 23 zzv

154 DEFICIËNTIES Vitamine D 197 78.8% B12 178 71.2% C 127 50.8%
B11(FZ) % B % B % K ? (frequent) licht verlengde ptt Ferritine %

155 Diabetes mellitus 14 pat. 5.6% Metformingebruik (insuline-resistentie)
orale R/ 8 3.2% Insuline 5 2.0% < enkele mnd stop 4 nog op insuline 1 Metformingebruik (insuline-resistentie) 81 pat %

156 COMPLICATIES VROEG LAAT

157 VROEGE COMPLICATIES 336 pat. nabloeding 12 3.6% (0.2 – 6%)
wondinfectie % pneumonie % naadstenose % (0.1 – 13%) naadlekkage % (0.2 – 5%) koorts/hoge BSE/CRP % abces/pleuraempyeem % splenectomie %

158 VROEGE COMPLICATIES 336 pat. dvt/longembolie 4 1.2%
heraanleggen gj-stomie % zenuwbeschadiging (lp) % Overige % urethralesie, litteken op been tgv steunkous, ritmestoornissen, buikwandfistel, cystitis, vastgehechte maagsonde, cardiac arrest, longoedeem, subcutaan emfyseem, bloedtransfusiereactie.

159 LATE COMPLICATIES 336 pat. ulcus jejuni 13 3.9%
interne herniatie % littekenbreukoperatie % naadstenose % adhesiolysis % bloeding bij pl. chirurgie % overige (0.3%): maag(naad)perforatie, maagbloeding, heraanleggen gj-stomie, choledochusstenen,hypoglycaemie.

160 GALSTENEN 250 pat. pre-operatief ? post-operatief 37 14.8% Lap.chol 27
? 10 Literatuur in 6 mnd 38% Ursochol ?

161 ZWANGERSCHAPPEN 28 24 1 x zwangerschap 2 2 x zwangerschap
2 x miskraam (18 en ? wkn) 1 x doodgeboren (40 wkn) 1 x nog niet bevallen 2 2 x zwangerschap

162 MALIGNITEIT 250 pat. 6 pat. 2.4% 2 x mammacarcinoom (1 en 5 jr p.o.)
1 x pancreascarcinoom? (1 jr p.o.) 1 x niercelcarcinoom (2 jr p.o.) 1 x rectumcarcinoom (3 jr p.o.) 1 x endometriumcarcinoom (3 jr p.o.)

163 aandachtspunten (1) vitamines B12 1x dd 1000 mcg tablet
1 x per 1 – 3 mnd 1000 mcg inj. B 11 (FZ) om dd – 1x dd 5 mg C – 1000 mg dd D CalciChewD3 1x dd 500mg/800E colecalciferol E per 2 wkn K ? (10 mg i.m. pre-operatief)

164 aandachtspunten (2) 2. ijzer -oraal ferrofumaraat/ferogradumet
-i.v. Monofer/ Venofer 3. multivitamine (dagelijks/iedereen) 4. dieet -frequente maaltijden (6 – 8x dd) -glycaemische index

165 aandachtspunten (3) 5. (reactieve) hypoglycaemie
- sterkere glucosewisseling na maagoperatie (dumping) - hypertrofie bèta-cellen (insuline-resistentie): nesidioblastosis 6. (orthostatische) hypotensie

166 aandachtspunten (4) 7. zwangerschap
- > 1 jr postoperatief (stabiel gewicht) -geen deficiënties (controle kort voor of vroeg in zwangerschap) -gynaecoloog 8. plastische chirurgie -frequent problemen met vergoeding

167 aandachtspunten (5) 9. buikpijn? 10. zorgverzekeraar
-galstenen, ulcuslijden, interne herniatie 10. zorgverzekeraar -goedkeuring -gecontracteerde ziekenhuizen

168 CONCLUSIES Onze uitkomsten zijn vergelijkbaar met de literatuur.
Frequent vitamine/ijzertekort. (te) hoog percentage no-show. Acceptabele “bijwerkingen”. 5. Frequent behoefte aan plastische chirurgie na gastric bypass. .

169 Luc van Haecke Fysiotherapeut
BEWEGEN Luc van Haecke Fysiotherapeut

170 Jong geleerd

171 Oud gedaan

172 Norm gezond bewegen

173 (On)gezond opgroeien

174 Gastric bypass - preoperatieve screening - postoperatieve begeleiding
- poliklinische nazorg

175 Preoperatieve screening
Algemene data : bloeddruk, hartfrequentie, knijpkracht, sit to stand, 6 min.wandeltest Uitleg triflo(ademapparaat) Tips voor een actieve leefstijl en adviezen om te bewegen

176 Triflo

177 Tabel

178 Postoperatieve begeleiding
Intensieve ademoefeningen met gebruik van triflo Hoesttechniek Mobiliseren met progressief toenemende belasting

179 Poliklinische nazorg Herhaling algemene data: bloeddruk, hartfrequentie, knijpkracht, sit to stand, 6 min, wandeltest Adviezen om meer te bewegen

180 Trainingsprogramma Verbetering van conditie gaat samen met gezondheidseffecten: - cardio-respiratoir - gewichtsverlies - beïnvloeding glucosespiegel Principe: trainingsprikkel dient zo intensief mogelijk te zijn, zonder gevaar voor uitputting

181 Trainingsprogramma Individueel trainingsprogramma is aangewezen ( dient regelmatig bijgestuurd en aangepast) Liefst door een bewegingsdeskundige

182 Trainingsvormen Krachttraining Duurtraining > uithoudingsvermogen

183 Sportschool Wandelen Fietsen Zwemmen Nordic walking Groepssporten (badminton, tafeltennis, volleybal, korfbal…) dansen

184 Uiteindelijk doel


Download ppt "Bariatrische Geneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google