De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAN Uniforme Verantwoording Eerstelijns diagnostiek Relatiebijeenkomst Zorgverzekeraars – SAN 27 mei 2015 Sanne van Rumpt SHO Centra voor medische diagnostiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAN Uniforme Verantwoording Eerstelijns diagnostiek Relatiebijeenkomst Zorgverzekeraars – SAN 27 mei 2015 Sanne van Rumpt SHO Centra voor medische diagnostiek."— Transcript van de presentatie:

1 SAN Uniforme Verantwoording Eerstelijns diagnostiek Relatiebijeenkomst Zorgverzekeraars – SAN 27 mei 2015 Sanne van Rumpt SHO Centra voor medische diagnostiek

2 Agenda Aanleiding Doelstellingen Afwegingen Aanpak Toepassing De uniforme verantwoording Discussie / input Vervolg

3 Aanleiding Veranderende financiering ELD Verhoudingen zorgverzekeraars – aanbieders Inkoopbeleid – Voorwaarden vooraf – Verantwoording achteraf Wens om uniformiteit, duidelijkheid en eenvoud Initiatief vanuit het veld

4 Doelstellingen Bieden van integrale verantwoording Verantwoording zelf invullen Voorkomen van veel verschillende verantwoordingsvormen en -thema’s Mogelijke basis voor brancherapport Geen normen stellen

5 Afwegingen Aansluiten bij breed profiel van aanbieders ELD Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande systemen en werkwijzen Onderscheidend kunnen zijn Niet teveel indicatoren Kaderen in relevante thema’s

6 Aanpak SAN commissie met bestuurssecretarissen Vanuit aanbiedersperspectief en vanuit verzekeraarsperspectief – Inkoopbeleid – Contracten Eerste versie met SAN leden besproken Voorleggen aan ZN Enkele openstaande punten

7 Toepassing Gebruiken bij de inkoop (vooraf) – Inzicht verschaffen – Voldoet aanbieder aan de voorwaarden Gebruiken bij verantwoording (achteraf) – Rapporteren conform afspraken in contract – Evaluatie

8 De uniforme verantwoording 1.Aanvragers 2.Kwaliteit 3.Patiënten 4.Doelmatigheid van diagnostiek in de keten 5.Innovatie 6.Substitutie 7.Organisatie 8.Financiën

9 Aanvragers DTO Consultatiemogelijkheden Aanvragerstevredenheid Aantal aanvragers Inzicht in aanvragen – # analyes / afname – # beeldvormende onderzoeken / aanvrager – # functieonderzoeken / aanvrager

10 De uniforme verantwoording 1.Aanvragers 2.Kwaliteit 3.Patiënten 4.Doelmatigheid van diagnostiek in de keten 5.Innovatie 6.Substitutie 7.Organisatie 8.Financiën

11 Kwaliteit Accreditatie

12 De uniforme verantwoording 1.Aanvragers 2.Kwaliteit 3.Patiënten 4.Doelmatigheid van diagnostiek in de keten 5.Innovatie 6.Substitutie 7.Organisatie 8.Financiën

13 Patiënten Patiënttevredenheid Beschikbaarheid van uitslagen # fysieke contactmomenten / jaar Locaties en toegankelijkheid – # locaties – Huisbezoeken – % locaties buiten kantoortijden geopend

14 De uniforme verantwoording 1.Aanvragers 2.Kwaliteit 3.Patiënten 4.Doelmatigheid van diagnostiek in de keten 5.Innovatie 6.Substitutie 7.Organisatie 8.Financiën

15 Doelmatigheid Afspraken over uitwisseling van uitslagen Toepassen van LESA en overige standaarden Inzicht in ondoelmatigheden

16 De uniforme verantwoording 1.Aanvragers 2.Kwaliteit 3.Patiënten 4.Doelmatigheid van diagnostiek in de keten 5.Innovatie 6.Substitutie 7.Organisatie 8.Financiën

17 Innovatie Beschikbare testen als POCT – # test / gebruiker – % POCT per test Ondersteuning van zelfmanagement

18 De uniforme verantwoording 1.Aanvragers 2.Kwaliteit 3.Patiënten 4.Doelmatigheid van diagnostiek in de keten 5.Innovatie 6.Substitutie 7.Organisatie 8.Financiën

19 Substitutie Regionale afspraken Specifieke diagnostiek ter ondersteuning van substitutie – Inspannings ECG – OSAS – Atriumfibrileren

20 De uniforme verantwoording 1.Aanvragers 2.Kwaliteit 3.Patiënten 4.Doelmatigheid van diagnostiek in de keten 5.Innovatie 6.Substitutie 7.Organisatie 8.Financiën

21 Organisatie Zorgbrede governancecode WNT WTZi

22 De uniforme verantwoording 1.Aanvragers 2.Kwaliteit 3.Patiënten 4.Doelmatigheid van diagnostiek in de keten 5.Innovatie 6.Substitutie 7.Organisatie 8.Financiën

23 Financiën Toepassing Normenkader voor Financieel beheer

24 Discussie en input Ingewikkeld onderwerp: substitutie Toepassing voor: – inkoop 2016? – afleggen van verantwoording over 2015! – inkoop 2017! Aanvullende informatiebehoefte?

25 Vervolg Vaststellen door: – ZN – SAN leden Afstemmen met: – NHG – NVKC – InEen Doorontwikkelen

26 Vragen?


Download ppt "SAN Uniforme Verantwoording Eerstelijns diagnostiek Relatiebijeenkomst Zorgverzekeraars – SAN 27 mei 2015 Sanne van Rumpt SHO Centra voor medische diagnostiek."

Verwante presentaties


Ads door Google