De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015

2 2 Onderwerpen DEEL 1 1.Veranderingen in de langdurige zorg 2.Wet langdurige zorg 3.Beschermd Wonen en Wet langdurige zorg Vervolg: eind maart 2015 DEEL 2

3 3 Nieuw Tot 1 jan 2015: AWBZ (indicaties met verblijf (zzp’s) en zonder verblijf (beg, pers verz, verpl) Vanaf 2015 verdeeld over: - Wlz (Wet langdurige zorg) - Zvw (Zorgverzekeringswet) - Jeugdwet - Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) 2015 overgangsjaar

4 4 https://www.movisi.nl/sites/default/files/Infog raphic-Hervorming-langdurige-zorg.pdf

5 Wat zijn de raakvlakken met de gemeente? Inwoners maken/kennen niet altijd onderscheid Delen van aanbod Wmo en Jeugd ook in Wlz Afbakening tussen alle domeinen: doorverwijzen Huidige overgangsrechten

6 Zorgverzekeringswet Algemeen: noodzakelijke medische zorg (huisarts, ziekenhuis, medicijnen). Verpleging en persoonlijke verzorging GGz-behandeling Palliatief-terminale zorg Intensieve kindzorg Dagbehandeling Crisiszorg Behandeling mensen met zintuiglijke beperking Revalidatiezorg 6

7 7 2. de Wet langdurige zorg (Wlz)

8 Vraag 1 Welk antwoord is juist: Iemand heeft toegang tot de Wlz als… a) hij blijvend behoefte heeft aan langdurig intensieve zorg. b) hij blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht. c) als binnen de Wmo, de Jeugdwet en/of de Zvw geen passende voorzieningen aanwezig zijn. d) als de mantelzorger overbelast is. 8

9 Wet Langdurige Zorg blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid Ook voor jeugd met (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen In een instelling, thuis met anderen, thuis met begeleiding, of met meerdere mensen in een woonvorm Landelijke taak Adagium: Zo thuis mogelijk

10 Wlz – alles inclusief -alle begeleiding en zorg -behandeling, bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog -dagbesteding en het vervoer naar en van de dagbesteding -hulpmiddelen zoals een rolstoel, medicijnen en het schoonhouden van de woning -het verblijf, de woonvorm en de voeding

11 Vraag 2 Mensen met een Wlz-indicatie krijgen ook cliëntondersteuning uit de Wlz. Juist of Onjuist? 11

12 Wat nog meer? -Zorgplan en een zorgplanbespreking zijn verplicht -Ook oriëntatie op wat netwerk kan doen én -Op wat familie zelf aan ondersteuning nodig heeft. -Niet verplicht om te helpen -Ook Eigen bijdrage of ouderbijdrage via CAK

13 Toegang - Indicatie Indicaties via CIZ Landelijke objectieve criteria, overal hetzelfde Ook in Wlz onafhankelijke cliëntondersteuning De indicaties vanaf januari 2015 in principe levenslang geldig Wel nieuwe indicatie bij verzwaring zorgvraag Geen rol voor de gemeente

14 Wlz voorliggend Blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid? Als iemand Wlz-indicatie heeft, geen recht op Wmo voorzieningen (in 2015 overgangsituatie) Check op huidige indicatie

15 Drie stappen 1.Doe webcheck Wlz op website CIZ (www.ciz.nl)www.ciz.nl 2.Raadpleeg de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (www.ciz.nl) 3.Consulteer CIZ telefonisch: tel. 088 789 1700 15

16 Webcheck 1. Heeft u of uw cliënt al hulp vanuit de gemeente, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, verzorging of aanpassingen aan uw woning? Ja Nee 2. Is de zorgbehoefte van u of uw cliënt bekend bij de huisarts? Ja Nee 3. Heeft u of uw cliënt een blijvend intensieve zorgbehoefte? Ja Nee 4. Denkt u dat u of uw cliënt 24 uur per dag zorg nodig heeft? Ja Nee 16

17 Doorverwijzing MEE verzorgt ook onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz Directe doorverwijzing naar MEE- consulent Doorverwijzing naar Zorgbelang is ook mogelijk Rechtstreeks naar CIZ Via zorgaanbieder 17

18 Wlz - register Bepalen of sprake is van een Wlz- indicatie Daarmee samenloop van verstrekkingen van Wlz- en Wmo- voorzieningen voorkomen Gemeente kan zich aansluiten op register via het GGK Aandacht voor privacy! Terughoudendheid

19 Wlz, Wmo of Zvw? Speciaal voor cliënten die onder het overgangsrecht vallen, en waar vragen over zijn, direct overleg tussen gemeente en Menzis. Nog vragen over overgangsrecht? Menzis contactadres met vragen over cliënten die onder het overgangsrecht Wlz/Wmo vallen is: overgangsrechtwlzwmo@menzis.nl overgangsrechtwlzwmo@menzis.nl tel:088 2229000 Kom je er niet uit met Menzis? Meldt dit dan bij Lummie Kaptein

20 20 3. Beschermd Wonen (BW) en de Wet langdurige zorg (Wlz)

21 Vraag 3 Een volwassene die in 2015 voor het eerst verblijf nodig heeft vanwege GGZ-problematiek, komt in aanmerking voor de Wlz. Juist of Onjuist? 21

22 22 Nieuwe situatie GGZ

23 Beschermd wonen Herstel en participatie -> Wmo 2015 BW = tijdelijke intramurale maatwerk- voorziening, tussenstation naar zelfstandig wonen al dan niet met Bg Herstel en stabilisatie -> Wlz Eindstation, permanent verblijf nodig, geen uitzicht op verbetering

24 24 Beschermd wonen

25 Wie aanspreekpunt voor Wmo/BW en Jeugd Wmo/BW Cliënten  Bas van Dijck en Marloes van der Meer Bedrijfsvoering  Meta Karman en Lilian Koops Aanbieders  Lummie Kaptein Jeugd Casus/inhoudelijk  CJG Proces  Rolieke Sietsma en Susanna Butterman

26 Dank voor de aandacht!


Download ppt "1 Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google