De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen (leren) voor succes Samenwerking in de keten binnen Toptechniek in bedrijf Inspiratiemiddag M-Tech, 2 juni Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen (leren) voor succes Samenwerking in de keten binnen Toptechniek in bedrijf Inspiratiemiddag M-Tech, 2 juni Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Samen (leren) voor succes Samenwerking in de keten binnen Toptechniek in bedrijf Inspiratiemiddag M-Tech, 2 juni Rotterdam

2 Programma Context van Toptechniek in Bedrijf Impressie resultaten Kenmerken en voorbeeld van succesvolle samenwerking Aandachtspunten Samen leren: peer reviews Wat doen succesvolle samenwerkingsverbanden

3 Wat ging vooraf? Terugloop vmbo beroepsgericht Aansluitingsproblemen vmbo-mbo Oplopende technische arbeidsmarktvraag op mbo (4) Verdwijnen techniek grote steden  Doel: meer jongeren via vmbo (bg/tl) – mbo – arbeidsmarkt/hbo

4 Wat is daarvoor nodig? Betere aansluiting tussen vmbo en mbo Mbo-aanbod afgestemd op technische arbeidsmarktvraag in de regio en op hbo Netwerk relevante partijen Duurzame aandacht voor arbeidsmarktbehoefte & responsiever worden

5 Gedachten achter TiB- programma Van (individuele) school naar netwerken in de regio Eigenaarschap Bottom up: regionale initiatieven Aansluitend bij regionale technische arbeidsmarktvraag Combi verantwoorden en leren

6 TiB in vogelvlucht 17 + 3 (zelfbenoemde) regio’s geselecteerd Regiovisie = fundament Onderwijsinstellingen spin in web Eigen [bestaande] aanpakken Prestatie-afspraken, M&A, kennisprogramma, peer reviews

7 Impressie resultaten Ontwikkelen van aantrekkelijke, routes van vmbo naar mbo en hbo (projecten, dóen) [nieuwe] Verbindingen in de regio “Echte doorlopende leerlijnen” Structurele plek voor uitwisseling, ontwikkeling, ontdekking Meer vakmanschapsroute dan technologieroute Bedrijven operationeel betrokken

8 Voorbeeld: samenwerking rond Technologieroute Route met potentie (volume) Heldere agenda (>mbo 4) Duidelijk arbeidsmarktperspectief Inhoudelijke afstemming Voorbeeld: Bèta Challenge

9 Kenmerken van levende en lerende netwerken: Met wie samenwerken en waarom? Relevante partijen betrokken logisch, flexibel Eigenaarschap gedeelde visie Gecommitteerd leiderschap boegbeelden

10 Kenmerken van levende en lerende netwerken: Wat willen we bereiken, wat gaan we doen? Gedeelde urgentie en recht doen aan ieders belang Win-win, handelingslogica’s Zicht op situatie en onderliggende cijfers Bestaande- verwachte situatie, focus Richtinggevende visie

11 Kenmerken van levende en lerende netwerken: Hoe maak je samenwerking in netwerken effectief? Professionele projectleiding Regelen, verbinden, korte lijn bestuurders Oog voor (financiële) continuïteit Lerend vermogen: 1.vraaggericht opleiden 2.dynamische arbeidsmarkt volgen 3.samenwerken met andere scholen 4.samenwerken met bedrijven

12 Aandachtspunten Regiovisie als motor voor innovatie? Balans tussen sturen en (stimu)leren Voor wie doe je het? Onderzoekende houding: wat werkt? Leren op alle niveaus

13 Samen leren: peer reviews als instrument Lerende gesprekken tussen regio’s als ‘tool’ als versterking van reflectie op voortgang Eigen leervraag: waar willen we gezien ambities nog een stap op maken; wat lukt goed, wat willen we verbeteren? Moet je oefenen en leren

14 Wat doen succesvolle samenwerkingsverbanden vmbo-mbo? (1) Naast basiskenmerken: gedeelde visie, urgentie, eigenaarschap, vertrouwen, overlegstructuur met kartrekker Dwarsverbanden operationeel /tactisch/strategisch niveau Aandacht voor samenwerkingsverband Structurele vs projectenaanpak

15 Wat doen succesvolle samenwerkingsverbanden vmbo-mbo? (2) Uitgaan van: wat is nodig om onze leerlingen succesvol te maken (ipv organisatie-belangen als struikelblok) Ruimte voor structureel contact docenten vmbo en mbo Meer aandacht voor opbrengst, en minder papier


Download ppt "Samen (leren) voor succes Samenwerking in de keten binnen Toptechniek in bedrijf Inspiratiemiddag M-Tech, 2 juni Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google