De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPIJBELEN Samenwerking CLB – huisarts WG leerplicht GO!

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPIJBELEN Samenwerking CLB – huisarts WG leerplicht GO!"— Transcript van de presentatie:

1 SPIJBELEN Samenwerking CLB – huisarts WG leerplicht GO!

2 Hoe moeten we omgaan met doktersattesten in kader van problematische afwezigheden Kunnen we arts van CLB inschakelen? Wat kunnen we van hen verwachten? Kunnen we de huisarts inschakelen? Wat kunnen we van hen verwachten? Probleemstelling in de werkgroep leerplicht 1 e discussie in LOK huisartsen 2 e discussie in WG 3 e discussie op OVP-PGZ

3 Met doktersattest  Door (chronische) ziekte of ongeval Terecht attest ‘Onterecht’ attest (perceptie huisarts/CLB) Zonder doktersattest  = spijbelen Afwezig van school: verschillende situaties

4 Terechte attesten  Huisarts is onvoldoende op de hoogte van de onderwijsmodaliteiten voor zieke kinderen  Huisarts is vragende voor overleg met CLB Afwezig wegens (chronische) ziekte / ongeval Wat denken de huisartsen?

5 ‘Moeilijke’ attesten  HA wil zijn patiënt helpen uit moeilijke situatie  HA dateert attest op dag van consultatie (en niet bij start van ziekteperiode) en wil hiermee een signaal geven  Huisarts kent dixit-attesten onvoldoende  Gebruik van dixit-attest dwingt tot gesprek tss HA & leerling  HA verwacht dan tel van school/CLB terug  Leerling die niet ter goeder trouw is, gaat dan naar een andere arts Afwezig wegens ziekte Wat denken de huisartsen?

6 ‘Moeilijke’ attesten  HA wenst te weten wanneer een leerling kort na elkaar diverse HA consulteert (aan dr-shopping doet) met attestering Moet school dit dan doen of CLB? Afwezig wegens ziekte Wat denken de huisartsen?

7 Huisarts is hiervan niet op de hoogte Huisarts wenst dit wel te weten  Kan jongere aanspreken  Kan ouders aanspreken en naar CLB verwijzen Huisarts moet weten dat hij voor school geen attesten moet schrijven Spijbelen Wat denken de huisartsen?

8 Huisarts wil graag met CLB samenwerken Huisarts moet regelmatig worden geïnformeerd over spijbelplan-aanpassingen Conclusie van HA-overleg

9 CLB-artsen aarzelen om HA te contacteren  om deontologische redenen  wegens onduidelijke doelstelling van contactname Scholen nemen soms zelf contact op met de huisartsen  is dit wenselijk?  wat in geval van attesten van diverse artsen? Nemen HA soms contact met CLB? Hoe HA betrekken bij aanpak van spijbelen/schoolmoeheid? Moet jongere weten dat HA wordt gecontacteerd? Wat moet naar school worden teruggekoppeld? Wat bij hardnekkigs schrijfdokters? Discussie in WG leerplicht

10 Naast CLB-arts kan ook een andere discipline contact opnemen met de HA (cfr. gedeeld beroepsgeheim) Contactname moet doelgericht zijn  niet bedoeld om tot de orde te roepen  vanuit een gedeelde zorg voor het kind/de jongere die onvoldoende op school aanwezig is  om ‘need to know’ info te verzamelen voor een handelingsplan op school Aanpak van problematische afwezigheid ook volgens HGW principes Zie ook http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/artsen/default.htm http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/artsen/default.htm Leerpunten van de WG leerplicht


Download ppt "SPIJBELEN Samenwerking CLB – huisarts WG leerplicht GO!"

Verwante presentaties


Ads door Google