De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOK EN VOET: HAND IN HAND! Samen grenzen verleggen voor elk talent 30/07/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOK EN VOET: HAND IN HAND! Samen grenzen verleggen voor elk talent 30/07/2015."— Transcript van de presentatie:

1 GOK EN VOET: HAND IN HAND! Samen grenzen verleggen voor elk talent 30/07/2015

2 Allerlei weetjes vooraf  3 de jaar van 3 de cyclus: doorlichting! Komt later in de SG aan bod (uitnodiging volgt vanuit SG)  4 de cyclus meer dan waarschijnlijk (IKZ en BVV vragen scholen goed na te denken rond de toekenning van uren en taken)  Samengebrachte resultaten bevraging eind schooljaar (zie vernieuwde website DOB)  Materiaal via nieuwe site: www.vicog.bewww.vicog.be  Aantal boeiende vormingen met GOK-gerelateerde thema’s in Pedic (www.pedic.be )www.pedic.be

3 N IEUWE VOET-VOOD 1 september 2010 dank aan Lisbet Colson, Lut Cremers, Guy Scheijnen (slides) de werkgroep “vakoverschrijdende thema’s” en Greet Mertens de collega’s schoolbegeleiders

4 V AN VAKGERICHT ONDERWIJS NAAR ONDERWIJS OP MENSENMAAT GOK: actieplan opgesteld vanuit BSA (volledig en kwaliteitsvol) ?

5 U ITGANGSVRAAG VANUIT DE E UROPESE BASISCOMPETENTIES : Welke minimumcapaciteiten heeft een burger in Vlaanderen nodig: om kritisch-creatief te functioneren in de samenleving voor de uitbouw van een persoonlijk leven? => nieuwe VOET/VOOD in een nieuw ordeningskader Vaststelling: in grote lijnen aansluitend bij ons opvoedingsproject Elke burger, ook kansarmen Dit hebben we bij het uitschrijven van de visietekt GOK als basis beschouwd!

6 C ONCEPT EN ORDENINGSKADER Basisvorming: Ontwikkeling van de persoon in een Multiculturele, democratische samenleving 7 contexten Lichamelijke gezondheid en veiligheid Mentaal welbevinden Sociorelationele ontwikkeling Omgeving en duurzame ontwikkeling Politiek-juridische samenleving Socio-economische samenleving Socioculturele samenleving

7 De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken De leerlingen gedragen zich respectvol De leerlingen gaan alert om met media Politiek-juridische samenleving Omgeving en duurzame ontwikkeling Lichamelijke gezondheid en veiligheid Leren leren

8 N IEUW ORDENINGSKADER ? en - en

9 HOE WERKT HET? “Stam, contexten en leren leren moeten in hun samenhang gelezen worden, zodat ze hun dynamiek blijven behouden en niet worden verengd, maar tot zinvolle gehelen kunnen worden gehergroepeerd naar keuze van de school en de leerkracht.” Eigen beslissingen nemen om missie en visie gestalte te geven = eigen keuzes maken Beleidsvoerend vermogen van scholen stimuleren en erkennen

10 B EVESTIGING VANUIT DE WETGEVING : “het nieuwe ordeningskader voor de vakoverschrijdende eindtermen vraagt van de school om haar beleid autonoom uit te bouwen en dit in het perspectief van responsabilisering en beleidsvoerend vermogen”. “wanneer, waar, door wie, in welke vakken of projecten en bij welke gelegenheden inspanningen geleverd worden is de verantwoordelijkheid van de school en alle leerkrachten”. GOK-gedachte van de school en alle leerkrachten

11 V ISIE VAN DE INSPECTIE Heeft de school een eigen planning om de nieuwe VOET vorm te geven? Maakt de school duidelijk dat er dynamiek is? Vorderingen zouden moeten zichtbaar zijn. Is er bewijs van reflectie over het nieuwe concept? Is er perspectief dat de nieuwe regelgeving consequent wordt toegepast?

12 E EN IDEAAL SCENARIO

13 21-10-2003zelfevaluatie GOK2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3 GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? lln lk school lln lk school Is er beweging ? UITVOERING VAN DE ACTIES BEGINSITUATIE ANALYSE INTERNE EVALUATIE 6.Effect ? do check act plan

14 I have a DREAM! I have a STRATEGIC PLAN

15 E N HOE PAKKEN WE DIT IN DE PRAKTIJK AAN ? Voeten worden in scholen gerealiseerd: Binnen de vakcontext In lesoverstijgende activiteiten en projecten Aanpak binnen de vakcontext: servicedocument Aanpak binnen de context van de lesoverstijgende initiatieven: Het schoolbeleid zorgt voor de programmatie van een evenwichtig pakket aan projecten en activiteiten in het SWP (het historisch actief speelt zeker mee in het bepalen van dit pakket). confrontatie activiteiten/projecten met een kijkwijzer

16 K IJKWIJZER SCHOOLACTIVITEITEN EN PROJECTEN DIDACTISCH PROCESORGANISATIE GOK- actieplan!

17 K IJKWIJZER SCHOOLACTIVITEITEN EN PROJECTEN DIDACTISCH PROCESORGANISATIE

18 GOK-servicedocument http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/voet/voet.htm GOK Algemene tekst Leren leren VOET en Participatie VOET en Diversiteit VOET en PRSG, PREM, SEO VOET en Doorstroming en oriëntering VOET en Taalvaardigheid Algemene tekst Leren leren VOET en Participatie VOET en Diversiteit VOET en PRSG, PREM, SEO VOET en Doorstroming en oriëntering VOET en Taalvaardigheid


Download ppt "GOK EN VOET: HAND IN HAND! Samen grenzen verleggen voor elk talent 30/07/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google