De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERZOEK haalbaar & duurzaam organiseren van stages ONDERZOEK naar het haalbaar & duurzaam organiseren van stages opleiding leraar secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERZOEK haalbaar & duurzaam organiseren van stages ONDERZOEK naar het haalbaar & duurzaam organiseren van stages opleiding leraar secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 ONDERZOEK haalbaar & duurzaam organiseren van stages ONDERZOEK naar het haalbaar & duurzaam organiseren van stages opleiding leraar secundair onderwijs GLO en SLO Symposium 11 mei 2015

2 Aanleiding

3 Toename van de druk op het georganiseerd krijgen van stages  Decreet Lerarenopleiding 2006  Verhoogde norm (vooral in SLO) voor pre-service opleiding (in ontwerp van decreet: praktijkcomponent integraal in scholen op te nemen!)  Flexibilisering trajecten in het hoger onderwijs  Stijgende studentenaantallen  Meerdere scholengemeenschappen ontwikkelen eigen software voor het verwerken van de stageaanvragen uit de lerarenopleidingen

4 Nood aan meer eenvormigheid  Vanaf 2010-11 gebruiken alle katholieke secundaire scholen in Oost- en West-Vlaanderen het digitale aanvraagsysteem stageaanvraag.be van SG Sint- Nicolaas  Wie betaalt voor het onderhoud van dit systeem: scholen, lerarenopleidingen, de overheid?  In 2013-14 onderzoeken hogeschool KHBO/VIVES Noord en het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen AUGent/ Arteveldehogeschool samen het verloop van alle stageaanvragen van alle lerarenopleidingen die tijdens 2012-13 zijn gepost, en polsen de gebruikers naar knelpunten en verwachtingen in functie van het optimaliseren van het systeem.

5 Manieren van dataverzameling  Alle data uit het systeem: aantallen aanvragen, weigeringen, annulaties, …  Gespreksgroepen met vertegenwoordigers uit alle (katholieke) scholengemeenschappen in Oost- en West-Vlaanderen  Gesprekken met vertegenwoordigers uit alle lerarenopleidingen in beide provincies  Online bevraging van studenten/cursisten  Gespreksgroep met vertegenwoordigers uit het gemeenschapsonderwijs  Feedback uit beleids- en resonantiegroep

6 Kwantitatieve Data

7 Algemene gegevens uit het systeem 7/10 aanvaard waarvan 1/10 via de scholengemeenschap 2/10 geweigerd door school of scholengemeenschap 1/10 niet (tijdig) behandeld (en/of geannuleerd) ongeveer 21,4% van alle stagiairs SO in Vlaanderen

8 Waar komen de stagiairs terecht? 38,2% 5,7% 7,1% 18,2% 19,1% 1,7% 1,0%

9

10 Kwalitatieve Data

11 Aanpak en resultaten Vanuit drie invalshoeken:  Werkwijze & procedure  Systeem  Positieve aspecten  Aandachtspunten  Naar een upgrade van het systeem  Hoe verder?

12 Werkwijze & procedure Flow aanvragen door het jaar 70% 25% 5%

13 Werkwijze & procedure Behandeltijd in school  Meest voorkomende antwoord: 1 week  Maar afhankelijk van:  ‘Hoe’ men achter de knoppen zit  Tijdstip van de aanvraag  De aangevraagde vakken Behandeltijd in scholengemeenschap  Afhankelijk van werking codi/stafmedewerker

14 Werkwijze & procedure Tijdstip aanvragen

15

16 Werkwijze & procedure Aanpak codi of stafmedewerker

17 Systeem: positieve aspecten  Centraal  Gebruiksvriendelijk  Overzichtelijk  Meer objectiviteit  Meer gelijkmatige verdeling

18 Systeem: aandachtspunten  Vraag naar…  … een performant werksysteem  … met terugkoppelingsmogelijkheden  … via geïntegreerde mail- of chatapplicatie  … en oproepscherm voor het bewerken van de aanvragen  … zodat er veel korter op de bal kan worden gespeeld  … alle spelers ook gekend en bereikbaar zijn  … en ook maximaal zijn geïnformeerd  Een systeem dat…  … alle spelers comfort biedt  … de afstemmings- en overlegprocessen faciliteert  … blijft vertrekken vanuit de vraag naar stageplaatsen voor studenten en cursisten leraar SO en het antwoord daarop vanuit scholen

19 vooraf-module i.f.v. genereren automatische feedback 16/08 Jaarpad 16/06 module bepalen volume stage i.f.v. klaarzetten stageaanvragen goedkeuren weigeren van STAGEAANVRAGEN Naar een upgrade van het systeem verfijnen

20 Verkenningen in functie van upgrade stageaanvraag.be

21 Hoe verder?  Mesotaken worden vaak gezien als ‘struikelblok’  Bij scholen vraag naar wat meer dienstverlening vanuit de lerarenopleidingen (o.a. nascholing, innovatie, …)  Vraag naar meer overleg  Vervolgproject: “Samen sleutelen aan het zinvol invullen van meso- en onderzoekstaken”


Download ppt "ONDERZOEK haalbaar & duurzaam organiseren van stages ONDERZOEK naar het haalbaar & duurzaam organiseren van stages opleiding leraar secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google