De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKPLEKLEREN in contexten van lerarenopleiding Onderzoeksproject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKPLEKLEREN in contexten van lerarenopleiding Onderzoeksproject."— Transcript van de presentatie:

1 WERKPLEKLEREN in contexten van lerarenopleiding Onderzoeksproject

2 Deelnemers? KHKempen - departement lerarenopleiding Vorselaar (penvoerend), K.U.Leuven, –Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing (wetenschappelijke leiding) –Specifieke lerarenopleiding van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KHLeuven, departement lerarenopleiding KHLim, departement lerarenopleiding CVO Limlo, specifieke lerarenopleiding

3 Situering/aanleiding Nieuwe Decreet op lerarenopleiding  “leren op de werkplek” in verschillende vormen en opleidingscontexten Geïntegreerde lerarenopleiding: uitbreiding naar stages van 45 studiepunten (al dan niet zelfstandig) Specifieke lerarenopleiding: uitbreiding naar stages van 60 studiepunten  LIO-banen Roept brede waaier van vragen op: »praktische: hoe organiseren? »theoretische: leren?, optimaliseren?

4 Probleemstelling Hoe verloopt het leren in de verschillende vormen en contexten van WPL? = descriptief-analytisch Hoe kan de leeromgeving (inclusief ondersteuning) systematisch en effectief georganiseerd worden? = optimaliserend

5 Werkdefinitie Basis = literatuuranalyse Omschrijving: –Centraal = relatie werken – leren Werkend leren/ Lerend werken – Dimensies: Plaats van het leren: on the job ↔ off the job Bewustzijn: informeel ↔ formeel Inhoud: single loop ↔ double loop Lerende: persoon ↔ organisatie

6

7 Voorlopig conceptueel kader Te onderzoeken fenomeen afbakenen: –Leren –Betrokken partijen en onderlinge verhoudingen –Contextelementen

8 StudentBegelei- der Mentor School Opleidings- instituut Educatieve behoeftes Brede en diepe reflectie: double loop learning Leren goed onderwijzen: Single loop learning Samenwerking WERKPLEK- LEREN Figuur: Voorlopig conceptueel kader

9 Uit: Deketelaere, A., Kelchtermans, G., Struyf, E., De Leyn, P. (2005).

10 Doel = exemplarische gevalsstudies (“echografie”) van WPL in de betrokken instellingen

11 Wetenschappelijk relevant –Wat gebeurt er precies? Hoe verloopt dit “leren”? –Klopt dit met de vooronderstellingen en verwachtingen over WPL in theorie? –Welke determinanten bepalen het WPL? Praktisch relevant –Voor de betrokken opleidingen (inzicht in determinanten) –Voor het ruimere Expertisenetwerk –Voor de overheid (bijv. zijn vooronderstellingen houdbaar?)

12 Voorwaarden en aanpak Engagement van deelnemers: –Openheid –Actieve betrokkenheid (probleemstelling; data aanleveren) –Beperkte belasting (werklast) Fundamentele optie: investeren in onderzoekerster voor de uitvoering –Dagelijkse leiding = K.U.Leuven (Centrum voor Onderwijsbeleid en –vernieuwing) –Supervisie door stuurgroep (= deelnemers)

13 Bescheiden: –Wat is haalbaar op een (zeer klein) jaar? + Ambitieus: –Wetenschappelijk gefundeerde inzichten in functie van theorievorming (opleidingsdidactisch)

14 Methodologische aanpak Startfase: “fiches invullen” –“intake” beschrijving: in kaart brengen context, vorm, activiteiten enz. waarin WPL zich zou moeten manifesteren –Inventaris relevante vragen per case: Praktisch Theoretisch

15 Vervolg… Opzetten, uitvoeren dataverzameling en -analyse van gevalsstudies Rapporteren per gevalsstudie Vergelijkende analyse verschillende gevalsstudies Eindrapportering: conclusies, inzichten Voor theorie Voor praktijk


Download ppt "WERKPLEKLEREN in contexten van lerarenopleiding Onderzoeksproject."

Verwante presentaties


Ads door Google