De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GIS in het lokale bestuur -enkele cijfers- Herman Callens VVSG Stafmedewerker ICT & e-government.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GIS in het lokale bestuur -enkele cijfers- Herman Callens VVSG Stafmedewerker ICT & e-government."— Transcript van de presentatie:

1 GIS in het lokale bestuur -enkele cijfers- Herman Callens VVSG Stafmedewerker ICT & e-government

2 Online bevraging Online bevraging begin 2008 –Beperkte vragenset ! – Beperkte invultijd ! –Focus op CRAB en toepassingen Hoge respons –249 besturen antwoorden (81%) –Situatie bij niet respondenten ? AGIV trefdag 2008

3 Gemeenten met GIS-coördinatoren AGIV trefdag 2008

4 Gemeenten met GIS-coördinatoren volgens VRIND-classificatie AGIV trefdag 2008

5 Opmerkingen Typologie (volgens VRIND) van gemeenten is belangrijker dan provinciale verschillen: –Grootstedelijke rand (bv., Wijnegem, De Pinte, Destelbergen, Hove, Melle…), –Regionaal stedelijke rand (bv. Oud-Turnhout, Oostkamp, Middelkerke…) –Overgangsgebied (bv. Herselt, Waasmunster, Erpe-Mere, Tessenderlo, Duffel,…) –Platteland (bv. Ravels, Kinrooi, Kortenaken, Gistel,…) Kleine besturen hebben het vaak moeilijk AGIV trefdag 2008

6 Aantal personen op GIS-dienst Vlaanderen: 156 VTE op GIS-diensten Gemiddelde: 0,63 VTE/gemeente (voor alle gemeenten) –Gemeenten mét GIS-coördinator: 1,01 VTE/gemeente Nog vaak slechts ½ VTE of minder in verschillende gemeenten met GIS-coördinator (in ruim 40 gemeenten). De functie wordt vaak gecombineerd Capaciteit van GIS-coördinator om alle taken te vervullen ? AGIV trefdag 2008

7 Omgeving van de GIS- coördinator In slechts 141 op 249 gemeenten is er een GIS- coördinator (57%) In slechts 85 van de 249 gemeenten is er overleg met meerdere diensten en/of gebruikers In 112 gemeenten is er sprake van GIS-uitbouw in het gemeentelijke beleidsplan In slechts 34 gemeenten (14 %) is er een GIS- beleidsplan ! 103 gemeenten willen zich engageren in een project (begeleid door bv. AGIV) om GIS te implementeren in het bestuur ! AGIV trefdag 2008

8 CRAB ? AGIV trefdag 2008

9 Waarvoor gebruikt u GIS ? AGIV trefdag 2008 Andere toepassingen: notarisbrief, beleidsvoorbereidend werk, raadplegen door alle diensten

10 U gebruikt hiervoor voornamelijk AGIV trefdag 2008

11 Opmerkingen Belang van ICT-leveranciers en specifieke (standaard) GIS-applicaties –Neiging tot afhankelijkheid ! –Inspraak/partnership met leverancier ? Eigen ontwikkelingen voornamelijk voor heel specifieke welomschreven taken –Beperkt algemeen belang (wel voor de betrokkenen) –Delen met anderen ? AGIV trefdag 2008

12 Wat verwachten gemeenten van de provincies en van de Vlaamse Overheid ? AGIV trefdag 2008 Overleg, opleiding, subsidies, datamodellen Standaardisatie, uniforme datamodellen binnen de VO, opleiding, subsidies

13 Enkele Conclusies (1/3) Slechts een ruime helft van de besturen heeft een GIS-coördinator ! –Dit wil niet zeggen dat er geen GIS-werking is, maar….. Aandacht voor kleinere besturen. Zij kampen met capaciteits-problemen (zie ook I-Scan) –Nood aan stappenplannen op maat van verschillende typologieën van besturen ! –Nood aan opleidingen/begeleiding Onderbezetting van GIS-diensten remmen ontwikkelingen af ! GIS- coördinatoren zijn vaak noodgedwongen heel operationeel bezig: –Geen beleidsplannen –Geen overleg met eigen diensten/medewerkers Weinig eigen ontwikkelingen –belang van ICT-dienstenleveranciers (zowel specifiek gemeentelijke als GIS- dienstenleveranciers) –Gevaar voor Vendor Lock –Gevaar voor afhankelijkheid AGIV trefdag 2008

14 Enkele Conclusies (2/3) CRAB is goed gekend –Blijft een prioritair onderwerp –Gebruik is minder –Webservices zijn (nog) niet gekend Gebruik voornamelijk voor: –Opmaak plannen en vergunningenregister –Stedenbouwkundige vergunningen –Inventaris onbebouwde percelen –Afhandelen milieuvergunningen –Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen AGIV trefdag 2008

15 Enkele Conclusies (3/3) De nood aan ondersteuning is erg hoog ! –Zodanig dat het bijna niet uitmaakt wie ze levert ! Nood aan centrale toegang met alle nuttige datalagen ! –Overleg tussen alle betrokken partijen Kadaster, AGIV, andere Vlaamse overheden, nutsmaatschappijen, NGI,… Rol van de Vlaamse Overheid ! Nood aan standaardisatie (open standaarden) is hoog Nood aan uniformiteit tussen de verschillende overheden is hoog! Bijhouding blijft een groot probleem –Bijhoudingsmodel Vraag naar financiering/subsidiëring blijft overeind AGIV trefdag 2008

16 Houdt een Vlaams GIS-beleid wel rekening met het lokale bestuur ? Zonder lokale besturen is er ook geen GIS !


Download ppt "GIS in het lokale bestuur -enkele cijfers- Herman Callens VVSG Stafmedewerker ICT & e-government."

Verwante presentaties


Ads door Google