De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Een beknopt overzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Een beknopt overzicht."— Transcript van de presentatie:

1 Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Een beknopt overzicht

2 2 Doel van de wet? Juridische duidelijkheid scheppen Vrijwilligers ‘beschermen’ Federale regeling (>< decreet) Van kracht sinds 1 augustus 2006

3 3 Twee verplichtingen Verzekeringsplicht Informatieplicht -Impliciet appél: vrijwilligersbeleid -Geen kwaliteitsplicht (<> decreet)

4 4 Elementen in de wet Definitie Groepen vrijwilligers Aansprakelijkheidsregime –+ verzekeringsplicht Kostenvergoedingen Informatieplicht Bijkomende bepalingen

5 5 De definitie Vrijwilligerswerk is een activiteit uitgevoerd door een vrijwilliger –onbezoldigd en op vrijwillige basis –voor anderen/een maatschappelijk doel binnen een organisatie –met rechtspersoonlijkheid of niet ‘goede praktijk’

6 6 Vrijwilligerswerk door/voor iedereen Ja, maar –verbod op kinderarbeid: minimumgrens! Meeste mensen beginnen er zo aan –drempels voor bepaalde categorieën mensen met een vervangingsinkomen

7 7

8 8 Werklozen en bruggepensioneerden Schriftelijke meldingsplicht –12-dagen regeling (event.) Weigering/beperking RVA –‘geen vrijwilligerswerk’ –mogelijk misbruik (of vermoedelijk misbruik) –beschikbaarheid op arbeidsmarkt –vergoeding hoger dan wet toelaat Consequenties weigering

9 9 Mensen met uitkering van ziekenfonds/leefloners Aanvragen aan adviserend geneesheer –oud systeem blijft min/meer bestaan –controleren ‘verenigbaarheid’ Leefloner - meedelen aan OCMW (dossierbeheerder)

10 10 Uitkeringsgerechtigden 'goede praktijk' –niet expliciet opgelegd door wet –rol organisatie

11 11 Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheid

12 12 Kostenvergoedingen Principe: onbezoldigd Kosten mogelijk te recupereren –via systeem 'forfait' –via systeem 'reëel’ –Via beperkte combine

13 13 Forfaitair of vast –maximum per dag (32,71 euro) maximum per jaar (1.308,38 euro) –bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt Voordeel –geen bewijsstukken nodig (wel in boekhouding) –geen fiscale attesten Nadeel –vraagt registratie van vrijwilligers en financiële transacties Kosten: systeem 1

14 14 Systeem 2 in concreto Reële of werkelijke kosten Vraagt bewijsstukken –systeem 'kosten eigen aan de werkgever' Niet aangeven aan de belastingen Opnemen in boekhouding Geen buitensporige bedragen

15 Vervoerkost Is een reële kost Kan gelimiteerd gecombineerd worden met forfaitaire kostenvergoeding Maximum 2000 keer de toegelaten kilometervergoeding privévervoer (thans 0,3461 euro/kilometer) Te behandelen als reële vergoeding, dus bewijsstukken VSVw vzw - 200715

16 16 Systeem 1 of 2? 1 én 2? Of? OF/OF nooit en/en! (uitz. Vervoerkosten) Geen 'recht' voor de vrijwilliger! Geen prestatievergoeding Geen overschrijdingen!

17 17 Informatieplicht: waarom? Vrijwilligers –beschermen –informeren Maakt positie van de organisatie duidelijk –als ‘opdrachtgever’ Geeft aan dat VWw engagement inhoudt van 2 partijen: rechten en plichten

18 18 Informatieplicht: minimum Verplichte elementen –sociale doelstelling – juridisch statuut – verzekering verplichte extra – kostenregelingen – geheimhoudingsplicht

19 19 Informatieplicht Vormvrij –individueel – collectief –mondeling – schriftelijk Bewijslast

20 20 Andere elementen Artikel 9 § 1: arbeidsrecht Artikel 9 § 2: vreemdelingen Controlemogelijkheden

21 21 En nu? Actuele info www.vrijwilligerswetgeving.be www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswerk.be www.succesvolvrijwilligen.be

22 22


Download ppt "Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Een beknopt overzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google