De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIJSTAND Participatiewet 2015 Wijzigingen per 2015 komen later aan de orde in deze presentatie wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIJSTAND Participatiewet 2015 Wijzigingen per 2015 komen later aan de orde in deze presentatie wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André."— Transcript van de presentatie:

1 BIJSTAND Participatiewet 2015 Wijzigingen per 2015 komen later aan de orde in deze presentatie wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

2 VOORWAARDEN  Ingezetene  Geen voorliggende voorziening  Niet in staat om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien  Geen substantieel vermogen  Beschikbaar voor arbeid Vangnetfunctie Sociaal minimum WML Bijstand in levensonderhoud (LO) wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

3 INGEZETENE  Legaal in Nederland verblijven  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/i mmigratie/vraag-en-antwoord/wat-is-de- koppelingswet.html?gclid=CMTsyr7k- sECFUF22wodoj8ALQ http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/i mmigratie/vraag-en-antwoord/wat-is-de- koppelingswet.html?gclid=CMTsyr7k- sECFUF22wodoj8ALQ Vergunning / legale verblijfstatus Koppelingswet wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

4 GEEN VOORLIGGENDE VOORZIENING ZOALS B.V.: wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

5 NIET IN STAAT OM IN EIGEN ONDERHOUD TE VOORZIEN  WWB is ‘aanvulling op’  Inkomen in mindering  Alimentatie, ook kids  Heffingskortingen Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/be lastingdienst/prive/werk_en_inkomen/jongeren/teruggaaf_jonger en/begrippen_jongeren/heffingskortingen  Geen substantieel vermogen  Grens vrij te laten vermogen  S.v.p. opzoeken in Kleine Gids Norm = geldende bijstandsnorm wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

6 BESCHIKBAAR VOOR ARBEID  Met algemeen geaccepteerde arbeid wordt arbeid bedoeld die algemeen maatschappelijk aanvaard is.  Algemene arbeids- en re- integratieverplichtingen  Inschrijving werkzoekende UWVWb  Actief solliciteren  Inschrijving uitzendbureaus  noodzakelijke cursussen, trainingen, opleidingen volgen Juiste term = algemeen geaccepteerde arbeid wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

7 JONGER DAN 27 JAAR ?  Wachttijd  Plan van aanpak  Scholing / werkstages Speciale regels om jongeren uit bijstand te houden wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

8 ARBEIDSVERPLICHTINGEN  Arbeidsongeschikt  Alleenstaande ouder  Kids 0-5 - plan van aanpak opleiding / stage  Kids 5-12 - dringende gevallen - geen geschikte opvang - werk/zorg niet te combineren BELEIDSREGEL: Door de nieuwe wetgeving is het mogelijk om aan alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar ontheffing te verlenen van de arbeidsverplichting, met hierbij wel de verplichting om beschikbaar te zijn voor reïntegratie. Verder is in de kadernotitie opgenomen dat aan de alleenstaande ouder met een kind tot 12 jaar de arbeidsplicht slechts wordt opgelegd als de gemeente zich ervan heeft overtuigd dat passende kinderopvang beschikbaar is. Ontheffingen Tijdelijk en/of gedeeltelijk wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

9 NORMEN IN DE BIJSTAND Normen  Gehuwden / samenwonenden  Alleenstaande ouders/ Alleenstaanden  Maximale toeslag Waar vind je de normen? Blz 240 kg Voor wie is de maximale toeslag ? Wanneer recht op maximale toeslag ? Zie ‘toeslagenbeleid gemeente’ Kleine Gids Normen ( – inkomsten) = mnd uitk. wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

10 GEZAMENLIJKE HUISHOUDING  Vriend, vriendin, broer, zus, neef, tante, oom etc…..(v.a. 2 e graad en volgend/anders)  ‘Relatie’ niet van belang  Hoofdverblijf = wonen (4 dgn/p/wk)  Zorg = (woon)kosten delen, voor elkaar koken, huishoudgeldpot/boodschappengeld delen, wassen, strijken…..etc.etc.  Geen zorg = duidelijk scheiden  Commerciële relatie Uitzonderingen:  Ouder / kind = 1 e graad  2 e graad? Hulpbehoevend / indicatie  Ook situaties alleen aantonen ‘hoofdverblijf’ Criteria:  2 meerderjarige personen  Hoofdverblijf en  voor elkaar zorgen  Gevolg = norm uitkering gehuwden/samenwonenden = uitgangspunt minus inkomsten beide wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

11 LANGDURIGHEIDS- TOESLAG  een langdurig laag inkomen een langdurig laag inkomen  geen in aanmerking te nemen vermogen heeft geen in aanmerking te nemen vermogen heeft  geen uitzicht heeft op inkomensverbetering geen uitzicht heeft op inkomensverbetering  en/en redenering ! en/en redenering !  http://www.kluwerschulinck.nl/opinie/2014/wijzigingen-in-de-wwb-per-1- januari-2015.134797.lynkx http://www.kluwerschulinck.nl/opinie/2014/wijzigingen-in-de-wwb-per-1- januari-2015.134797.lynkx 3 – 5 jaar Vanaf 21 jaar Financiële ruimte creëren 1 x 12 mnd Gemeente stelt hoogte vast ! wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

12 BIJZONDERE BIJSTAND Voor bijvoorbeeld:  Kosten scholing  Kinderopvang tijdens opleiding ouder(s)  Kosten peuterspeelzaal  Eigen bijdrage kinderopvang  Sport / lidmaatschap  Muzieklessen  Woonkostentoeslag (=geen huurtoeslag!)  Om niet = gift  Duurzame gebruiksgoederen = lening Bijzondere omstandigheden / kosten / buiten gebruikelijk bestedingspatroon/ extra kosten Voor iedereen met laag inkomen Draagkracht(berekening) Drempelbedrag = ? ….zoek op in Kleine Gids wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

13 UITVOERING BIJSTAND Verordeningen op het gebied van:  Artikel 7. Opdracht college = verleent bijstand aan en ondersteunt bij arbeidsinschakeling  Artikel 8. Opdracht gemeenteraad stelt bij verordening regels:  Verhogen/verlagen bijstand (max.toeslag)  Langdurigheidstoeslag  Scholing/opleiding  Bijzondere bijstand  Artikel 8a. Regels bestrijding misbruik = fraude aanpak Gemeenten Basis is WWB Opdracht gemeente = beleid = verordeningen wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

14 ZOALS BIJ ALLE WETTEN SOCIAALZEKERHEIDSRECHT Gelden hier ook de gangbare regels van informatieplicht, controleplicht, bezwaar, beroep, terugvordering onderschuldigde betaling etc. wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

15 2015  http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/voll edig/geldigheidsdatum_01-01- 2015#Opschrift http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/voll edig/geldigheidsdatum_01-01- 2015#Opschrift Participatiewet ; WWB, (deel) Wajong, WSW in één wet Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015? Dit zijn onder andere: De kostendelersnorm De individuele inkomenstoeslag Strengere maatregelen bij het niet nakomen van de verplichtingen De tegenprestatie Verhuisplicht De langdurigheidstoeslag verdwijnt (individuele inkomenstoeslag) wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

16 KOSTENDELERS NORM  Kostendelersnorm 2015 Huishoudtype Individuele norm Totale bijstandsnorm indien allen bijstand ontvangen 1persoonshuishouden 70% € 948,18 70% € 948,18 2persoonshuishouden 50% € 677,27 100% € 1.354,54 3persoonshuishouden 43,33% € 586,92 130% € 1.760,90 4persoonshuishouden 40% € 541,82 160% € 2.167,26 5persoonshuishouden 38% € 514,73 190% € 2.573,63  N.b. situatie 2014: 2, 3, 4 en 5 persoonshuishoudens ontvangen ieder 50% = ieder ontvangt € 677,27 de kostendelersnorm: de hoogte van de uitkering hangt af van het aantal volwassenen waarmee het huis gedeeld wordt wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden

17 wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André van der Linden. Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Download ppt "BIJSTAND Participatiewet 2015 Wijzigingen per 2015 komen later aan de orde in deze presentatie wwb-november 2014-inleiding sociaalzekerheidsrecht-André."

Verwante presentaties


Ads door Google