De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Werk en Bijstand Marscha Mehciz. 2 Inhoud presentatie Bijstand in historisch perspectief WWB: uitgangspunten WWB: punt voor punt WWB: en nu….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Werk en Bijstand Marscha Mehciz. 2 Inhoud presentatie Bijstand in historisch perspectief WWB: uitgangspunten WWB: punt voor punt WWB: en nu…."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Werk en Bijstand Marscha Mehciz

2 2 Inhoud presentatie Bijstand in historisch perspectief WWB: uitgangspunten WWB: punt voor punt WWB: en nu….

3 3 Deel I: algemene inleiding Bijstand in historisch perspectief 1965: invoering ABW: –beperkt volume –declaratierelatie met Rijk geringe belangstelling lokaal bestuur autonome positie gemeenten

4 4 Deel I: algemene inleiding Bijstand in historisch perspectief ‘GEDECENTRALISEERD RIJKSBELEID’ Jaren zeventig:  diversiteit in uitvoering toename bijstandsvolume toename bemoeienis rijksoverheid

5 5 Deel I: algemene inleiding Bijstand in historisch perspectief 1993: rapport Van der Zwan 1996: nieuwe bijstandswet (nAbw): volume beperking handhaving poortwachter uitstroom vereenvoudiging decentralisatie

6 6 Deel I: algemene inleiding Bijstand in historisch perspectief nAbw: problemen bij overgang verbetertrajecten / boetes SUWI 2002: volumebeperking

7 7 Deel I: algemene inleiding hoofdlijnen WWB ‘Werk boven inkomen’ eigen verantwoordelijkheid burgers arbeidstoeleiding gemeente maximale beleidsvrijheid gemeente Wet Werk en Bijstand 2004

8 8 Deel I: algemene inleiding hoofdlijnen WWB Filosofie: financiële prikkels brengen zowel gemeenten als klant in beweging administratieve regels belemmeren effectiviteit financiële prikkels en moeten dus geringer worden

9 9 Deel I: algemene inleiding hoofdlijnen WWB Hoofdpunten WWB financiering algemene verplichting reïntegratie inkomenswaarborg deregulering/vereenvoudiging toezicht en verantwoording

10 10 Deel II: WWB punt voor punt financiering I. Budget voor uitkeringen (inkomensdeel) II. Budget voor reïntegratie (werkdeel) Budgettering leidt tot financieel belang bij: helpen van mensen aan werk bestrijding fraude met uitkering

11 11 Deel II: WWB punt voor punt financiering Budget inkomensdeel: I: 65- ontwikkeling bijstandsbestand economische ontwikkeling veranderingen in rijksbeleid

12 12 Deel II: WWB punt voor punt financiering II: 65+ separate raming aansluiten bij werkelijke kosten

13 13 Deel II: WWB punt voor punt financiering Verdeelsystematiek objectief verdeelmodel historisch model Afrekening overschoten mogen behouden tekorten zelf opvangen eventueel: noodvoorziening

14 14 Deel II: WWB punt voor punt financiering Budget werkdeel samenvoeging WIW/ID inzet naar eigen inzicht private aanbesteding geen overschoten behoudens m/v-regeling Verdeling: historisch => behoefte

15 15 Deel II: WWB punt voor punt financiering Bezuinigingen inkomensdeel: doelmatige uitvoering werkdeel: gesubsidieerde arbeid Herbezinning op gesubsidieerde arbeid

16 16 Deel II: WWB punt voor punt arbeidsinschakeling en reïntegratie van passende arbeid naar algemeen geaccepteerde arbeid ‘uitkeringsbeschikking op maat’: vastlegging rechten en plichten ‘recht’ op reïntegratie, maar gemeente bepaalt!

17 17 Deel II: WWB punt voor punt inkomenswaarborg bijzondere bijstand: geen categoriaal beleid langdurigheidstoeslag Inkomenswaarborg

18 18 Deel II: WWB punt voor punt deregulering Deregulering en vereenvoudiging Van verplichting naar bevoegdheid terugvordering verhaal Uniform regime voor handhaving maatregelsystematiek

19 19 Deel II: WWB punt voor punt deregulering Afschaffing uitvoeringsvoorschriften RAU heronderzoeken beëindigingonderzoeken debiteurenonderzoeken beleidsplannen/verslagen

20 20 Deel II: WWB punt voor punt verhouding tot Rijk Vormen van toezicht rechtmatigheid: toets aan wettelijke regels doeltreffendheid: alleen op landelijk niveau doelmatigheid: geen toezicht toezicht door Rijk is beperkt

21 21 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB Fase 1 per 1 januari 2004 volledige budgettering inkomens en werkdeel afschaffing uitvoeringsvoorschriften omzetting plichten naar bevoegdheden afschaffing categoriale bijstand invoering langdurigheidstoeslag afschaffing vrijlatingsregeling toeslagenverordening Gefaseerde invoering

22 22 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB Fase 2 per 1 januari 2005 invoering stelsel rechten en plichten opstellen fraudeverordening opstellen verordening cliëntenparticipatie

23 23 Deel III: WWB en gemeenteraad rol van gemeenteraad Opstellen verordeningen reïntegratie toeslagen afstemming cliëntenparticipatie fraudebestrijding

24 24 Deel III: WWB en gemeenteraad rol gemeenteraad Beleidsvorming armoedebeleid terugvordering en verhaal vrijlating arbeidsinkomsten

25 25 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB Implementatiekeuzes financiële aansturing W&I beleid? bedrijfsmatig werken: vertalen financiële prikkels in organisatie karakter uitvoeringsorganisatie: uitkerings -of activeringsgericht

26 26 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB Speciale aandacht voor reintegratiebeleid! keuzes in doelgroep gesubsidieerde arbeid Samenwerking tussen diensten: afstemming uitvoering en beleid

27 27 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB Opstellen gemeentelijke uitvoeringsregels rechtmatigheidstoetsing werkinstructie


Download ppt "Wet Werk en Bijstand Marscha Mehciz. 2 Inhoud presentatie Bijstand in historisch perspectief WWB: uitgangspunten WWB: punt voor punt WWB: en nu…."

Verwante presentaties


Ads door Google