De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKEN AAN GELETTERDHEID OP DE WERKVLOER 02/07/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKEN AAN GELETTERDHEID OP DE WERKVLOER 02/07/2015."— Transcript van de presentatie:

1 WERKEN AAN GELETTERDHEID OP DE WERKVLOER 02/07/2015

2 Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen: -Vlaamse regering -Domeinen: werk, welzijn, onderwijs, cultuur -Geletterdheid op de werkvloer = cruciaal -Structureel verankeren op de werkvloer en in beleid van sectoren

3 1 op 7 Vlamingen heeft problemen met omgaan met informatie, ICT-gebruik, lezen, schrijven of rekenen. Invloed op alle domeinen: school, familie, werk, …. Risicogroepen: laaggeschoolden, anderstaligen, oudere werknemers, jongeren, …

4 Komt laaggeletterdheid voor op de werkvloer? 1 op 3 van de laaggeschoolden is laaggeletterd 1 op 3 van de anderstaligen is laaggeletterd

5 Waar heeft geletterdheid een invloed op? Functioneren van de werknemer op de vloer en in opleidingen Collega’s en leidinggevenden Marktpositie van het bedrijf

6 Waar heeft geletterdheid een invloed op? De werknemer: begrijpen van formulieren en documenten, veilig werken, instructies begrijpen, opleidingen succesvol volgen, stress, welbevinden op de vloer, … Collega’s en leidinggevenden: samenwerken, administratie, communicatie, … Het bedrijf: negatieve invloed op innovatie en groei

7 Wat als geletterdheidsnoden niet herkend worden/niet aangepakt worden? ziekteverzuim laag rendement op de werkvloer onveilige werksituaties moeilijke introductie nieuwe systemen/machines, ICT, … vermijdingsgedrag fouten belasting collega’s verminderde inzetbaarheid weinig flexibiliteit …

8 Toolbox werd ontwikkeld om te werken aan geletterdheidsnoden op de werkvloer -Website: tools en goede praktijken -Methodiek: werken op maat -Samenwerking Centra voor basiseducatie en sectoren

9 Vaststellingen: geletterdheid is onbekend! veel problemen op de vloer worden (onterecht) niet aan geletterdheid gelinkt geletterdheid aanpakken rendeert!

10 Waar?

11 Hoe? Na gesprekken en bedrijfsbezoek/screening/…: Werken op twee sporen: – Vorming voor werknemers – Ondersteuning/train-the-trainer van verantwoordelijken Acties formuleren, zoals Toegankelijk maken van informatie Opmaken instructies Ondersteunen personeelsmanagement Ondersteuning bij vormingen …

12 Concreet? Opmaken instructiefiches bij nieuwe machines Ondersteuning bij introductie nieuw systeem Afstemmen onthaalbeleid Ondersteuning bij interne en externe vormingen Rekenvaardigheden Opmaken nieuwsbrieven, Brochures, ……

13 Informatie en sensibilisering Vorming werknemers Onmiddellijke effecten op de werkvloer

14 Wat kunnen sectoren doen? -geletterdheidsnoden herkennen: herkenningswijzer -tools gebruiken en bekend maken: www.werkenaangeletterdheid.be -stimuleren werken aan geletterdheid: -voorbeeldfunctie -sectorconvenanten -samenwerking met CBE promoten -aanbod CBE opnemen in vormingsaanbod Voorbeeldfunctie

15 www.werkenaangeletterdheid.be meer info: Eva.huwels@vocvo.be 0477/21 32 08 www.werkenaangeletterdheid.be Eva.huwels@vocvo.be


Download ppt "WERKEN AAN GELETTERDHEID OP DE WERKVLOER 02/07/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google