De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Oranjerie datum onderzoek 12 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Oranjerie datum onderzoek 12 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Oranjerie datum onderzoek 12 mei 2015

2 Feedbackgesprek 1.Ons beeld van de school 2.Toelichting op het beeld en verhelderingsvragen 3. Vooruitkijken: - koppeling van het (bijgestelde?) zelfbeeld van de school aan het beeld van de inspectie - wat betekent dit voor de ambities en verdere ontwikkeling van de school? 2

3 Oordelen op de standaarden 3 De OranjerieInspectie Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten 1.1 Resultaten in kernvakkengoedvoldoende Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 2.1 Aanbodgoed 2.2 Zicht op ontwikkelingvoldoende 2.3 Didactisch handelenvoldoende 2.4 Ondersteuningvoldoende Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid 3.1 Schoolklimaatvoldoendegoed 3.2 Veiligheidvoldoende Kwaliteitsgebied 4 Kwaliteitszorg en ambitie 4.1 Evaluatie en verbeteringvoldoendegoed 4.2 Kwaliteitscultuurvoldoendegoed 4.3 Verantwoording en dialoogvoldoende

4 Kwaliteitsgebied onderwijsresultaten Cognitieve eindresultaten Sterk Eindopbrengsten voldoende Ontwikkelpunten Leerlingenpopulatie in beeld brengen en passende streefdoelen bepalen 4

5 Kwaliteitsgebieden onderwijsproces Aanbod Sterk Breed en eigentijds aanbod Meervoudige Intelligentie structuren Leerlijnen inzichtelijk (poster rekenen, wereldoriëntatie, technisch lezen doorgaande lijn 2-3) Ontwikkelpunten Aanbod sociaal-emotionele vorming Topografie 5

6 Kwaliteitsgebieden onderwijsproces Zicht op ontwikkeling Sterk Volledig toetsinstrumentarium Leerlingen zijn in beeld Opbrengstbewustzijn en sturen op resultaten (gemiddelden) Ontwikkelpunten Sturen op resultaten kindspecifiek 6

7 Kwaliteitsgebieden onderwijsproces Didactisch handelen Sterk Leerlingen zijn tevreden over het onderwijs dat ze krijgen Aansprekende lessen Actieve betrokkenheid leerlingen Klassenmanagement Doorgaande lijn Ontwikkelpunten Meer procesgericht dan productgericht: feedback, heeft kind ondersteuning of uitdaging nodig tijdens de lessen 7

8 Kwaliteitsgebieden onderwijsproces Ondersteuning Sterk Voor kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften worden OPP’s opgesteld Ontwikkelpunt(en) Ontwikkelingsperspectief - concrete tussendoelen toevoegen + passend aanbod - afspraken maken over wanneer een kind een OPP krijgt 8

9 Kwaliteitsgebied schoolklimaat en veiligheid Schoolklimaat Sterk Duidelijke (gedrags)regels Hoge verwachtingen Stimulerende leeromgeving Zelfstandigheid leerlingen 9

10 Kwaliteitsgebied schoolklimaat en veiligheid Veiligheid Sterk Respectvolle omgang met elkaar Veiligheidsbeleid Adequate reactie op incidenten Ontwikkelpunten Aanbod sociale vaardigheden Toezicht op het schoolplein: meer verantwoordelijkheid kinderen 10

11 Kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie Evaluatie en verbetering Sterk Visie en ambitie schoolleiding Planmatig werken aan verbeteractiviteiten Tevredenheidsonderzoeken leerlingen, personeel en ouders Analyse resultaten groeps- en schoolniveau + consequenties Ontwikkelpunten Analyse resultaten kan diepgaander Jaarplan kan smarter 11

12 Kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitscultuur Sterk Transparante en integere cultuur Aansturing kwaliteitsverbetering Onderwijskundig leiderschap directie en bestuur Gezamenlijke verbetercultuur Team is een team 12

13 Kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie Verantwoording en dialoog Sterk Verantwoording aan bestuur Openheid schoolgids Portfolio(gesprek) Ontwikkelpunten Dialoog: ouders > ouderpanel Dialoog: leerlingen > leerlingenraad 13

14 Zijn hierover vragen? 14

15 Vooruitkijken Wat zijn - gezien het kwaliteitsbeeld en de ambities - zinvolle stappen in de schoolontwikkeling? Wat is daarvoor nodig? 15

16 Schriftelijke reactie bestuur cq. school Reactie in rapport Uw reactie als hoofdstuk in het rapport (na ontvangst conceptrapport). Hierin kunt u aangeven: - welke punten uit ons beeld u als toevoeging meeneemt - wat uw voornemens zijn voor verdere verbetering 16


Download ppt "Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Oranjerie datum onderzoek 12 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google