De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PUBLIEKE BEDRIJFSVOERING EN OPENBAAR BESTUUR (HER)OVERWOGEN Hans de Groot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PUBLIEKE BEDRIJFSVOERING EN OPENBAAR BESTUUR (HER)OVERWOGEN Hans de Groot."— Transcript van de presentatie:

1 PUBLIEKE BEDRIJFSVOERING EN OPENBAAR BESTUUR (HER)OVERWOGEN Hans de Groot

2 Inhoud brede heroverwegingen: opzet en uitkomsten openbaar bestuur bedrijfsvoering conclusies

3 Brede heroverwegingen gepubliceerd 1 april, ambtelijke werkgroepen met externe consultatie, geen politieke sturing expliciete grondslag circa 165 miljard; geen AOW, staatsschuld, EU-afdrachten, maar ook niet onderzoek, cultuur, media geen grondslag in euro’s voor openbaar bestuur en bedrijfsvoering Rijk, zou 28 resp. 13 miljard zijn; wel overlap met andere groepen: 5,5 miljard maximum opbrengst openbaar bestuur en bedrijfsvoering in 2015: 2 miljard, resp. 1 miljard

4

5 Uitkomsten top vijf: curatieve zorg, langdurige zorg (AWBZ), overig onderwijs (alles behalve hoger onderwijs), arbeidsongeschiktheid en bijstand, wonen: 60 procent van de 35 miljard besparingen openbaar bestuur, defensie en ontwikkelingssamenwerking: op nummer 7, 11 en 12; goed voor 13 procent van totaal sterk wisselende kwaliteit – goede ondersteuning CPB bij wonen, onderwijs, arbeidsmarkt; kosten-batenanalyses bij mobiliteit; waarschuwing voor inboeken efficiencywinsten in de zorg defensie: niets over taakverdeling binnen NATO, ontwikkelingssamenwerking: niets over effectiviteit hulpprogramma’s; innovatie: geen robuuste empirie

6 Werkgelegenheid marktsector en publieke sector (x1000 arbeidsjaren)

7 Werkgelegenheid publieke sector (x 1000 arbeidsjaren)

8 Openbaar bestuur opdracht: andere organisatie taken schaalvergroting: 430 -> 20-30 gemeenten, opheffen provincies+waterschappen nauwelijks opbrengsten in 2015, later 1,8 mrd daarom: in 2015 taakstellende 10% korting gemeentefonds, 20% provinciefonds, levert 2 miljard op onderbouwing: niet of nauwelijks, de facto reductie van taken

9 Bedrijfsvoering Rijk clustering van rijksdiensten, zoals subsidieverstrekking, inning, inspecties, shared services, etc. opbrengst 1 miljard in 2015; onderbouwing zeer beperkt samenvoeging departementen: 52 miljoen grote partijen: 3 tot 3,5 miljard bruto in 2015, ongeveer rond maxima van de heroverweging, geen kritische toets CPB

10 Gevolgen partijprogramma’s bestuurlijke en administratieve kern openbaar bestuur – circa 250 duizend arbeidsjaren – neemt af met een kwart: ruim 60 duizend aj waarvan tweederde bij het lokaal bestuur lopende operatie vernieuwing rijksdienst: 13 duizend aj geen zicht op gevolgen voor dienstverlening uitverdieneffecten door wachtgelden e.a.

11 Conclusies voorstellen openbaar bestuur en bedrijfsvoering slecht onderbouwd politieke partijen zetten desondanks hoog in gevolgen voor dienstverlening onduidelijk nieuw kabinet moet voorstellen kritisch toetsen noodzaak van ‘evidence-based’ onderzoek naar kosten-effectiviteit/efficiency van overheidsbeleid voorrang voor slecht onderzochte beleidsterreinen, zoals openbaar bestuur

12


Download ppt "PUBLIEKE BEDRIJFSVOERING EN OPENBAAR BESTUUR (HER)OVERWOGEN Hans de Groot."

Verwante presentaties


Ads door Google