De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Fontys Sporthogeschool beroepsvaardigheden 3 e studiejaar Studiedag Fontys contactdocenten Opleidingsdocenten 3 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Fontys Sporthogeschool beroepsvaardigheden 3 e studiejaar Studiedag Fontys contactdocenten Opleidingsdocenten 3 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 1 Fontys Sporthogeschool beroepsvaardigheden 3 e studiejaar Studiedag Fontys contactdocenten Opleidingsdocenten 3 november 2005

2 2 Wie zijn wij? Plaatsing studenten Esther van Bilsen Henriëtte Mertens/Tineke Wulms Fontys contactdocenten Gertjan van Dokkum Ludo Rasing Nico Verhoeven Enrico Zondag Coördinator Beroepsvaardigheden postpropedeutische fase Henriëtte Mertens

3 3 Aantal stagiaires FSH afstudeerrichting LO 2005-2006 2 e studiejaar: 185 3 e studiejaar: 211 4 e studiejaar: 95 (start november) Totaal: 491 Aantal studenten 3 e jaar geplaatst op een opleidingsschool 141 Aantal studenten 3 e jaar geplaatst op een niet- opleidingsschool 70

4 4 Plaatsing – Opleidingsdocenten (OD) Dank voor het beschikbaar stellen stageplaatsen Aandachtspunten volgend jaar: aandacht voor de 1 e werving/plaatsing contactpersoon Plaatsing (OD) Begeleiding ……………….

5 5 4 vragen Hoe is de opzet van de stage FSH afstudeerrichting LO? Wat kan ik van een student derde jaar FSH verwachten Wat betekent dat voor mij als FCD Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen FSH en FLOT

6 6 Beroepsvaardigheden (stage) FSH afstudeerrichting LO Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Opzet/inhoud onderwijsstage FSH

7 7 1 e jaar2e jaar3 e jaar4 e jaar BOBO én VOVOBO of VO LintstageBlokstage (1 week) en lintstage Blokstage (1week) en lintstage Afstudeer stage 6 weken2x 9 weken18 weken20 weken 1 dag/week (do) 2 dagen/week (ma + di) 2 dagen/week (do + vr) 4 dagen/week (m.u.v. do) Micro teaching van 4 tallen naar 2 tallen Van 2 tallen naar individueel lesgeven individueel lesgeven met feedback medestudent Individueel lesgeven met feedback medestudent micro niveau micro meso niveau micro meso macro niveau

8 8 Planning stageweken 3 e jaar Periode 1: blokstage week 45 (start 7 nov) Periode 2, 3 en 4: lintstage (14 nov – 23 juni) Student plant 18 stageweken (eigen leerroute) in overleg met: Stageschool (OD) – lesrooster stageschool Opleiding FSH (SLB) – rooster FSH Begeleiders (FCD/SPD) – beschikbaarheid Opzet/inhoud onderwijsstage FSH

9 9 Competentiematrix FSH (komende 3 jaar voor studenten 3 e studiejaar) Wat kan ik van de FSH student verwachten

10 10 Contexten van beroeps handelen Werken met leerlingen Werken met/in team en organisatie Werken met/in de omgeving Werken aan eigen ontwikkeling BeroepsrollenKenmerkende situaties Pedagogisch handelen Competentie 1 De leraar draagt zorg voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen Competentie 5 De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van het pedagogisch klimaat in team/organisatie Competentie 9 De leraar draagt bij aan realisering en versterking van de pedagogische relatie school-leraar- omgeving Competentie 13 De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. pedagogisch handelen Vakdidactisch handelen Competentie 2 De leraar draagt zorg voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen Competentie 6 De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van (vak)didactiek binnen team/organisatie Competentie 10 De leraar draagt bij aan realisering en versterking van de (vak)didactische relatie school-leraar- omgeving Competentie 14 De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. (vak)didactisch handelen Organisatorisch handelen Competentie 3 De leraar draagt zorg voor structuur in de leeromgeving voor leerlingen Competentie 7 De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van team- en schoolorganisatie Competentie 11 De leraar draagt bij aan realisering en versterking van de organisatorische relatie school-leraar- omgeving Competentie 15 De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. organisatorisch handelen Interpersoonlijk handelen Competentie 4 De leraar draagt zorg voor samengaan en samenwerken van en met leerlingen Competentie 8 De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van samenhang en samenwerken binnen team/organisatie Competentie 12 De leraar draagt bij aan realisering en versterking van samenhang en samenwerken in de relatie school-leraar-omgeving Competentie 16 De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. interpersoonlijk handelen

11 11 Contexten van beroeps handelen Werken met leerlingen Werken met/in team en organisatie Werken met/in de omgeving Werken aan eigen ontwikkeling BeroepsrollenKenmerkende situaties Pedagogisch handelen Competentie 1 De leraar draagt zorg voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen Competentie 5 De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van het pedagogisch klimaat in team/organisatie Competentie 9 De leraar draagt bij aan realisering en versterking van de pedagogische relatie school-leraar- omgeving Competentie 13 De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. pedagogisch handelen Vakdidactisch handelen Competentie 2 De leraar draagt zorg voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen Competentie 6 De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van (vak)didactiek binnen team/organisatie Competentie 10 De leraar draagt bij aan realisering en versterking van de (vak)didactische relatie school-leraar- omgeving Competentie 14 De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. (vak)didactisch handelen Organisatorisch handelen Competentie 3 De leraar draagt zorg voor structuur in de leeromgeving voor leerlingen Competentie 7 De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van team- en schoolorganisatie Competentie 11 De leraar draagt bij aan realisering en versterking van de organisatorische relatie school-leraar- omgeving Competentie 15 De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. organisatorisch handelen Interpersoonlijk handelen Competentie 4 De leraar draagt zorg voor samengaan en samenwerken van en met leerlingen Competentie 8 De leraar draagt bij aan realisering en ontwikkeling van samenhang en samenwerken binnen team/organisatie Competentie 12 De leraar draagt bij aan realisering en versterking van samenhang en samenwerken in de relatie school-leraar-omgeving Competentie 16 De leraar onderzoekt en ontwikkelt zijn opvatting van en competenties m.b.t. interpersoonlijk handelen

12 12 Taken op micro en meso niveau Werkplan BRV (+handleiding SPD): Activiteiten vooraf aan blokstage/lintstage Activiteiten tijdens blokstage/lintstage Activiteiten na afloop blokstage/lintstage Wat kan ik van de FSH student verwachten

13 13 periodeplan Per 9 weken stage (2x) beschrijft de student alle te verrichten activiteiten in een periodeplan Wat kan ik van de FSH student verwachten

14 14 Werken aan eigen ontwikkeling Portfolio Profielschets Persoonlijk ontwikkelingsplan sterkte – zwakte analyse persoonlijke leerdoelen persoonlijk activiteitenplan persoonlijke reflecties (wekelijks 3 wekelijks) bewijslast competentiebeheersing Formulieren o.a.: Feedbackformulieren »Begeleiders »Medestudent »student Wat kan ik van de FSH student verwachten

15 15 Evalueren Procesevaluatie Productevaluatie Reflecteren Eigen functioneren Bijstellen persoonlijke leerdoelen Wat kan ik van de FSH student verwachten

16 16 OD/FCD/SPD SLB (FSH) SPD heeft behoefte aan contact met FSH (overleg vakspecifieke zaken) Telefonisch contact SLB met FCD/SPD FSH student sluit aan bij de manier van begeleiden FLOT studenten (afstemming op eisen FSH) FCD en SPD zijn samen verantwoordelijk voor de beoordeling SLB begeleidt opleidingsbreed en heeft de eindverantwoordelijkheid Voorstel moet nog besproken worden binnen expertise centrum Wat betekent het voor mij als begeleider/beoordelaar

17 17 FSHFLOT Plan voor activiteiten op de werkplek 2 x periodeplan POP (waaronder PAP) vóór aanvang stage goedkeuring bij SLB tijdens stage vertrekpunt begeleiding FCD  stagewerkplan  goedkeuring bij FCD  tijdens beginfase stage Verslaglegging gedurende de stage Persoonlijke reflectie  wekelijks (3-wekelijks)  aan FCD  gericht op POP Lesevaluaties  2-wekelijks  aan FCD  volgens bekend format Tussentijdse beoordeling 360 gr. feedbackformulier student en medestudent  beoordelingsformulier door SPD en FCD ter indicatie Tussen- en eindevaluatie van student en SPD Deel 1 beschrijvend Deel 2 bewijsstukken Eindoordeel stageFCD/SPD  SLB kent toe  FCD  m.b.v. oordeel SPD

18 18 Bedankt voor uw aandacht Succes met de begeleiding van onze studenten

19 19


Download ppt "1 Fontys Sporthogeschool beroepsvaardigheden 3 e studiejaar Studiedag Fontys contactdocenten Opleidingsdocenten 3 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google