De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Modernisering van leerarrangementen M.J.M. van den Berg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Modernisering van leerarrangementen M.J.M. van den Berg."— Transcript van de presentatie:

1 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Modernisering van leerarrangementen M.J.M. van den Berg

2 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Aanleiding  Maatschappelijke veranderingen leiden tot nieuwe, andere behoeften aan kennis, manieren van leren en manieren van onderwijs.  Traditionele schoolse arrangementen zijn daarvoor niet toereikend; er is wat nieuws nodig.

3 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Vraagstelling  Welke mogelijkheden zijn er om combinaties van schools buitenschools leren te realiseren?  Welke betekenis heeft dit voor de rol van de lerende, de leraar, de organisatie van het leren en de overheid?

4 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Begrippenkader  Leerarrangement: samenspel van lerende, ‘leraar’ en leerorganisatie, gericht op leerdoelen.  Leercontexten: traditionele school, non-formeel en informeel.  Strategieën: vervlechten, verbinden en stapelen.

5 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Aanpak  24 individuele interviews over leerloopbanen  Inventarisatie 54 praktijkvoorbeelden (B&A)  Review van 13 scenariostudies (MGK)  Bundeling van de bevindingen  Nadere reflectie

6 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er  Leren gebeurt een leven lang, binnen- en buitenschools.  Kritiek op schools leren betreft vooral ‘sociale vaardigheden’.  Diverse personen kunnen de lerende stimuleren met rust, vertrouwen, regels, hulp, tijd, geld e.d.  Buitenschools leren betreft vaak beroepscompetenties, persoonlijkheidsvorming, communicatieve vaardigheden. Interviews over leerbiografieën

7 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Alternatieven in de context van de school:  Aansluiten bij jeugdcultuur (bijv. Slash 21)  Praktijkleren in de school brengen (bijv. leerwerkplekkenstructuur)  Samenwerken met andere instanties t.b.v. contacten lerenden en ‘externen’ (bijv. Industrial Design)  Ict in de school brengen (bijv. CIAO)  Specifieke begeleiding van de lerende (bijv. mentoring voortijdig schoolverlaters) Inventarisatie praktijkvoorbeelden (1)

8 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Non-formele arrangementen:  Vervangende arrangementen (bijv. particulier onderwijs)  Complementaire arrangementen (bijv. Kids for Animals, Nemo) Informeel leren:  Leren op straat, in de speeltuin, via tv/pc en bij reizen Inventarisatie praktijkvoorbeelden (2)

9 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Waardendimensies:  Onderwijs wel/geen betekenis voor de sociale samenhang?  Uniek individu of sociale institutie?  Particulier initiatief of overheidssturing?  Verschillen tussen leerlingen tegengaan of accepteren? Sturingsstrategieën:  Krachtige centrale interventie versus  Decentrale, netwerkachtige aanpak Review van scenario’s

10 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er  Het leren binnen en buiten de school worden steeds meer gecombineerd.  Zowel lerenden als leraren en andere ‘ondersteuners’ vervlechten, verbinden en stapelen leercontexten tot nieuwe trajecten.  De leraar is steeds meer ook begeleider, coach, ontwerper, ontwikkelaar, teamwerker.  De leraar staat niet alleen als ondersteuner.  De lerende is vaak weinig planmatig als ontwerper van zijn/haar leerloopbaan; de leraar helpt. Conclusies

11 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Reflectie/aanbevelingen (1) Bij de ‘lerende’:  Competentiekaarten  Nieuwe vormen van beoordelen, toetsen en examineren  Andere bekostiging

12 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Reflectie/aanbevelingen (2) Bij de ‘leraar en andere ondersteuners’:  Andere competentiestructuur  Andere kwalificatiestructuur  Andere opleidingenstructuur

13 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Reflectie/aanbevelingen (3) Bij de organisatie van het leren:  Flexibilisering van de organisatie van leerprocessen  Samenwerken in interdisciplinaire teams  Aanpassen van de infrastructuur

14 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Reflectie/aanbevelingen (4) Voor de overheid:  Leren binnen en buiten de school stimuleren met een samenhangend programma waarin genoemde instrumenten worden ontwikkeld Hiertoe:  Verder dereguleren  Opheffen wettelijke belemmeringen  Ontwikkelwerk bevorderen  Onderzoek naar effecten

15 Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Vragen? Zie ook: www.onderwijsraad.nl


Download ppt "Congres congresnaam Naam medewerk(st)er Functie medewerk(st)er Modernisering van leerarrangementen M.J.M. van den Berg."

Verwante presentaties


Ads door Google