De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De meerwaarde van de TMA methode bij outplacementtrajecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "De meerwaarde van de TMA methode bij outplacementtrajecten"— Transcript van de presentatie:

1 De meerwaarde van de TMA methode bij outplacementtrajecten

2 De Human Mobility Group…
… is een groep professionals met meer dan 10 jaar internationale ervaring in het begeleiden van organisaties en medewerkers in het realiseren van een betere performance. Droombaan Gezocht… … is een initiatief van de Human Mobility Group. Droombaan Gezocht staat in het teken van het inzichtelijk maken van talenten en ontwikkelpotentieel van werknemers en de mogelijkheden die ze daardoor hebben op de in- en externe arbeidsmarkt bij o.a. outplacement.

3 Veranderende marktsituatie
Werkprocessen worden flexibeler, de inzetbaarheid wordt flexibeler en de houding van het personeel wordt flexibeler. Meer flexkrachten: in 2020 verwacht men dat 30% bestaat uit flexwerkers. Het aantal banen neemt nog steeds af. 7,1 procent van de beroepsbevolking is werkeloos. Groeiende behoefte om zo flexibel mogelijk in te kunnen spelen op veranderingen. Daardoor ook een groei in vraag naar mobiliteit. Zorg van werkgevers dat medewerkers te lang in hun functie blijven. Belangrijk onderwerp op agenda HR is het creëren en bevorderen van een mobiliteitscultuur. Om medewerkers mobiel te houden zijn aparte activiteiten nodig, zodat de talenten/competenties overdraagbaar/ontwikkelbaar zijn naar andere functies, intern of extern.

4 Outplacement Outplacement slaat op ondersteunende diensten die erop gericht zijn een werknemer naar een nieuwe werkgever te begeleiden. Bij outplacement is er vaak sprake van dat de arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever is of wordt stopgezet. Anders dan bij loopbaanbegeleiding moet een werknemer dus een baan gaan zoeken buiten de organisatie. Het klassieke outplacementtraject bestaat vooral uit een traject dat erop gericht is de negatieve situatie te verwerken. Het omvat veelal trainingen en begeleiding bijvoorbeeld op het gebied van solliciteren en het opstellen van een CV etc. Nieuwe opzet outplacementtraject: Zo snel mogelijk een eind maken aan onzekerheid door zicht op nieuw perspectief te bieden. Dit vraagt om een andere aanpak. De TMA methode staat hierin bij ons centraal. Loopbaanbegeleiding is erop gericht het functioneren te optimaliseren of na te denken over een volgende stap in een loopbaan.

5 Gebruik van de TMA methode in verschillende fases bij outplacementtrajecten
Aanpak gericht op een doelgerichte en persoonlijke aanpak. =Traject op maat. De kerninstrumenten: TMA Analyse Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse Career Advisor

6 Inzicht in talent versterkt het vertrouwen
Als werknemers hun baan verliezen, heeft dat impact op hun persoonlijk evenwicht en zelfvertrouwen. Vragen die kunnen spelen zijn: Waar liggen mijn talenten nu blijkt dat het in deze baan niet goed is gegaan? (bijvoorbeeld bij ontslag op basis van functioneren). In welke rol en organisatiecultuur kan ik goed functioneren nu blijkt dat de samenwerking hier niet succesvol was? (bijvoorbeeld bij ontslag na een arbeidsconflict). Hoe kan ik mijn loopbaan vervolgen nu ik de baan heb verloren die bij mij past? (bijvoorbeeld bij ontslag na reorganisatie). De TMA analyse geeft inzicht in persoonlijke talenten, ontwikkelmogelijkheden en passende organisatieculturen en -rollen en is daarom bij uitstek geschikt voor het vinden van antwoorden van bovenstaande vragen. Doel: Aandacht van de negatieve ontslagervaring verleggen naar de kwaliteiten en potentie van de werknemer waardoor zijn vertrouwen in een prettig en succesvol loopbaanvervolg versterkt wordt.

7 Outplacement en TMA Analyse

8 TMA Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse en Outplacement
Welk werk en activiteiten passen bij mij?

9 Inzicht in talenten en interesses geeft input aan overtuigingskracht
Oriëntatie en jobsearch  Als het loopbaandoel eenmaal bepaald is, zal de werknemer anderen moeten overtuigen van zijn toegevoegde waarde. Het instrumentarium van de TMA geeft treffende input voor het onder woorden brengen van de persoonlijke kwaliteiten. Door de heldere en talentgerichte formulering zijn de TMA-rapportages een waardevolle basis voor de elevator pitch, het resumé, sollicitatiebrieven en netwerk- en sollicitatiegesprekken. Doordat de rapportages eigendom worden van de werknemer, kan hij deze zo nodig steeds opnieuw raadplegen bij nieuwe presentatiemomenten of als het vertrouwen tijdelijk wankelt.

10 OUTPLACEMENT: WAT NU ALS JE INZICHT ZOU HEBBEN IN:
DE TALENTEN VAN DE KANDIDAAT, HET ONTWIKKELPOTENTIEEL, DE BEROEPS- EN ACTIVITEITEN VOORKEUREN EN DE MOGELIJKE BEROEPEN/FUNCTIES DIE ZOUDEN KUNNEN PASSEN EN JE DE OPENSTAANDE FUNCTIES OOK DIRECT ZOU KUNNEN VINDEN…….

11 TMA Career advisor Stap 1 Career advisor: koppeling TMA analyse en BAIA

12 TMA Career advisor Stap 2: Overzicht competenties en vaardigheden van een functie

13 TMA Career advisor Stap 3: Beschikbare vacatures vinden

14 Beknopt overzicht traject
Inzicht & bewustwording Arbeidsmarktoriëntatie en kansen Begeleiding Nazorg Talenten van de medewerker Voorkeuren van de medewerker Handvatten en vaardigheden Gericht werken aan nieuw perspectief Het vinden van een nieuwe baan vraagt om specifieke competenties; netwerken, presenteren, beïnvloeden, kwaliteitsgerichtheid en vasthoudendheid zijn enkele belangrijke voorbeelden. Met behulp van de TMA methode kan de werknemer doelgericht en effectief gecoacht worden in zijn proces bij het zoeken naar werk..

15 Voordelen TMA Methode en outplacement
Voor de werkgever Intern zelf in te richten Positieve imagebuilding en betrokkenheid Sneller resultaat Lagere kosten Voor de medewerker Persoonlijk aanpak gebaseerd op positieve psychologie Snel zicht op nieuw perspectief, verkleinen onzekerheid Hogere motivatie en betrokkenheid Resultaat 86% vindt een nieuwe baan binnen een jaar

16 Conclusie: De toegevoegde waarde van de TMA in een outplacement traject
Met behulp van de TMA methode kan de werknemer doelgericht en effectief gecoacht worden in zijn proces bij het zoeken naar werk. Samen aandacht hebben voor persoonlijke kwaliteiten die het zoekproces ten goede komen, geeft de werknemer houvast en vertrouwen en versnelt de weg naar een andere passende werkomgeving. Inzicht in talent versterkt het vertrouwen. Inzicht in talent en ontwikkelpotentieel geeft input aan overtuigingskracht. Inzicht in talent en kansen versnelt en versterkt slagvaardig zoeken naar werk. Inzicht in openstaande vacatures gebaseerd op talenten en ontwikkelpotentieel versneld focus op nieuw perspectief en succes.

17 Contactinformatie Tel: 076 –

18 “Talent zoekt droombaan” White Label
Het programma voor HR professionals die binnen de eigen organisatie een zelfstandig mobiliteitscentrum willen inrichten. HR Instrumentarium Expert en kandidaat rapportages Advies over do’s en don’ts Projectsupport Trainen van TMA experts Intern programma op maat voor medewerkers Mobiliteitsadviseur

19 Definities Re-integratie Met re-integratie wordt het traject bedoeld waarbij een ontslagen (en dus werkloos geworden) arbeidskracht weer terug het werkveld ingaat. Er zijn twee soorten reïntegratie mogelijk. Eerste spoor re-integratie Wanneer een werknemer, door bijvoorbeeld ziekte of een handicap, geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard voor het eigen werk, maar nog wel aangepast werk kan doen, wordt gekeken of er binnen de huidige organisatie passend werk te vinden is. Dit wordt eerste spoor reïntegratie genoemd. Soms is het bijvoorbeeld mogelijk om de werknemer in een andere functie aan het werk te zetten. Ook kan eventueel de werkplek aangepast worden zodat de werknemer opnieuw in staat is het oorspronkelijke werk uit te voeren. Tweede spoor re-integratie Wanneer er binnen de huidige organisatie geen passend werk gevonden is, moet men buiten de organisatie verder kijken naar een passende nieuwe baan. Dit wordt tweede spoor reïntegratie genoemd. De werkgever is verplicht om hiernaar op zoek te gaan en de werknemer is verplicht passend werk te accepteren. Outplacement Bij outplacement wordt de werknemer niet werkloos. Samen met de huidige werkgever (en eventueel de professionele hulp van een outplacementbureau) wordt gezocht naar een andere organisatie die de werknemer in dienst zal nemen.


Download ppt "De meerwaarde van de TMA methode bij outplacementtrajecten"

Verwante presentaties


Ads door Google