De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg van de leerling met specifieke

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg van de leerling met specifieke"— Transcript van de presentatie:

1 De weg van de leerling met specifieke
onderwijsbehoefte in het VO Mei 2015 Marlies Willems Coördinatie Website:

2 Specifieke onderwijsbehoefte
Lezen, spelling of rekenen gaat moeilijk Meer instructie en uitleg nodig Moeite met concentreren, aandacht erbij houden Samenwerken en spelen met andere leerlingen gaat niet vanzelf Meer hulp nodig dan anderen ……..

3 Welke hulp heb je nodig? Hulp die nodig is vergelijken met een bril
Als je niet zo goed kunt zien, krijg je een bril = extra hulp Zijn de glazen die je krijgt te licht, dan heb je er minder aan Zijn ze te zwaar, dan kun je ook niet goed zien.

4 Workshops: scholen vertellen hoe ze hulp geven
Agenda Inleiding: hoe zit het VO in elkaar en wat gebeurt er bij het onderzoek Workshops: scholen vertellen hoe ze hulp geven Maasland Blariacumcollege Citaverde College College Den Hulster Valuascollege Wildveld Velddijk Samenwerkingsverband is de opdrachtgever. 7 scholen incl Wildveld.

5 voortgezet (speciaal) onderwijs
In schema voortgezet (speciaal) onderwijs VSO PrO praktijkonderwijs VMBO BBL KBL GL TL HAVO VWO SPOP SPOP SPOP LWOO Maasland

6 Ondersteuning op school
Extra ondersteuning binnen elke school - LWOO speciaal passend onderwijs (SPOP) Nog meer ondersteuning: andere school - praktijkonderwijs - Maasland op Blariacumcollege vso-scholen zoals De Beemden en Velddijk internaten, psychiatrie Niveau van zorg, niet van onderwijs LWOO per school verschillend ingevuld, aparte klassen, gemengd Spec passend onderwijs: iedere school zelf invulling, in ontwikkeling afstemming binnen swv, doel is samengroei met huidige LGF leerlingen LWOO+: complexe problematiek, inschatting basisschool VSO LG lichamelijk gehandicapten VSO LZ langdurig zieken

7 De beste plek ….. En liefst voor kerst al richting

8 LWOO leerweg ondersteunend onderwijs
Binnen het VMBO, extra ondersteuning Vaak kleinere groep en meer begeleiding. Doel : VMBO diploma en vervolg op MBO Maasland : twee jaar locatie Blariacum voor leerlingen met meervoudige problematiek en gemiddelde capciteiten.

9 praktijkonderwijs (PrO)
Moeite met theoretisch leren VMBO-diploma halen zal niet lukken Gericht op arbeidstoeleiding (en vervolgonderwijs)

10 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (liefst vanuit groep 7 vóór de zomervakantie)

11 Speciaal Passend Onderwijs
Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school

12 VSO scholen gespecialiseerde ondersteuning
De Beemden Speciaal Onderwijs voor kinderen en jongeren met hoor-, spraak-, en/of taalproblemen Toelaatbaarheidsverklaring nodig Velddijk Speciaal Onderwijs voor jongeren met (ernstige) gedrags- en/of psychische problematiek En andere VSO scholen

13 Het onderzoek Intelligentieonderzoek Onderzoek naar hoe je gedrag is en hoe je, je voelt Onderzoek leervorderingen Observaties tijdens onderzoek

14 Wat is daarnaast even belangrijk
Eerdere schoolprestaties/toetsgegevens LVS CITO Kenmerken op gebied van leren (bijv. dyslexie) of gedrag (bijv. ADHD of ASS) Motivatie en zelfvertrouwen Zelfsturing en zelfstandigheid Sociale redzaamheid Zowel waar je goed in bent als waar je moeite mee hebt wegen mee! Beschreven in onderwijskundig rapport

15 Filmpje

16 Aandachtspunten voor ouders
Leerlingen zijn in beeld vóór kerst - VSO - Maasland (voorlopige aanmelding) - LWOO (onderzoeksprocedure) - Praktijkonderwijs (onderzoeksprocedure) - Andere: in gesprek met VO school (bespreken met ondersteuningsteam

17 Aandachtspunten voor ouders
2. Samen: basisschool, voortgezet onderwijs en ouders en leerling zoeken samen naar de best passende plek 3. Bij definitieve aanmelding in maart willen wij dat duidelijk is wat de best passende plek is

18 Aandachtspunten voor ouders
4. Toelatingscommissie school beslist over aannemen 5. Aanwijzing op LWOO of toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs, Maasland of VSO wordt door de school voor voortgezet (speciaal) onderwijs aangevraagd bij het Ondersteuningsloket van het Samenwerkingsverband

19 Vragen ?


Download ppt "De weg van de leerling met specifieke"

Verwante presentaties


Ads door Google