De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eerste lied: Psalm 25: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. J.F. Harmanny te Hoek We lezen: Spreuken 1: 1 - 7,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eerste lied: Psalm 25: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. J.F. Harmanny te Hoek We lezen: Spreuken 1: 1 - 7,"— Transcript van de presentatie:

1 Het eerste lied: Psalm 25: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. J.F. Harmanny te Hoek We lezen: Spreuken 1: 1 - 7, 16: 1 – 3 Spreuken 31 De preek gaat over: Spreuken 31 Voorlezer: Margriet Toornstra

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 25: 1, 2....

3 Psalm 25: 1, 2

4

5 .... Gebed Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

6 .... Gebed Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

7 ... Psalm 37: 2, 16

8 ...

9 .... Gebed Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

10 .... Gebed Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

11 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en

12 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er

13 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden

14 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest.

15 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en

16 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus.

17 .... Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

18 .... Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

19 ... Gezang 168

20 .... Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

21 Gezang 84: 1, 2, 3, 4, 5, 6

22

23

24

25

26

27 .... Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

28 .... Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

29 .... Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

30 Psalm 25: 6

31 .... Zingen:Psalm 37: 2, 16 Lezen: Spreuken 1: 1 - 7, Spreuken 16: 1 - 3 Avondmaalformulier 4 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 168 Viering: Gezang 84 Lezen:Spreuken 31 Zingen:Psalm 25: 6 Preek Zingen:Gezang 158

32

33 Spreuken 31 Een belangrijk hoofdstuk! Afronding van je opvoeding Bouwsteen van Gods volk Christus’ bruid

34

35 .... Zingen:Gezang 158 Gebed Collecte Zingen:Gezang 165 Zegen

36 Gezang 158

37 .... Zingen:Gezang 158 Gebed Collecte Zingen:Gezang 165 Zegen

38 .... Na de collecte zingen we: Gezang 165 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk

39 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 165

40 ... Gezang 165 a

41 ... Gezang 165 b

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

43 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 7 juni om 9.30 uur. Van harte welkom.....

44 laatste kans... om mee te werken aan ons veelkleurig kunstwerk Komt u ook? Iedereen = Man / Vrouw Oud / Jong is van harte welkom volgende week na de morgendienst, tijdens het koffiedrinken, is er weer gelegenheid om een cd te weven

45 De Trein Vrijdag 12 juni 20:00 uur GKV Middelburg – Kruiskerk Musical Van harte welkom!


Download ppt "Het eerste lied: Psalm 25: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. J.F. Harmanny te Hoek We lezen: Spreuken 1: 1 - 7,"

Verwante presentaties


Ads door Google