De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Thema preek: Heb je er zin in? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Thema preek: Heb je er zin in? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Thema preek: Heb je er zin in? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Het eerste lied: Psalm 18: 1 Voorlezer: Sari van Dixhoorn

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 18: 1....

3 Psalm 18: 1

4 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Preek Zingen:Opwekking 355 (2x)

5 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de

6 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van

7 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer.

8 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente.

9 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor

10 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren.

11 .... Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gebed

12 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Preek Zingen:Opwekking 355 (2x)

13 Gezang 179b a, b, c

14

15

16 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Preek Zingen:Opwekking 355 (2x)

17 ... Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6

18 ...

19 ...

20 ...

21 ...

22 ...

23 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Preek Zingen:Opwekking 355 (2x)

24 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Preek Zingen:Opwekking 355 (2x)

25 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Preek Zingen:Opwekking 355 (2x)

26 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering:Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Preek Zingen:Opwekking 355 (2x)

27 .... 1. Heb je er zin in?

28 .... 1. Heb je er zin in? Motivatie Waarom doe ik iets? Wat wil ik bereiken? Hoe kan ik met overtuiging blijven geloven?

29 .... 1. Heb je er zin in? Mens zijn = Gemotiveerd zijn (doelen stellen) ( …….. maar welk doel …. ?!)

30 ....

31 .... Waarom zou jij wel eens willen stoppen met geloof of kerk?

32 .... 2. Motivatie: terrein van de heilige Geest

33 .... 2. Motivatie: terrein van de heilige Geest Gebed Mensen

34 .... 2. Motivatie: terrein van de heilige Geest Gebed Mensen: bijvoorbeeld Paulus die een brief schrijft aan Timoteüs

35 .... Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Ik ben Paulus

36 .... Ik ben ……… Wat is er motiverend aan jou?

37 .... Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Ik ken jou, Timoteüs

38 .... Ik ken jou, …………Wie wil jij motiveren? Hoe kun je dat doen?

39 .... Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Het goede nieuws Lofprijzing Kort en krachtig In dienst van … !

40 .... Hoe zet het goede nieuws jou in beweging?

41 .... Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Dit is wat je moet doen!

42 .... Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Leef radicaal, eerlijk en ontspannen

43 .... Waarover zou jij meer eerlijkheid willen zien in de kerk? En waarover meer ontspannenheid?

44 .... Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Kijk verder dan vandaag!

45 .... Heb je er (weer) zin in? Geest Gebed Mensen

46 .... Zingen:Opwekking 355 (2x) Gebed Collecte Zingen:LvdK 481: 1, 2 Zegen

47 ... Opwekking 355 1, 2

48 ...

49 .... Zingen:Opwekking 355 (2x) Gebed Collecte Zingen:LvdK 481: 1, 2 Zegen

50 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 481: 1, 2

51 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie Noodfonds van de gezamenlijke diaconieën in Middelburg i.v.m. tekorten voor de sociale minima. En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 481: 1, 2

52 LvdK 481: 1, 2

53

54 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

55 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 11 januari om 9.30 uur. Van harte welkom.....

56


Download ppt "We lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: 14 - 16, 1 Timoteüs 6: 11 - 16 Thema preek: Heb je er zin in? Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google