De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Sari van Dixhoorn Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: , 1 Timoteüs 6: Thema preek: Heb je er zin in? Het eerste lied: Psalm 18: 1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 18: 1 . .

3 Psalm 18: 1

4 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: , 1 Timoteüs 6: Preek Zingen: Opwekking 355 (2x) . .

5 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de . .

6 de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem,
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van . .

7 zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. . .

8 Het vervult ons met schaamte om onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. . .

9 Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor . .

10 God en in heilige, gespannen verwachting.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. . .

11 . . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gebed . .

12 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: , 1 Timoteüs 6: Preek Zingen: Opwekking 355 (2x) . .

13 Gezang 179b a, b, c

14 Gezang 179b a, b, c

15 Gezang 179b a, b, c

16 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: , 1 Timoteüs 6: Preek Zingen: Opwekking 355 (2x) . .

17 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 . .

18 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 . .

19 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 . .

20 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 . .

21 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 . .

22 . Gezang 125: 1, 2, 3, 4, 5, 6 . .

23 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: , 1 Timoteüs 6: Preek Zingen: Opwekking 355 (2x) . .

24 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: , 1 Timoteüs 6: Preek Zingen: Opwekking 355 (2x) . .

25 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: , 1 Timoteüs 6: Preek Zingen: Opwekking 355 (2x) . .

26 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 18:1 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 125 Gebed Lezen: 1 Timoteüs 1: 1 - 5, 1 Timoteüs 3: , 1 Timoteüs 6: Preek Zingen: Opwekking 355 (2x) . .

27 . . 1. Heb je er zin in? . .

28 Hoe kan ik met overtuiging blijven geloven?
. . 1. Heb je er zin in? Motivatie Waarom doe ik iets? Wat wil ik bereiken? Hoe kan ik met overtuiging blijven geloven? . .

29 Mens zijn = Gemotiveerd zijn (doelen stellen)
. . 1. Heb je er zin in? Mens zijn = Gemotiveerd zijn (doelen stellen) ( …….. maar welk doel …. ?!) . .

30 . . . .

31 Waarom zou jij wel eens willen stoppen met geloof of kerk?
. . Waarom zou jij wel eens willen stoppen met geloof of kerk? . .

32 2. Motivatie: terrein van de heilige Geest
. .

33 2. Motivatie: terrein van de heilige Geest Gebed Mensen
Gebed Mensen . .

34 2. Motivatie: terrein van de heilige Geest Gebed Mensen:
Gebed Mensen: bijvoorbeeld Paulus die een brief schrijft aan Timoteüs . .

35 Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs
. . Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Ik ben Paulus . .

36 Ik ben ……… Wat is er motiverend aan jou?
. . Ik ben ……… Wat is er motiverend aan jou? . .

37 Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs
. . Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Ik ken jou, Timoteüs . .

38 Ik ken jou, ………… Wie wil jij motiveren? Hoe kun je dat doen?
. . Ik ken jou, ………… Wie wil jij motiveren? Hoe kun je dat doen? . .

39 Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs
. . Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Het goede nieuws Lofprijzing Kort en krachtig In dienst van … ! . .

40 Hoe zet het goede nieuws jou in beweging?
. . Hoe zet het goede nieuws jou in beweging? . .

41 Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs
. . Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Dit is wat je moet doen! . .

42 Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs
. . Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Leef radicaal, eerlijk en ontspannen . .

43 Waarover zou jij meer eerlijkheid willen zien in de kerk?
. . Waarover zou jij meer eerlijkheid willen zien in de kerk? En waarover meer ontspannenheid? . .

44 Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs
. . Woorden van Paulus als brandstof voor het hart van Timoteüs Kijk verder dan vandaag! . .

45 . . Heb je er (weer) zin in? Geest Gebed Mensen . .

46 Zingen: Opwekking 355 (2x) Gebed Collecte Zingen: LvdK 481: 1, 2 Zegen
. . Zingen: Opwekking 355 (2x) Gebed Collecte Zingen: LvdK 481: 1, 2 Zegen . .

47 . Opwekking 355 1, 2 . .

48 . Opwekking 355 1, 2 . .

49 Zingen: Opwekking 355 (2x) Gebed Collecte Zingen: LvdK 481: 1, 2 Zegen
. . Zingen: Opwekking 355 (2x) Gebed Collecte Zingen: LvdK 481: 1, 2 Zegen . .

50 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 481: 1, 2 . .

51 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie Noodfonds van de gezamenlijke diaconieën in Middelburg i.v.m. tekorten voor de sociale minima. En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 481: 1, 2 . .

52 LvdK 481: 1, 2

53 LvdK 481: 1, 2

54 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

55 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 11 januari
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 11 januari om 9.30 uur. Van harte welkom. . .

56


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google