De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds Z. van Hijum te Zevenbergen Voorlezer: Jan Willem de Vries We lezen: Romeinen 10: 4-21 De preek gaat over: Romeinen 10: 9 – 11 Eerste lied: Psalm 68:  2, 13 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 68:  2, 13 . .

3 Psalm 68:  2a, 13

4 Psalm 68:  2b, 13

5 Psalm 68:  2a, 13a

6 Psalm 68:  2a, 13b

7 Gebed voor opening van het Woord Lezen: Romeinen 10: 4 - 21
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 68:  2, 13 Gebed voor opening van het Woord Lezen: Romeinen 10: Zingen: Psalm 71: 9, 10 Preek over Romeinen 10: 9 – 11 Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 . .

8 Gebed voor opening van het Woord Lezen: Romeinen 10: 4 - 21
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 68:  2, 13 Gebed voor opening van het Woord Lezen: Romeinen 10: Zingen: Psalm 71: 9, 10 Preek over Romeinen 10: 9 – 11 Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 . .

9 Gebed voor opening van het Woord Lezen: Romeinen 10: 4 - 21
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 68:  2, 13 Gebed voor opening van het Woord Lezen: Romeinen 10: Zingen: Psalm 71: 9, 10 Preek over Romeinen 10: 9 – 11 Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 . .

10 . Psalm 71: 9, 10 . .

11 . Psalm 71: 9, 10 . .

12 Gebed voor opening van het Woord Lezen: Romeinen 10: 4 - 21
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 68:  2, 13 Gebed voor opening van het Woord Lezen: Romeinen 10: Zingen: Psalm 71: 9, 10 Preek over Romeinen 10: 9 – 11 Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 . .

13 Als je met hart en mond belijdt:

14 De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. […]
Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen. Deuteronomium 30: 11 en 14 (Willibrordvertaling)

15 Als je met hart en mond belijdt:

16 Als je met hart en mond belijdt:
“Jezus is Heer”

17 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Deuteronomium 30: 12 ‘Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?’ – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? Romeinen 10: 6

18 Als je met hart en mond belijdt:
“Jezus is Heer”

19 Als je met hart en mond belijdt:
“Jezus is Heer en Hij is opgestaan”

20 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Deuteronomium 30: 13 Zeg niet bij uzelf: ‘Wie zal afdalen naar de onderwereld?’ – en dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar boven brengen. Romeinen 12: 7

21 Als je met hart en mond belijdt:
“Jezus is Heer en Hij is opgestaan”

22 Als je met hart en mond belijdt:
“Jezus is Heer en Hij is opgestaan” - zul je niet beschaamd worden

23 De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. […]
Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen. Deuteronomium 30: 11 en 14 ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Romeinen 10: 8

24 Als je met hart en mond belijdt:
“Jezus is Heer en Hij is opgestaan” - zul je niet beschaamd worden

25 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 162: 4 (NG 83)
. . Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis Zingen:   Gezang 162: 4 (NG 83) Cantorij: Gezang 127: 1 Viering: Gezang 127: 2, 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Collecte zingen: Gezang 15: 1, 3, 4 Zingen Gezang 15: 5 Zegen Zingen: Gezang 108 (GK 41) . .

26 . Liedboek 7: 1, 4 . .

27 . Liedboek 7: 1, 4 . .

28 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 162: 4 (NG 83)
. . Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis Zingen:   Gezang 162: 4 (NG 83) Cantorij: Gezang 127: 1 Viering: Gezang 127: 2, 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Collecte zingen: Gezang 15: 1, 3, 4 Zingen Gezang 15: 5 Zegen Zingen: Gezang 108 (GK 41) . .

29 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bij elkaar om volgens het bevel van onze Heer zijn dood te verkondigen. Eerst horen we hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het heilig evangelie: Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de . .

30 de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem,
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van . .

31 zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Christus gedenken We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. . .

32 Het vervult ons met schaamte om onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn verzoenende liefde. Gemeenschap en verwachting We beleven aan deze tafel samen de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen we elkaar dienen in de gemeente. . .

33 Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze
. . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Tegelijk verwachten we de terugkeer van onze Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor . .

34 God en in heilige, gespannen verwachting.
Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. . .

35 . . Formulier 5 voor de viering van het heilig avondmaal Gebed . .

36 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 162: 4 (NG 83)
. . Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis Zingen:   Gezang 162: 4 (NG 83) Cantorij: Gezang 127: 1 Viering: Gezang 127: 2, 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Collecte zingen: Gezang 15: 1, 3, 4 Zingen Gezang 15: 5 Zegen Zingen: Gezang 108 (GK 41) . .

37 Cantorij: tegenmelodie Gezang 162: 4 (NG 83)
. Cantorij: tegenmelodie Gezang 162: 4 (NG 83) . .

38 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 162: 4 (NG 83)
. . Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis Zingen:   Gezang 162: 4 (NG 83) Cantorij: Gezang 127: 1 Viering: Gezang 127: 2, 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Collecte zingen: Gezang 15: 1, 3, 4 Zingen Gezang 15: 5 Zegen Zingen: Gezang 108 (GK 41) . .

39 . Cantorij Gezang 127: 1 . .

40 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 162: 4 (NG 83)
. . Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis Zingen:   Gezang 162: 4 (NG 83) Cantorij: Gezang 127: 1 Viering: Gezang 127: 2, 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Collecte zingen: Gezang 15: 1, 3, 4 Zingen Gezang 15: 5 Zegen Zingen: Gezang 108 (GK 41) . .

41 . Allen Gezang 127: 2, 3, 4, 5 . .

42 . Cantorij Gezang 127: 2, 3, 4, 5 . .

43 . Allen Gezang 127: 2, 3, 4, 5 . .

44 . Allen Gezang 127: 2, 3, 4, 5 . .

45 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 162: 4 (NG 83)
. . Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis Zingen:   Gezang 162: 4 (NG 83) Cantorij: Gezang 127: 1 Viering: Gezang 127: 2, 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Collecte zingen: Gezang 15: 1, 3, 4 Zingen Gezang 15: 5 Zegen Zingen: Gezang 108 (GK 41) . .

46 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 162: 4 (NG 83)
. . Zingen: Liedboek 7: 1, 4 Avondmaalformulier 5 Geloofsbelijdenis Zingen:   Gezang 162: 4 (NG 83) Cantorij: Gezang 127: 1 Viering: Gezang 127: 2, 3, 4, 5 Dankzegging en voorbede Collecte zingen: Gezang 15: 1, 3, 4 Zingen Gezang 15: 5 Zegen Zingen: Gezang 108 (GK 41) . .

47 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jochem van der Zwaag Tijdens de Collecte zingen we : Gezang 15: 1, 3, 4 Na de collecte zingen we: Gezang 15: 5 . .

48 . Cantorij Gezang 15: 1, 3, 4 . .

49 . Allen Gezang 15: 1, 3, 4 . .

50 . Allen Gezang 15: 1, 3, 4 . .

51 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor diakonie “open doors”
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor diakonie “open doors” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Jochem van der Zwaag Tijdens de Collecte zingen we : Gezang 15: 1, 3, 4 Na de collecte zingen we: Gezang 15: 5 . .

52 . Allen Gezang 15: 5 . .

53 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met Gezang 108 (GK 41)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met Gezang 108 (GK 41) . .

54 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 22 juni
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 22 juni om 9.30 uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google