De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde van Vlaanderen voor directies Welkom. Inleiding dhr. Guy Janssens Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten 8/06/2015 │2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde van Vlaanderen voor directies Welkom. Inleiding dhr. Guy Janssens Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten 8/06/2015 │2."— Transcript van de presentatie:

1 Ronde van Vlaanderen voor directies Welkom

2 Inleiding dhr. Guy Janssens Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten 8/06/2015 │2

3 Ronde van Vlaanderen voor directies 2015 Inleiding Pensioenregeling Personeelsaangelegenheden Pauze Vlaamse Toezichtcommissie Inspectie 8/06/2015 │3

4 PENSIOENREGELING

5 PERSONEELS- AANGELEGENHEDEN

6 Vaste benoeming

7 Vaste benoeming - wervingsambten Dit jaar Nieuwe ingangsdata benoeming: 1/7 en 1/10 In SO eenmalige benoeming in overgedragen uren op 1/7 Vanaf volgend schooljaar Twee ingangsdata blijven:1/7 en 1/10 Nieuwe procedure vacantverklaring

8 HUIDIGE TOESTAND SCHOOLJAAR ‘14 – ‘15

9 Vaste benoeming: huidige toestand lijst vacante betrekkingen + betrekkingen die zullen vacant worden door TBSVP of pensionering 15/4 - 1/9 + AO/BZ 15/4 (VWO: keuze welke betrekkingen vacant worden verklaard) openbaar maken lijst vacante betrekkingen 720 dagen DA AP AM CLB's TADD in ambt kandidaat- stelling datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is - 720 d DA - 360 d ambt - verdeling van de betrekkingen - naleving R/W - TADD aanstelling 15/04/1515/05/1530/06/1531/08/1501/09/1531/12/15 01/01/16

10 Nieuwe toestand: 1/5/15 TOESTAND 2015

11 VB: nieuwe toestand jaar 2015 - lijst vacante betrekkingen + betrekkingen die zullen vacant worden door TBSVP of pensionering 15/4-1/9 + AO/BZ 15/4 (VWO: keuze welke betrekkingen vacant worden verklaard) openbaar maken lijst vacante betrekkingen - 720 d DA AP AM CLB's - TADD in ambt kandidaat- stelling datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is - 720 d DA - 360 d ambt - verdeling van de betrekkingen - naleving R/W - TADD aanstelling uiterste indieningsdatum vaste benoeming: 30/9/15 datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is uiterste indieningsdatum vaste benoeming: 31/12/15 - TADD in ambt kandidaat- stelling - 720 d DA - 360 d ambt 15/04/1515/05/1530/06/1501/07/1531/08/1501/09/1530/09/1501/10/15

12 Nieuwe toestand: 1/9/15 TOESTAND 2016

13 VB: nieuwe toestand - lijst vacante betrekkingen + betrekkingen die zullen vacant worden door TBSVP of pensionering 1/3 -1/9 + AO/BZ 1/3 (VWO: keuze welke betrekkingen vacant worden verklaard) - openbaar maken lijst vacante betrekkingen - TADD in ambt kandidaatstelling - 720 dagen DA - 360 dagen in ambt - datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is - verdeling van de betrekkingen - naleving R/W - TADD aanstelling uiterste indieningsdatum vaste benoeming: 30/9/16 - datum vaste benoeming voor zover betrekking nog vacant is uiterste indieningsdatum vaste benoeming: 31/12/16 - TADD in ambt kandidaatstelling - 720 dagen DA - 360 dagen in ambt 01/03/1601/04/1630/06/1601/07/1601/09/1630/09/1601/10/16

14 Benoemingen in overgedragen uren: 1/5/15 Gewoon- en Buitengewoon Secundair Onderwijs

15 Benoemingen in overgedragen uren Secundair Onderwijs Vaste benoeming eenmalig verplicht in: - overgedragen uren (max, 2%) schooljaar '13-'14 - ontvangen uren tijdens schooljaar '14-'15 van: andere school - zelfde schoolbestuur ander schoolbestuur - zelfde net 2013 - 2014 2014 - 2015

16 Samenvatting Vacantverklaring: 15/04/2015 Mededeling vacante betrekking: 15/05/2015 In overgedragen uren: benoeming op 01/07/15 Ingangsdatum op 01/07/2015 en 01/10/2015: 01/07/2015: TADD-aanstelling op 30 juni 2015 01/10/2015: voor wie op 01/07/2015 nog niet in aanmerking komt voor een benoeming TADD-aanstelling op 30 september 2015

17 Praktische zaken Mededeling van de vaste benoeming via een RL-1 : asap Uittreksel strafregister - model 2: niet ouder dan 1 jaar bij een eerste vaste benoeming of bij een benoeming in een nieuw ambt Taalkennis - nationaliteit Studiebewijs VE/VO: definitief

18 Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

19 Recht op TADD inroepen Personeelslid moet VE of VO bekwaamheidsbewijs hebben voor ambt/vak/opleiding/module VE of VO behaald uiterlijk op 1/9 Voorwaarde voor vaste benoeming Op vooravond vaste benoeming TADD-aanstelling noodzakelijk Nu uiterlijk 31/12 Twee nieuwe ingangsdata 1/7 en 1/10 vaste benoeming Vaste benoeming op 1/7 = TADD-aanstelling op 30/6 Vaste benoeming op 1/10 = TADD-aanstelling op 30/9

20 REAFFECTATIE - WEDERTEWERKSTELLING 1 september 2015

21 Voor scholen die behoren tot een scholengemeenschap Opschorting werking Vlaamse reaffectatiecommissie Opschorting werking reaffectatiecommissie scholengroep (gemeenschapsonderwijs) Als er in de scholengemeenschap geen organieke R/W voor het TBSOB personeelslid mogelijk is Zinvol inzetten in “hetzelfde ambt” Als “hetzelfde ambt” niet kan :“ander ambt”, mits akkoord personeelslid Bij weigering = administratieve ondersteuning met bijhorende prestatie- en vakantieregeling Reaffectatie - wedertewerkstelling

22 Beperking vervangingen

23 Principe Als de afwezigheid van de titularis gestart is in de periode van 14 kalenderdagen vóór, of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie kan er geen vervanger, in die periode, worden bezoldigd.

24 Van toepassing op: Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Deeltijds secundair onderwijs Deeltijds Kunstonderwijs Volwassenenonderwijs Centra voor leerlingenbegeleiding

25 Niet van toepassing op: (Semi-)internaten Het basisonderwijs Opvangcentra Directeur

26 PUNTENENVELOPPE 1 september 2015

27 Puntenenveloppe Aanwendingspercentage voor het voltijds gewoon secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs

28 Aanwendingspercentage op de puntenenveloppe: 96,57 % Afrondingsregels zoals het resultaat van de berekeningsmethode leerlingencoëfficiënten: Indien het cijfer na de komma beneden.50, dan vervalt dit cijfer, Indien het cijfer na de komma van.50 of meer, dan wordt het cijfer opgetrokken naar de hogere eenheid. Aanwendingspercentage

29 BEZOLDIGING VERVANGER ONDERSTEUNEND PERSONEEL 1 september 2015

30 Bezoldiging vervanger ondersteunend personeel Salarisschaal vervanger niet hoger dan salarisschaal titularis Aanstelling onder diplomaniveau wordt mogelijk

31 Bezoldiging ondersteunend personeel SO: schooljaar 2014-2015 Vacante betrekkingen Puntenwaarde betrekking AanstellingSalaris 63 Secundair onderwijs 202 82Bachelor158 120Master542

32 Bezoldiging ondersteunend personeel SO: schooljaar 2014-2015 Niet-vacante betrekkingen TitularisVervangingSalaris Secundair onderwijs202 63Bachelor158 Master542 Secundair onderwijs202 82Bachelor158 Master542 Secundair onderwijs202 120Bachelor158 Master542

33 Bezoldiging ondersteunend personeel VWO: schooljaar 2014-2015 Vacante betrekkingen TitularisAanstellingSalaris Ten minste secundair onderwijs202 63Ten minste bachelor202 Ten minste master202 82Ten minste bachelor158 Ten minste master158 120 Ten minste master542

34 Bezoldiging ondersteunend personeel VWO: schooljaar 2014-2015 Niet-vacante betrekkingen TitularisVervangingSalaris Ten minste secundair onderwijs 202 63Ten minste bachelor158 Ten minste master542 Ten minste secundair onderwijs 202 82Ten minste bachelor158 Ten minste master542 Ten minste secundair onderwijs 202 120Ten minste bachelor158 Ten minste master542

35 Bezoldiging ondersteunend personeel SO - VWO: schooljaar 2015-2016 Vacante betrekkingen TitularisAanstellingSalaris Ten minste secundair onderwijs202 63Ten minste bachelor202 Ten minste master202 82Ten minste bachelor158 Ten minste master158 120 Ten minste master542

36 Bezoldiging ondersteunend personeel SO - VWO: schooljaar 2015-2016 Niet-vacante betrekkingen TitularisVervangingSalaris Ten minste secundair onderwijs202 63Ten minste bachelor202 Ten minste master202 Ten minste secundair onderwijs202 82Ten minste bachelor158 Ten minste master158 Ten minste secundair onderwijs202 120Ten minste bachelor158 Ten minste master542

37 Bezoldiging vervanger ondersteunend personeel Vacante betrekking van 82 punten: Titularis: administratief medewerker (PBA) met salarisschaal 158 is afwezig Niet-vacante betrekking: Huidige situatie: betrekking kost 82 punten vervanger: HSO: salarisschaal: 202 Nieuwe situatie: betrekking kost 82 punten vervanger: HSO: salarisschaal: 202

38 Bezoldiging vervanger ondersteunend personeel Vacante betrekking van 120 punten: Titularis: opvoeder (master) met salarisschaal 542 is afwezig. Niet-vacante betrekking Huidige situatie: betrekking kost 120 punten vervanger: bachelor: salarisschaal: 158 Nieuwe situatie: betrekking kost 120 punten vervanger: bachelor: salarisschaal: 158

39 Bezoldiging vervanger ondersteunend personeel Vacante betrekking van 63 punten: Titularis: opvoeder (ten minste SO) met salarisschaal 202 is afwezig Niet-vacante betrekking Huidige situatie: betrekking kost 63 punten vervanger: master: salarisschaal: 542 Nieuwe situatie: betrekking kost 63 punten Vervanger: master: salarisschaal: 542 202

40 Bezoldiging vervanger ondersteunend personeel Vacante betrekking van 82 punten: Titularis: administratief medewerker (PBA) met salarisschaal 158 is afwezig. Niet-vacante betrekking Huidige situatie: betrekking kost 82 punten vervanger: master: salarisschaal: 542 Nieuwe situatie: betrekking kost 82 punten vervanger: master: salarisschaal: 542 158

41 Bezoldiging vervanger ondersteunend personeel Salarisschaal vervanger niet hoger dan salarisschaal titularis tenzij de IM/SB de puntenwaarde van de betrekking verhoogt

42 titularis puntenwaarde dienstonderbreking titularis puntenwaarde vervanger puntenwaarde dienstonderbreking titularis – puntenwaarde vervanger resultaat 63 (HSO)63 (voltijds) 82 (BA – voltijds) 63 - 82+ 19 82 (BA)82 (voltijds) 120 (master - voltijds) 82 - 120+ 38 Mogelijkheid om de puntenwaarde van de betrekking van de vervanger aan te passen

43 Loopbaanonderbreking wegens medische bijstand (LBO MB) LBO MB eindigt binnen een periode van 7 kalenderdagen vóór of tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en start gedurende diezelfde vakantie of binnen een periode van 7 kalenderdagen na diezelfde vakantie

44 30/10/1502/11/1508/11/15 12/11/15 14/12/1521/12/15 1/01/16 03/01/1608/02/1614/02/16 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking wegens medische bijstand (GLBO MB) herfstvakantie 33 dagen 12/11/15-14/12/15 GLBO MB kerstvakantie 34 dagen 1/01/16 – 3/02/16 GLBO MB TBS PA krokusvakantie TBS PA 62 dagen 1/09/15 – 01/11/15 GLBO MB TBS PA 90 dagen vanaf 15/02/16 GLBO MB

45 Loopbaanonderbreking wegens medische bijstand (LBO MB) Periodes van TBSPA:  Geen salaris  Bezoldiging zomervakantie wordt verminderd  Komen in aanmerking voor de geldelijke anciënniteit  Worden niet in aanmerking genomen voor de 60 maanden rechthebbend TBSPA Alternatief: LBO MB doortrekken  Periode komt dan in aanmerking voor uitkering RVA

46 DIGITALE SALARISBRIEF

47 AgODi gaat radicaal digitaal Instellingen en leerlingen Personeel Digitale salarisbrief wordt de standaard

48 Digitale salarisbrief September 2015: veralgemening van het Zoomit-systeem: Digitale salarisbrief wordt de standaard momenteel 47.145 naar 110.000 (streefcijfer) Voordelen: Elke maand een salarisbrief beschikbaar Kostenbesparend van ongeveer 3 miljoen bladzijden papier naar ongeveer 1,5 miljoen Milieuvriendelijk: digitaal bewaard en blijvend beschikbaar

49 Digitale salarisbrief Heel wat personeelsleden krijgen vanaf september 2015 geen papieren salarisbrief meer Automatische omschakeling wanneer technisch mogelijk (zie volgende slide) Het is altijd mogelijk om toch nog papier te krijgen. Daar is wel een actie voor nodig: contacteer onze helpdesk! Bij het papieren rekeninguittreksel van het vakantiegeld gaat een brief met alle nodige informatie.

50 Digitale salarisbrief

51 AgODi werkt momenteel aan een website om salarisgegevens interactief te kunnen raadplegen Toegankelijk voor alle personeelsleden (via Mijn Onderwijs) Schoollisting

52 VRAGEN ? Je kan je vraag ook stellen via het vragenformulier, terug te vinden in de bundel. Of stel je vraag online: rondevanvlaanderen@ond.vlaanderen.be rondevanvlaanderen@ond.vlaanderen.be

53 PAUZE :

54 Vlaamse Toezicht- commissie

55 INSPECTIE

56 Nieuws van de onderwijsinspectie Op weg naar een inspectie 2.0 Ingebruikname nieuwe vestigingsplaatsen M-introductie gepaard met nulmeting Belang van sterke interne kwaliteitszorg: welbevinden als zachte outputindicator Referentiekader onderwijskwaliteit: een tipje van de sluier …

57 Inspectie 2.0 Uit het persbericht naar aanleiding van de Onderwijsspiegel 2015: Op vraag van minister Hilde Crevits bereidt de inspectie ‘Inspectie 2.0’ voor. Het doel is om tegen september 2017 de kwaliteitszorg van scholen en de inspectie meer op elkaar af te stemmen. De onderwijsinspectie zal een referentiekader voor onderwijskwaliteit ontwerpen, samen met alle stakeholders. Zonder de kwaliteitsbewaking uit te hollen, wil de inspectie vooral partner worden van de scholen en het puur controleren overstijgen. In het kader van Operatie Tarra wordt ook de planlast aangepakt.

58 Inspectie 2.0 2017-2018: een nieuwe manier van doorlichten Eigenaarschap van kwaliteitszorg: ligt bij de school Eerste verantwoordelijke van kwaliteit: de school Extern kwaliteitstoezicht afstemmen op interne kwaliteitszorg Doelgericht & samen werken aan kwaliteit Onbekendheid (stress en angst) wegwerken Overdreven zorg om zich (bureaucratisch) te verantwoorden vermijden

59 Een concrete vertaling… (case 1) Wat? Procedure bij ingebruikname nieuwe vestigingsplaats. Wat is nieuw? Maar een melding en niet langer een aanvraag. Met een verklaring van conformiteit aan de voorwaarden. Kan ook in de loop van een schooljaar. Geen voorafgaand bezoek van de inspectie voorzien. Controle verloopt via de schooldoorlichting. Dus! Vertrouwen en verantwoordelijkheid.

60 Een concrete vertaling… (case 2) Wat? Verkenning M-toezicht Hoe gebeurt het? Verkennend plaats-bezoek van de 72 CLB’s Gespreksfora per 9 centra Bespreking onderzoeksvragen en kijkwijzer In scholen tijdens DL aandacht voor ‘leerbegeleiding’ en ‘afstemming CLB’ Doel! CLB’s en scholen betrekken bij ontwikkeling kader. Vertrouwen en verantwoordelijkheid.

61 Welbevinden bij leerlingen Een krachtige beleidstool voor interne kwaliteitszorg en een oproep om dit samen verder uit te werken

62 Welbevinden als niet-cognitieve outputindicator 2008-2009: onderzoek welbevinden in het basisonderwijs (Wpp validering) 2010-2011: ontwikkeling online instrument (Onderwijsinspectie) 2012-2013: invoering bevraging bij onderwijsinstellingen die worden doorgelicht (bao, so, dbso – vrijwillige deelname) 2013-2014: elke school kan deelnemen en krijgt feedback Vanaf januari 2014: ook deelname scholen buo mogelijk (vraag op RVV)

63 Schools welbevinden Onderscheid actuele en duurzame schoolervaringen. Schoolbeleving vanuit multidimensionale benadering. Welbevinden is het resultaat van de perceptie van de leerling op de dimensies: (1) tevredenheid (2) Betrokkenheid (3) academisch zelfconcept (4) sociale relaties (5) pedagogisch klimaat

64 Onderzoek en opbouw van de vragenlijst Perceptieonderzoek 28 items Per dimensie: 4 tot 8 stellingen Opbouw

65 Items

66 Interpreteren van de antwoorden Vierpuntenschaal Nooit Meestal niet Meestal wel Altijd Sommige items moeten gespiegeld geïnterpreteerd worden Bijv. Ik word gepest in de school.

67 Wie kreeg welke vragenlijst? Bij wie is de bevraging afgenomen? Basisonderwijs: 4 e, 5 e en 6 e leerjaar Secundair onderwijs: aso, bso, kso, tso 1 e graad 2 e & 3 e graad DBSO Buitengewoon onderwijs Basisonderwijs: alle types Secundair onderwijs Zelfde vragen maar aangepast aan de doelgroep

68 Praktisch School stuurt mail naar onderwijsinspectie onderwijsinspectie@vlaanderen.be School ontvangt: Handleiding met vragenlijst en inlogcodes Afnameduur vragenlijst 20 minuten per leerling Na afname: mail aan Brussel Feedbackrapport (eigen resultaten + referentiewaarden Vlaanderen)

69 Feedbackrapport

70 Belangrijker dan de resultaten is wat de school er verder mee doet! De school blijft eigenaar van het rapport. De school bepaalt zelf wat ze met de resultaten doet. Analyse kan op verschillende manieren worden aangepakt. Resultaten kunnen start zijn van eigen diepgaander onderzoek (o.a. gesprek met leerlingen). Meerdere afnames tonen evoluties in de tijd. De inspectie levert deze service, het is geenszins een verplichting!

71 Voorbeeld 1: analyse op schoolniveau (bao) Afname bij 127 leerlingen Referentiewaarden gebaseerd op gemiddelde waarden van 274 basisscholen 19640 leerlingen

72 Voorbeeld 2: analyse op itemniveau en per onderwijsvorm in het so ITEM: X Gegevens per onderwijsvorm Vergelijking met gemiddelden en standaarddeviatie

73 Bevraging gebruiken als element van kwaliteitszorg

74 Participatie sinds de start van de online bevraging Gegevens tot eind april 2015. Deelname varieert per jaar: Verschil in respons Soms ook minder doorlichtingen (minder gestimuleerd?) …. TOTAAL Scholen: 1.018 Leerlingen: 137.481

75 Globaal overzicht welbevinden

76 Verder onderzoek - thema in OS 2016 Wat verder onderzoeken? Enkele interessante vragen op basis van deze analyse CS - L (kwantitatief) Profielen herkenbaar? Welke lln participeerden? Wat met de mindere score voor academisch zelfconcept (kwalitatief)? … Vragen die dit bij u oproept en die verder kunnen onderzocht worden?

77 Verder onderzoek - thema in OS 2016 Hoe willen we dat onderzoek aanpakken? Kwantitatief luik Kwalitatief luik Interviews bij scholen die de enquête gebruiken om de kwaliteit van hun aanbod te verbeteren Focusgroepen (onderwijsinspecteurs, leerlingen en hun vertegenwoordigers, leraren en directies)

78 Via deze aanpak Samen de resultaten interpreteren Samen nadenken over mogelijke acties en prioriteiten Samen (beleids-)adviezen formuleren OPROEP Laat het ons weten als je school de enquête welbevinden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren en werk mee aan de bijdrage over welbevinden in OS 2016. Stuur ons een bericht op onderwijsinspectie@ond.vlaan deren.be Onderwerp: welbevinden

79 Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (ROK)

80 Ontwikkeling tijdens 2015-2016 Afspraken over gezamenlijke verwachtingen over kwaliteit. Basisprincipes waarover we het samen eens zijn. Gezamenlijke invulling, interpretatie, gemeenschappelijke taal. Dezelfde referentie voor scholen, begeleiding en inspectie. Betere afstemming van interne en externe kwaliteitszorg. Co-creatie met alle betrokkenen. Aansturing start nog dit schooljaar. Werken met uitgebreide consultatie en participatie! We luisteren graag naar jullie input!

81 VRAGEN ? Je kan je vraag ook stellen via het vragenformulier, terug te vinden in de bundel of stel je vraag online: rondevanvlaanderen@ond.vlaanderen.be. rondevanvlaanderen@ond.vlaanderen.be

82 Dank je wel voor je komst ! Geef je mening over de organisatie van de Ronde van Vlaanderen : Door middel van het evaluatieformulier dat in je bundel zit Via de link die je in je mailbox vindt


Download ppt "Ronde van Vlaanderen voor directies Welkom. Inleiding dhr. Guy Janssens Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten 8/06/2015 │2."

Verwante presentaties


Ads door Google