De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Het Kompas Woensdag 15 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Het Kompas Woensdag 15 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Het Kompas Woensdag 15 april 2015

2  Welkom  Ontwikkelingen en de toekomst van Het Kompas,  Napraten ( hapje en drankje) Programma

3 Situatie Het Kompas

4 Leerlingprognoses Kompas Instroom Leerlingaantal Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal

5

6 Voedingsgebied Het Kompas : Wilhelminastraat / Bievankweg 2012: 22 (start ) 2013: 37 (start ) Geboortecijfers postcodegebied

7  Het aantal leerlingen van Het Kompas vertoont een sterk dalende tendens.  Dit is verontrustend.  Knelpunten

8 Naar de toekomst

9 Ontwikkelingen en de toekomst van de Antoniusschool Instroom Leerlingaantal Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal

10 voedingsgebied Antonius : Spoorlijn / Bievankweg 2012: 7 (start ) 2013: 9 (start ) Geboortecijfers postcodegebied

11 Capaciteit en behoefte Capaciteit schoolgebouw en Ruimte behoefte onderwijs Onderwijsvoor zieningen Ruimte capaciteit onderwijs Het Kompas1674 m In gebruik 76%59% Leegstand 24%41% St. Antonius1198 m In gebruik62%49% Leegstand38%51% Leerlingenaantal en ruimtebehoefte

12  Behoud expertise  Kwaliteitsimpuls  Betere financiële situatie  Fuseren wordt tegenwoordig door de overheid gestimuleerd KANSEN..

13 Voor alle scholen die onder de opheffingsnorm (dreigen) te komen, wordt een toekomstplan opgesteld in nauwe samenwerking met de MR’s van desbetreffende scholen. Strategisch beleidsplan SPO de Liemers

14  Opdracht van bestuur SPO de Liemers  Een plan dat ouders en team (vertegenwoordigd in de MR) meeneemt. Gezamenlijk toekomstplan

15 1. Het onderzoeken op welke wijze er een toekomstgericht onderwijsprogramma neergezet kan worden.  leerlingenaantal  pedagogische en didactische visie. De opdracht bestaat uit 5 stappen (geformuleerd in ons toekomstplan)

16 2. Onderzoek hoe de teams geïntegreerd kunnen worden, met als voorwaarde dat deze teamleden de (nieuwe) visie van de school moeten onderschrijven. 3. Onderzoek de randvoorwaarden, de kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) van een scholenfusie. De opdracht bestaat uit 5 stappen (geformuleerd in ons toekomstplan)

17 4. Aangeven op welke termijn beide scholen als één school zou kunnen functioneren, al dan niet fysiek op dezelfde locatie. 5. Betrek in het onderzoek ook de randvoorwaardelijke zaken als: financiën, huisvesting, scholing, medezeggenschap, communicatie etc. De opdracht bestaat uit 5 stappen (geformuleerd in ons toekomstplan)

18 Woensdag 25 februari zijn de MR’s geïnformeerd. Donderdag 5 maart worden beide teams geïnformeerd. Dinsdag 17 maart eerste bijeenkomst met beide MR’s, op Antonius.  15 april informatieavond alle ouders, Het Kompas en de Antoniusschool.  Dag(en) na de informatieavond ouderinloop momenten, zodat de vragen/reacties van ouders besproken kunnen worden.  22 april beide MR’s op Het Kompas  Maandag 18 mei (waarschijnlijk) een ouderavond gericht op het onderwijs van 2032 (er zijn 60 van dit soort bijeenkomsten in Nederland, wij hebben er 1 van). Tijdpad huidig schooljaar

19  Volgend schooljaar wordt de jaarplanning van Het Kompas en de Antoniusschool afgestemd op de uitwerkingen van het toekomstplan. Schooljaar

20 Samen staan we sterk

21  Eerste vragen?  Eerste opmerkingen?  Donderdag, vrijdag en maandag uur oudercafé Vragen, opmerkingen tips?!

22  Napraten en borrelen onder het genot van een drankje en een hapje Uitnodiging


Download ppt "Informatieavond Het Kompas Woensdag 15 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google