De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel"— Transcript van de presentatie:

1 Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel
Handout presentatie 5-apr-17 Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel Februari 2013 Elfred Bakker Medezeggenschap bij De Blauwe Loper

2 Inhoudsopgave 1 – Bestuurlijke samenwerking Stg. Flore
2 – Situatie Barnewiel – cluster Oudkarspel 4 – Toekomstscenario’s Barnewiel - Langedijk Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel

3 Bestuurlijke samenwerking
Doelstelling. Gebruik maken van gemiddelde schoolgrootte van en door beide besturen. Beoogd resultaat: - het kunnen handhaven van kleine scholen onder de opheffingsnorm - het verkrijgen van meer tijd voor samenvoeging van kleine scholen Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel

4 Bestuurlijke samenwerking
Resultaat te bereiken door: 1 – aangaan vormen van federatieve samenwerking: A. samenwerkingsovereenkomst B. aparte rechtspersoon (federatieve stichting) 2 – aangaan bestuurlijke fusie. Ad 1. Gebonden aan wettelijke voorwaarden (4) Ad 2. Geringe kans van slagen op basis van fusietoets en te verkrijgen ministeriële goedkeuring. Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel

5 Situatie Barnewiel Achtergrondinformatie
- leerlingenaantal van de school neemt afgelopen jaren af; - situatie : leerlingenaantal Barnewiel 137 leerl.; - instroom leerlingen uit huidige voedingsgebied vertoont geen mogelijkheden tot autonome groei; - binnen voedingsgebied school van Stg. Atrium met sterker positie (leerl. aantal, imago en huisvesting); - daling leerlingenaantal op bestuurlijk niveau DBL verhoogt druk tot opheffing of samenvoeging school; - behoud en versterken onderwijskwaliteit blijft onder druk staan; - school is betrokken in mogelijk proces tot realisatie Brede School; - vanaf meerschoolse directievoering Barnewiel. Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel

6 Situatie Barnewiel Achtergrondinformatie
- Opheffingsnorm gemeente Langedijk 154 leerlingen; vanaf leerlingen; - leerlingenaantal 3 jaar achtereen onder opheffingsnorm stopzetting bekostiging; - aantal leerlingen per : 147 leerl.; per : 137 leerl.; prognose per : 130 leerl.; - stopzetting bekostiging Barnewiel zonder bestuurlijke maatregelen per ; - vereiste gemiddelde schoolgrootte per : 261 leerl. DBL telt 262 leerl. per brinnr. Vereiste gemiddelde schoolgrootte per : 264 leerl. Rekeninghoudend met daling van 2,5% slechts 255 leerl. per brinnr. ; - per gemiddelde schoolgrootte geen oplossing meer; - aanvullende bestuurlijke maatregelen vereist ter voorkoming stopzetting bekostiging. Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel

7 Toekomstscenario’s Barnewiel
Opties 1 – Samenvoegen Steltloper en Barnewiel; 2 – Samenvoegen Barnewiel en Wijde Veert Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel

8 Situatie Barnewiel Opties 1 – Samenvoegen Steltloper en Barnewiel
+ aantal leerlingen voldoet aan toekomstbestendig criterium van 200 leerl.; + beide locaties gaan uit van principes van hetzelfde onderwijskundig concept; + samenvoegen vereist geen verplaatsing van locaties; + beide locaties komen onder aansturing van 1 directeur; + samenvoeging vindt binnen plaats binnen bestuurlijke organisatie DBL; + scholen moeten niet van kleur verschieten; + samenvoegen leidt niet tot financiële consequenties (vorming nevenvestiging). - leerlingen van de school blijven verdeeld over hoofdgebouw en nevenvestiging; - niet bestendigen huidige situatie qua directievoering; - ondersteuning directeur vereist in vorm van locatieleider; - weglek leerlingen door non acceptatie ouders gewijzigde situatie; - beide locaties zijn om geografische redenen onverenigbaar; - verplaatsing van leerlingen over beide locaties onmogelijk; - samenvoegen biedt weinig mogelijkheden tot effectieve inzet personeel / formatie. Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel

9 Situatie Barnewiel Opties 2 – Samenvoegen Barnewiel en De Wijde Veert
+ aantal leerlingen voldoet aan toekomstbestendig criterium van > 200 leerl.; + beide locaties hebben in het verleden al samengewerkt; + samenvoegen vereist geen verplaatsing van locaties; + beide locaties komen onder aansturing van 1 directeur; + verplaatsing van leerlingen over beide locaties is mogelijk; + samenvoeging vindt binnen plaats binnen bestuurlijke organisatie DBL; + scholen moeten niet van kleur verschieten; + samenvoegen biedt mogelijkheden tot effectieve inzet personeel / formatie; + samenvoegen leidt niet tot financiële consequenties (vorming nevenvestiging). - leerlingen van de school blijven verdeeld over hoofdgebouw en nevenvestiging; - beide locaties zijn om geografische redenen onverenigbaar; - school heeft in totaal grote omvang ( aanvankelijk ca. 600 leerl.; op termijn ca. 475 leerl.); - niet bestendigen huidige situatie qua directievoering; - ondersteuning directeur vereist in vorm van locatieleider; - weglek leerlingen door non acceptatie ouders gewijzigde situatie Barnewiel; . Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel

10 Situatie Barnewiel Toekomstgerichte maatregelen 2013-2014
Onderzoek ondersteuning meerschools directeur door aanstellen locatieleider per ; Aanhouden huidige situatie meerschools directeur tot ; Onderzoek inhoudelijke samenwerking Barnewiel en De Wijde Veert gedurende ; Onderzoek effectieve inzet formatie Barnewiel en De Wijde Veert per Samenvoeging behoudt mogelijkheid tot realisatie Brede School Oudkarspel. Strategische dilemma's huisvesting Barnewiel


Download ppt "Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel"

Verwante presentaties


Ads door Google