De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achtergronden van natuurbeheer. Hovo Leeuwarden 17 oktober 2012 1.Vragen over vorige college 2.Koeien op de Oosterkwelder 3.1990: Ecologische Hoofdstructuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achtergronden van natuurbeheer. Hovo Leeuwarden 17 oktober 2012 1.Vragen over vorige college 2.Koeien op de Oosterkwelder 3.1990: Ecologische Hoofdstructuur."— Transcript van de presentatie:

1 Achtergronden van natuurbeheer. Hovo Leeuwarden 17 oktober 2012 1.Vragen over vorige college 2.Koeien op de Oosterkwelder 3.1990: Ecologische Hoofdstructuur en Nieuwe natuur 4.Het milieu van de natuur: Verzuring, vermesting, verdroging, klimaatwijziging Marijke Drees en Niels Schotsman

2 Niels Schotsman, Marijke Drees achtergronden van natuurbescherming en natuurbeheer. HOVO-Leeuwarden, 2012 1 e lezing (10 oct): Deel 1 (Marijke Drees) ontwikkeling van botanische – en vegetatiekundige wetenschap (1940-1970). vertaling naar beschermingsthema’s: behoud (fixeer) soortenrijke, “mooie”vegetaties Toepassing in natuurbeheer: het stopzetten van successie door maaien als in het oude boerenbedrijf. Het voorkómen van climaxbegroeiingen (niet overal “bos”) 1900 Natuurbescherming door aankoop Ca. 1950 bescherming door vegetatiebeheer (maaien, kappen, als boerenbedrijf) Ca.1970 Vegetatiebeheer door positie in het landschap (ecohydrologie) Ca. 1980 Vegetatiebeheer door begrazing (herbivorie) Deel 2 (Niels Schotsman) Ontwikkeling van natuurbescherming (1900-1970) vanuit:  biologische wetenschap (soorten, evolutie) en  verlies natuurlandschappen (ontginning “woeste gronden”) Particulier initiatief/acties van Natuurmonumenten (Thijsse) en It Fryske Gea (Wiegersma) leiden tot natuurgebied Lindevallei Dit is veenlandschap, dus hele snelle veranderingen in de begroeiing. Vegetatiebeheer “mislukt”, maar het veenlandschap groeit en groeit (successie)

3 Koeien op de kwelder effect beweiding Foto’s Maarten Schrama

4 Niet begraasd (exclosure) Begraasd Appendix, Figure 2Appendix, Figure 2 Indirecte effecten via de bodem Bodemorganismen breken organische stof af en hebben zuurstof nodig

5 Geschiedenis van natuurbeheer 1960-1990 Sinds 1945 Ruilverkaveling, bemoeienis overheid. 1968 Europese Plan Mansholt, bestrijding boterberg. (Marginale) landbouwgronden komen vrij: beekdalen, uiterwaarden. Relatienota, agrarisch natuurbeheer. -Achteruitgang natuur gaat door, verlies van soorten door Verzuring, Verdroging, Vermesting. Natuurgebieden zijn eilanden in het landbouwgebied. -Offensief plan: Ecologische Hoofdstructuur en natuurontwikkeling Tiengemeten Plannen vanaf 1973

6 Oernatuur (Referenties in het buitenland, o.a. Serengeti. ) Foto Han Olff

7 Oernatuur, nieuwe natuur, natuurontwikkeling 1988, Initiatief van ambtenaren 1991 Foto Jan Nijendijk

8 Natuurbeleidsplan 1988 Ecologische Hoofdstructuur 1988-2018 Voornemen 2011

9 Verzuring, vermesting, verdroging Verzuring: uit de lucht. Slaat neer op bomen, en op de grond. Verstoren afbraak door bodemorganismen. Vermesting: N (stikstof) uit de lucht en via het water. Bronnen: landbouw en verkeer. Door toename stikstof gaan snelgroeiende soorten (vaak grassen) overheersen. Verdroging: winter en zomer zelfde peil (Linde vallei), verhouding grondwater/kwelwater verandert. Verdroging veen leidt tot vermesting Bochtige smele, Mantingerzand Foto Jan van der Straaten

10 Toename zuurgraad bosgrond leidt tot verarming bodemleven, minder humus en meer stikstof Rolf Kemmers

11 Intensief beheer om effecten te bestrijden : maaien, bekalken, plaggen, opzetten waterpeil, kappen en afvoeren naaldbos afvoer voedingsstoffen verarmen

12 Klimaatverandering: soorten verschijnen en verdwijnen. Het belang van verbindingen. Kastanjemineermot Waarnemingen Friese bijvlieg Rood: voor 1990 Zwart: na 1990 Kleine zilverreiger Foto Bert Oving Foto Rob Felix

13 Tracy Metz, 1998. Nieuwe Natuur Uitg. Ambo Rolf Roos en Saskia Woudenberg (eds.), 2002(?) Opgewarmd Nederland Uitg. Natuurmedia


Download ppt "Achtergronden van natuurbeheer. Hovo Leeuwarden 17 oktober 2012 1.Vragen over vorige college 2.Koeien op de Oosterkwelder 3.1990: Ecologische Hoofdstructuur."

Verwante presentaties


Ads door Google