De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvraag transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvraag transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf"— Transcript van de presentatie:

1 Aanvraag transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf
Jan-Jaap de Haan & Gerard Ruis Bijeenkomst regionale contactpersonen SW Nieuwegein,16 april 2015

2 Aanvraagproces: vier stappen
1) Aanvraag opstellen en indienen 2) Toetsing van de aanvraag 3) Het uitkeren van de extra middelen 4) Aanvraag uitvoeren en rapportage .

3 Een regionaal plan opstellen Actoren
Met wie? Sociale werkbedrijven in een AM-regio Allemaal? Ja, in principe wel Allemaal helemaal? Nee, kan naar rato in meerderde regio’s Altijd in afstemming met: de centrumgemeente  bel ze dus! regionale partners werkbedrijf (via CG) NB: Indienen altijd via CG, link toets co-financiering

4 Het plan inhoudelijk Bestedingsdoelen (1)
Thema 1 Ontwikkeling en plaatsing van SW medewerkers en nieuwe werknemers vanuit de Participatiewet: Begeleiding WSW’ers van werk naar werk (met behoud van rechtspositie), waarbij passende arbeid en adequate begeleiding randvoorwaarden zijn Begeleiding / werkfit maken van mensen op de wachtlijst met als doel hen te begeleiden naar een zogenaamde garantiebaan Het zorgdragen voor voldoende passend werk, ook bij veranderende bedrijven

5 Het plan inhoudelijk Bestedingsdoelen (2)
Thema 2 Bevordering en ontwikkeling expertise medewerkers van de sociale werkbedrijven, door bijvoorbeeld: Omscholing zittende medewerkers /staf tot jobcoaches, met als doel het nog beter begeleiden van de SW werknemers naar passende arbeid Medewerkers scholen op het terrein van functiecreatie, met als doel het uitbreiden van de arbeidsmogelijkheden voor de SW werknemers en eventuele andere werknemers

6 Het plan inhoudelijk Bestedingsdoelen (3)
Thema 3 Bijdrage aan transformatie / innovatie van de regionale infrastructuur, door bijvoorbeeld: In samenwerking met het bedrijfsleven ombouwen van (onderdelen) van sociale werkbedrijven naar joint ventures of marktconforme (sociale) ondernemingen Ontwikkelen van nieuwe werkgeversdiensten voor bedrijven die willen werken met medewerkers uit doelgroep P-wet Ontwikkelen en/of opzetten van regionale detacheringfaciliteit voor inzet brede doelgroep Ontwikkelen en/of opzetten van toekomstbestendige vorm van intern / beschut werk Bundelen van staffuncties en overhead van meerdere SW-organisaties.

7 Het plan inhoudelijk Als bijlage bij de aanvraag
1. Beschrijving van doelstelling(en) en prioriteiten 2. Beschrijving van de voorgenomen maatregelen (NB: bestaande plannen m.b.t. transformatie kunnen worden meegenomen. Wat betekent dit?) 3. Plan van aanpak: hoe en wanneer wordt plan uitgevoerd? 4. Beschrijving uitvoeringsorganisatie (verdeling van taken en verantwoordelijkheden) 5. Begroting met onderbouwing van de te maken kosten en de co-financiering.

8 Online tool ter ondersteuning bij vormgeving aanvraag
Invulformat: te gebruiken bij het vormgeven van uw plannen Primair: aangeven van de hoofdlijnen. Per toegestuurde link Gegevens kunnen door u - en uw partners in de regio – altijd worden gewijzigd. 1 juli 2015 = uiterste indiendatum Het plan zelf (specifieke uitwerking) als bijlage bij uw aanvraag Hyperlink

9 De aanvraag Een korte aanbiedingsbrief waarin wordt beschreven:
- Welke SW-bedrijven deelnemen - Namens welke (centrum)gemeente - Of de aanvraag wel/niet is afgestemd in het regionaal werkbedrijf; - NAW-gegevens van de contactpersoon namens de aanvrager(s) - Handtekeningen van de aanvragende Arbeidsmarktregio: SW-bedrijf(ven) + CG - Indien instemming van sociale partners: (eventuele) medeondertekening. NB: neem bij onenigheid contact op!

10 Planning 1 juli 2015 1 juli – 1 september 2015 1 september 2015
Uiterste inleverdatum van aanvraag Sectorfonds bij centrumgemeente voor aanvraag co-financiering. 1 juli – 1 september 2015 Indienen van de sectorplannen bij Cedris voor inhoudelijke toets en afstemming sociale partners (waar nodig). 1 september 2015 Sectorplannen gereed en budgetten toegekend. 1 september 2016 Uitvoering van de sectorplannen gereed 31 december 2016 Eindrapportage door Cedris gereed.

11 Contactgegevens De uitgebreide procedure aanvraag- en beoordeling ‘transformative- en innovatieplannen SW-bedrijf vindt u op Voor inhoudelijke of procedurele vragen over de aanvraag Sectorfonds kunt u contact opnemen met: Cedris Gerard Ruis Accountmanager Sectorplannen Tel of Jan-Jaap De Haan Directeur Cedris Tel of .


Download ppt "Aanvraag transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf"

Verwante presentaties


Ads door Google