De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 2 Sociale Hygiëne Jan-Willem Poelma. Programma vandaag  Inleiding  Terugblik vorige les  Toets & examen  Hst 2: Sociale Hygiëne  Afsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 2 Sociale Hygiëne Jan-Willem Poelma. Programma vandaag  Inleiding  Terugblik vorige les  Toets & examen  Hst 2: Sociale Hygiëne  Afsluiting."— Transcript van de presentatie:

1 Les 2 Sociale Hygiëne Jan-Willem Poelma

2 Programma vandaag  Inleiding  Terugblik vorige les  Toets & examen  Hst 2: Sociale Hygiëne  Afsluiting

3 Terugblik vorige les  Zijn er nog vragen over de inhoud?  Feedback die ik kreeg Regels (drinken/eten/voet op stoel) Beurtverdeling Afsluiting  Heeft iedereen nu het boek?

4 Toets & examen  De toets is op vrijdag 16-4 tijdens frontoffice (3e uur) 's Middags is tapperscursus Toets gaat over het hele boek Jullie krijgen proeftoets mee! Volgende week arrangement!  Examen 24-6 Utrecht

5 Hst 2: Sociale Hygiëne? Sociale Hygiëne: Hoe mensen rekening houden met elkaars normen en waarden

6 Hst 2: Sociale Hygiëne Hoe kun je er als ondernemer voor zorgen dat gasten zich goed gedragen jouw horeca- gelegenheid?

7 Sociaal-Hygiënisch beleid  Visie op gastvrijheidsconcept  Bedreigingen onderzoeken  Grenzen stellen aan gedrag  Het handhavingsbeleid  Deurbeleid  Samenwerken met partijen  Voorlichting en instructie  Veiligheidsbeleid (komt later) ..

8 Sociaal-Hygiënisch beleid Een goede gedragsregel bestaat uit drie onderdelen, namelijk:  doel van de regel;  inhoud van de regel;  het waarom van de regel. Opdracht huisregels!

9 Sociaal-Hygiënisch beleid Handhavingsbeleid: We hebben nu regels, maar wat moet je doen om er voor te zorgen dat deze ook worden nageleefd?

10 Sociaal-Hygiënisch beleid Handhavingsbeleid: Stappen 1.Regels controleren 2.Regelovertreding corrigeren 3.Regelovertreding sanctioneren 4.Sancties afdwingen.

11 Deurbeleid Eisen stellen om ervoor te zorgen dat:  De goede naam van het bedrijf behouden blijft.  De orde en rust in het bedrijf gegarandeerd wordt.  De veiligheid van gasten en medewerkers gewaarborgd wordt. De eisen mogen alleen betrekking hebben op  Kleding  Gedrag  Kredietwaardigheid ..

12 Deurbeleid Selectiecriteria  Selecteren op basis van getalscriterium  Selecteren op basis van leeftijd  Selectie op basis van huisregels

13 Deurbeleid Geweigerd.nl “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

14 Samenwerken met partijen Met welke partijen werk je samen?  Gemeente  Andere ondernemers  Politie ..

15 Taken leidinggevende  Werknemers voorlichten  Instructie geven  Toezicht houden  Werkoverleg voeren  Voor- Nabespreking (briefing)  Coachen ..

16 Samenvatting  Visie op gastvrijheidsconcept  Bedreigingen onderzoeken  Grenzen stellen aan gedrag  Het handhavingsbeleid  Deurbeleid  Samenwerken met partijen  Voorlichting en instructie  Veiligheidsbeleid (komt later)

17 Afsluiting ZIJN ER NOG VRAGEN? PRETTIG WEEKEND!!


Download ppt "Les 2 Sociale Hygiëne Jan-Willem Poelma. Programma vandaag  Inleiding  Terugblik vorige les  Toets & examen  Hst 2: Sociale Hygiëne  Afsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google