De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staatsinrichting van Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staatsinrichting van Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Staatsinrichting van Nederland
1789 Franse Revolutie

2 Staatsinrichting van Nederland
? Rechten Geestelijkheid ? ? Adel ? Plichten Burgers & boeren

3 ? Iedereen gelijk voor de wet Staatsinrichting van Nederland Geeste-
lijkheid Adel Iedereen gelijk voor de wet Burgers Boeren

4 Staatsinrichting van Nederland

5 Staatsinrichting van Nederland

6 Staatsinrichting van Nederland
1848

7 Staatsinrichting van Nederland
Ik ben in één nacht van conservatief liberaal geworden! Schrijf een liberale grondwet! Oh, shit Ja, ja! Laat Thorbecke komen! Sire, u hebt mij geroepen

8 Staatsinrichting van Nederland
-Iedereen gelijk voor de wet -De koning wordt onschendbaar -De Tweede Kamer wordt gekozen en krijgt wetgevende macht -De ministers krijgen ministeriële verantwoordelijkheid -Census kiesrecht

9 Rechten van de Tweede Kamer
Staatsinrichting van Nederland Rechten van de Tweede Kamer -Recht van interpellatie (vragenrecht) -Recht van amendement - Recht van enquête -Budgetrecht

10 Staatsinrichting van Nederland
? Liberaal Emanciperen ? Arbeiders, socialisten

11 Nederland na de Tweede Wereldoorlog
(continuïteit en discontinuïteit) Nederland

12 Nederland na de Tweede Wereldoorlog
(continuïteit en discontinuïteit) Nederland Liberalen Social isten Protstanten Kathol ieken Troelstra Schaepman Kyuper Thorbecke

13 Nederland na de Tweede Wereldoorlog
(continuïteit en discontinuïteit) Nederland Liberalen Social isten Protstanten Kathol ieken Troelstra Schaepman Kyuper Thorbecke

14 Nederland na de Tweede Wereldoorlog
(continuïteit en discontinuïteit) Nederland Liberalen Social isten Protstanten Kathol ieken Troelstra Schaepman Kyuper Thorbecke

15 Staatsinrichting van Nederland
1917

16 Staatsinrichting van Nederland
Pacificatie

17 Staatsinrichting van Nederland
Klassieke grondrechten Art. 1. Gelijkheidsbeginsel; discriminatieverbod. Art. 2. Nederlanderschap; vreemdelingen; uitlevering; recht land te verlaten Art. 4. Kiesrecht  Art. 6. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging  Art. 7. Vrijheid van meningsuiting Art. 8. Vrijheid van vereniging  Art. 9. Vrijheid van vergadering en betoging Art. 13. Briefgeheim en telefoon- en telegraafgeheim

18 Art. 7. Vrijheid van meningsuiting
Staatsinrichting van Nederland Art. 1. Gelijkheidsbeginsel; discriminatieverbod. Art. 7. Vrijheid van meningsuiting

19 Staatsinrichting van Nederland
Rechtelijke macht Uitvoerende macht Macht Wetgevende macht

20 Staatsinrichting van Nederland
Art. 1. [Gelijkheidsbeginsel; discriminatieverbod]  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

21 Staatsinrichting van Nederland
Art. 7. [Vrijheid van meningsuiting]  [ -1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. -2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending. -3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. -4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame

22 Staatsinrichting van Nederland
Sociale grondrechten Art. 19. Arbeid -1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. -2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap. -3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Art. 20. Bestaanszekerheid en welvaartsspreiding; sociale zekerheid Art. 21. Bewoonbaarheid en leefmilieu. Art. 22. Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing en vrijetijdsbesteding]  Art. 23. Onderwijs

23 Staatsinrichting van Nederland

24 Staatsinrichting van Nederland

25 Staatsinrichting van Nederland

26 Staatsinrichting van Nederland


Download ppt "Staatsinrichting van Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google