De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JE EIGEN VEILIGE PUBLIEKE TAAK

Verwante presentaties


Presentatie over: "JE EIGEN VEILIGE PUBLIEKE TAAK"— Transcript van de presentatie:

1 JE EIGEN VEILIGE PUBLIEKE TAAK
2 juli 2009 Kop- en Voettekst regel 1 Kop- en Voettekst regel 2

2 Cijfers: hoe vaak komt het voor?
In 2006 is 66% werknemers geconfronteerd met extern geweld Per beroepsgroep: -Treinconducteurs 98% -DJI 91% -Ambulancepersoneel 89% -Politie 73% -BOA ?

3 Cijfers Bedreigingen 2007 Handhavers van de politie 82% 26% Handhavers van de gemeente 57% 15% Tactisch rechercheurs 45% 14% Kop- en Voettekst regel 1 Kop- en Voettekst regel 2

4 Cijfers 2008/2009 gemeentelijke werknemers / handhaving & toezicht
61 % heeft te maken met agressie en geweld 70% 67 % verbale agressie 67% 19 % bedreiging en intimidatie 31% 14% discriminatie 15% 7 % fysiek geweld 16% 5 % seksuele intimidatie. 5% Kop- en Voettekst regel 1 Kop- en Voettekst regel 2

5 DOEL Vermindering van agressie en geweld tegen werknemers Publieke Taak in 2011 met 15% ten opzichte van 2007

6 Aanpak (inhoud) Voorkomen Dadergerichte aanpak Helpen werkgevers
Kop- en Voettekst regel 1 Kop- en Voettekst regel 2

7 Voorkomen Voorbereiden van mensen Nemen van fysiek maatregelen Duidelijke grenzen Helder procedures en naleving Kop- en Voettekst regel 1 Kop- en Voettekst regel 2

8 Respect Duidelijk formuleren gewenst gedrag Landelijke norm Informatieverstrekking over norm Disrespect aanpakken Kop- en Voettekst regel 1 Kop- en Voettekst regel 2

9 Dadergerichte aanpak Pakkans vergroten Inzet technische middelen (1 mln. politie en 1 mln. ambulance) Aangiftebereidheid vergroten Positie werknemers versterken Buitengewone opsporingsambtenaren Kop- en Voettekst regel 1 Kop- en Voettekst regel 2

10 Dadergerichte aanpak Lik-op-stukbeleid Gedrag Eenduidige aanpak politie en OM – aanwijzing Dubbele strafeis Reacties werkgever Schade Kennis- en expertisecentrum Vereenvoudiging schadeverhaal Kennisuitwisseling Kop- en Voettekst regel 1 Kop- en Voettekst regel 2

11 1. Maak afspraken over: 2. En handel naar: Wat is nodig?
duidelijke normen melding en registratie van incidenten aangifte door werknemer en / of werkgever verhalen schade op de dader altijd geven van reactie na incident – liefst binnen 48 uur opleiding en training personeelszorg (zorg en nazorg)

12 Wat kunt u zelf doen? Zelfreflectie
Correcte bejegening (houding en gedrag) Zelfreflectie Feedback vragen aan collega’s over optreden Bespreekbaar maken in werkoverleg / briefing Altijd melding maken van incident Incident bespreken werkoverleg / functioneringsgesprek Aangifte doen Verhaal schade (voegen)

13 Wat kunnen wij voor u betekenen?
Overheid staat achter haar helpers BOA in rechtmatige uitoefening bediening hoort aan het langste eind te trekken Waarnemingsbevoegheid… versterken voor geweld BZK pleit voor voldoende wettelijke bescherming BOA ingeval agressie tijdens uitoefening taak is gericht tegen BOA Prioriteit politie en OM Dader hoort hogere straf tegen zich eisen Toepassen van (super)snelrecht

14 Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Dank voor uw aandacht


Download ppt "JE EIGEN VEILIGE PUBLIEKE TAAK"

Verwante presentaties


Ads door Google