De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verschillen tussen scholen1 Verschillen tussen scholen en klassen 2. Kenmerken van scholen 3. Kenmerken van klassen 1. Inleiding 4. Op weg naar effectiviteitsonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verschillen tussen scholen1 Verschillen tussen scholen en klassen 2. Kenmerken van scholen 3. Kenmerken van klassen 1. Inleiding 4. Op weg naar effectiviteitsonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Verschillen tussen scholen1 Verschillen tussen scholen en klassen 2. Kenmerken van scholen 3. Kenmerken van klassen 1. Inleiding 4. Op weg naar effectiviteitsonderzoek 5. Verschillen in effectiviteit qua prestaties 6. Verschillen in effectiviteit qua welbevinden 7. Slotbeschouwingen

2 Verschillen tussen scholen2 2. Kenmerken van scholen - de LOSO-scholen - hoe schoolkenmerken meten? - de school benaderd langs de leraren - de school benaderd langs de leerlingen - de recrutering

3 Verschillen tussen scholen3 Aantal LOSO-scholen (met eerste graad) ASO AUT MS MLTLAT TSOBSO Type NetARGO VRIJ OND. Totaal 15 12 11 18 56 Totaal 18 38 3 12 5 7 4 7 6 12

4 Verschillen tussen scholen4 Hoe zicht krijgen op schoolkenmerken? - objectieve informatie - observatie -vragen aan participanten directie leraren leerlingen

5 Verschillen tussen scholen5 Leraren over hun school - beleving van het werk als leraar - dagelijkse onderwijspraktijk - visie - school als organisatie - ‘externe’ relaties - oriëntatie op studiepakketten

6 Verschillen tussen scholen6 - beleving van het werk als leraar  arbeidstevredenheid - dagelijkse onderwijspraktijk  leerlingen actief betrekken  ordelijk verloop - visie  leerlinggericht  gerichtheid op leerstof - school als organisatie  goed functioneren - ‘externe’ relaties  PMS  ouders - oriëntatie op studiepakketten  hiërarchie tussen richtingen  gerichtheid op leerlingenbehoud

7 Verschillen tussen scholen7 Grote verschillen tussen scholen voor Kleine verschillen tussen scholen voor  leerlinggerichtheid  houding tegenover ouders  mate van persoonlijke relatie met leerlingen  gerichtheid op leerlingenbehoud  houding tegenover PMS  hiërarchie tussen studierichtingen  functioneren als organisatie

8 Verschillen tussen scholen8 Leerlingen actief betrekken in lesgebeuren Sterk in Gemiddeld in Zwak in AUT MS MLTLAT ASO-scholen TSO/BSO-scholen de vier schooltypes van Gemeenschaps- ond. van Vrij ond.

9 Verschillen tussen scholen9 Leerlingen over hun school - begeleidende, behulpzame leraars - discipline - duidelijke regels en structuren - ruim vormingsaanbod - gelijkberechtiging door leraars - afwezigheid van kliekjesvorming

10 Verschillen tussen scholen10 Verschillen in recrutering (Eerste leerjaar A) Vb. aanvangsniveau wiskunde 0,62ASO vrij 0 0,31 0,37 MLTLAT vrij AUT MS vrij 0,11ASO gemeenschapsond. -0,27TSO/BSO vrij -0,37AUT MS gemeenschapsond. -0,55MLTLAT gemeenschapsond. -0,60TSO/BSO gemeenschapsond.

11 Verschillen tussen scholen11 3. Kenmerken van klassen Leraren over 1. Klasgroepen 2. Het onderwijs in de klas 3. OTL

12 Verschillen tussen scholen12 De klas als groep - studiegerichtheid - rustige klas -samenhangende klas HOOG KT + MOD KT + MOD + TECHN_T KT KT + MOD KT LAAG TECHN_T + P BVL TECHN_T + P BVL TECHN_T + P

13 Verschillen tussen scholen13 Onderwijs in de klas - positieve houding en verwachtingen - overleg over didactische aangelegenheden - aandacht voor individuele ontwikkeling - overleg over leerlingen - klassikaal bespreken van fouten - individuele bespreking van fouten - (voor wiskunde bovendien): - gestructureerd lesgeven - percentage verdiepings- en inzichtsvragen in een doorsnee toets

14 Verschillen tussen scholen14 POSVERWACHT OVERDIDKL AANDONTW OVERLLN STRUCTLES AANDST AANDZW FTKLAS FTINDI TOETSV Onderwijs wiskunde HOOG KT KT + MOD + TECHN_T KT + MOD KT + MOD + TECHN_T KT LAAG BVL TECHN_P KT + MOD BVL TECHN_P TECHN_T + P BVL MOD

15 Verschillen tussen scholen15 OTL per basisoptie (wiskunde) TECHN_T KT MOD 2,12TECHN_P 2,40 2,31 2,22 KT + MOD + TECHN_T 2,29 2,28 2,18 KT + MOD TECHN_T + P

16 Verschillen tussen scholen16 4. Op weg naar effectiviteitsonderzoek -effectiviteit m.b.t. wat? - hoe? multiniveau-onderzoek - beperking van het aantal kenmerken - op welk niveau situeren de kenmerken zich echt?

17 Verschillen tussen scholen17 Effectiviteit m.b.t. wat? - wiskunde: prestaties 2 e leerjaar op zich - welbevinden 2 e leerjaar goedvoelen relatie met leerkrachten belangstelling concentratie inzet huiswerkattitude academisch zelfconcept integratie omgeving werk zelf peers Globaal welbevinden

18 Verschillen tussen scholen18 Multiniveau onderzoek School 1School 2 Leraar 1Leraar 2Leraar 3Leraar 1 Klas 1Klas 2Klas 3Klas 4Klas 5Klas 1

19 Verschillen tussen scholen19 Beperking aantal niveaus welbevinden -school - klas (of lesgroep) - individuele leerling leraar klasgroep wiskunde - school - lesgroep - individuele leerling

20 Verschillen tussen scholen20 Individueel niveau o.a.- cognitief aanvangsniveau - motivatie en faalangst - socio-economische achtergrond

21 Verschillen tussen scholen21 lesgroepniveau o.a.- leerklimaat - overleg - feedback - OTL - aandacht individ. ontwikkeling - gestructureerd lesgeven - % inzichtsvragen

22 Verschillen tussen scholen22 Schoolniveau o.a.- gemiddeld cognitief niveau - gemiddeld overleg - goed functioneren volgens leerlingen - goed functioneren volgens leerkrachten - discipline en cognitieve ontw. (vlg. lkn) - aandacht voor indiv. verschillen (vlg. lkn)

23 Verschillen tussen scholen23 Op welk niveau? lesgroepleraarschool Vb. 1. Een goed leerklimaat in de lesgroep 84%14%2% Vb. 2. Overleg tussen de leerkrachten 16%72%12%

24 Verschillen tussen scholen24 Op welk niveau? (vervolg) leerlingklasschool Vb. 3. Discipline op school volgens de leerlingen 71%19%10% Vb. 4. Cognitieve aanvangsverschillen tussen lln 39%30%31% Vb. 5. Socio-economische aanvangsverschillen tussen lln 84%5%11% Vb. 6. Welbevinden eind tweede leerjaar 88% 6% 5%

25 Verschillen tussen scholen25 Op welk niveau? (slot) lesgroepleraarschool Vb. 7. Wiskundeprestaties eind tweede leerjaar 42%19%26% leerling 13% 32%


Download ppt "Verschillen tussen scholen1 Verschillen tussen scholen en klassen 2. Kenmerken van scholen 3. Kenmerken van klassen 1. Inleiding 4. Op weg naar effectiviteitsonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google