De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VFO studiedag 2003 1 Welk schoolklimaat bevordert gelijke onderwijskansen? Een vergelijking van het prestatiegericht en het gemeenschapsgericht klimaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VFO studiedag 2003 1 Welk schoolklimaat bevordert gelijke onderwijskansen? Een vergelijking van het prestatiegericht en het gemeenschapsgericht klimaat."— Transcript van de presentatie:

1 VFO studiedag 2003 1 Welk schoolklimaat bevordert gelijke onderwijskansen? Een vergelijking van het prestatiegericht en het gemeenschapsgericht klimaat. Bieke De Fraine, Jan Van Damme & Patrick Onghena Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie K.U.Leuven

2 VFO studiedag 2003 2 Welk schoolklimaat is het meest effectief voor lage SES-scholen ? Gemeenschapsgericht schoolklimaat Een zorgdragende, steunende omgeving ter compensatie van wat de leerling buiten de school mist Prestatiegericht schoolklimaat Een prestatiestimulerend klimaat omdat leerlingen uit lage SES-gezinnen vaak minder gemotiveerd worden voor schoolse taken

3 VFO studiedag 2003 3 Prestatiegericht klimaat Gemeenschapsgericht klimaat Hoge verwachtingen, huiswerk, systematische evaluatie, duidelijke regels (?), … Inspraak, positieve relaties, gemeenschappelijke waarden en activiteiten, …

4 VFO studiedag 2003 4 Prestatiegericht klimaat Gemeenschaps- gericht klimaat

5 VFO studiedag 2003 5 Vaker een veilig, ondersteunend klimaat Vaker een cognitief uitdagend en stimulerend klimaat Samenhang tussen klimaat en gemiddelde SES op school Lage SES-scholen: Hoge SES-scholen:

6 VFO studiedag 2003 6 Interactie tussen klimaat en gemiddelde SES op school Welk schoolklimaat is het meest effectief voor lage SES-scholen ? Gemeenschapsgericht klimaat ? OF Prestatiegericht klimaat ? OF Een combinatie van beide ?

7 VFO studiedag 2003 7 (1) Samenhang tussen schoolklimaat en gemiddelde SES op school (2) (a) Effect van klimaat in de klas op prestaties en welbevinden (b) Effect van klimaat op school op prestaties en welbevinden (3) Interactie tussen schoolklimaat en gemiddelde SES op school (4) Interactie tussen prestatiegericht en gemeenschapsgericht klimaat Onderzoeksvragen

8 VFO studiedag 2003 8 Longitudinaal Onderzoek Secundair Onderwijs (LOSO) Effectiviteitscriteria Verklarende variabelen Data - prestaties Nederlands - prestaties wiskunde - welbevinden - Leerling : - Klassen en scholen : cognitief aanvangsniveau, sociaal-economische status van het gezin, prestatiemotivatie, stressbestendigheid, thuistaal, geslacht, aanvangsscore gemiddelde SES van de leerlingen, prestatiegericht klimaat, gemeenschapsgericht klimaat

9 VFO studiedag 2003 9 Operationalisatie klimaatkenmerken Op basis van gegevens van- leerlingen - leerkrachten - directie

10 VFO studiedag 2003 10 Operationalisatie klasklimaat Prestatiegericht klimaat Gemeenschapsgericht klimaat - frequentie van huistaken en overhoringen - studiegerichtheid van de lesgroep - opportunity to learn - goede relaties volgens klastitularis - goede relaties volgens vakleerkracht - overleg tussen leerkrachten FREQ PREST OPP BL-RELAT RELAT OVERLEG

11 VFO studiedag 2003 11 Operationalisatie schoolklimaat Prestatiegericht klimaat Gemeenschapsgericht klimaat - prestatiegerichtheid volgens de leerlingen - effectieve leertijd op school - gerichtheid op intellectuele ontwikkeling - mate van regelgeving op school - consensus onder leerkrachten - positieve relaties op school volgens de lln - mate waarin de lln centraal staan op school - gemeenschapsgerichtheid volgens de lkrn - overleg tussen personeel volgens de directie PREST EFFLRT INTRICH REGEL CONS RELAT LLCENTR GEMRICH OVERLEG

12 VFO studiedag 2003 12 Multiniveau-analyse Methode School Klas ll School

13 VFO studiedag 2003 13 Analyses 1)Eerste graad 2)Derde graad 3)Bovenbouw (meerdere scholen) 4)Alle graden (longitudinaal) mét klasniveau zonder klasniveau

14 VFO studiedag 2003 14 Correlaties tussen klasklimaat-kenmerken FREQPRESTOPPBL- RELAT RELATOVER -LEG FREQ 1.000 PREST 0.283***1.000 OPP -0.0560.214***1.000 BL-RELAT 1.000 RELAT 0.240***1.000 OVERLEG 0.0090.0801.000 ( Klassen wisk 2e Lj )

15 VFO studiedag 2003 15 Correlaties tussen klasklimaat-kenmerken FREQPRESTOPPBL- RELAT RELATOVER -LEG FREQ 1.000 PREST 0.283***1.000 OPP -0.0560.214***1.000 BL-RELAT -0.0090.427***0.0771.000 RELAT 0.217**0.555***-0.0150.240***1.000 OVERLEG 0.194**0.0920.1460.0090.0801.000 ( Klassen wisk 2e Lj )

16 VFO studiedag 2003 16 Correlaties tussen schoolklimaat-kenmerken PRESTEFFLRTINTRICHREGEL PREST 1.000 EFFLRT 0.1631.000 INTRICH 0.1360.2631.000 REGEL -0.172-0.1790.1961.000 (eerste graad ) 46 ≤ N ≥ 52 Prestatiegericht klimaat

17 VFO studiedag 2003 17 Correlaties tussen schoolklimaat-kenmerken CONSRELATLL- CENTR GEM RICH OVER LEG CONS 1.000 RELAT 0.0511.000 LLCENTR -0.0570.368**1.000 GEMRICH -0.0340.2650.558***1.000 OVERLEG -0.2350.0470.014-0.2171.000 (eerste graad ) 45 ≤ N ≥ 52 Gemeenschapsgericht klimaat

18 VFO studiedag 2003 18 Correlaties tussen schoolklimaat-kenmerken CONSRELATLL- CENTR GEM RICH OVER LEG PREST 0.1850.841***0.288*0.150-0.065 EFFLRT 0.2670.2360.1920.2180.051 INTRICH 0.1950.1270.1450.100-0.041 REGEL 0.134-0.321*-0.102-0.109-0.348* (eerste graad ) 45 ≤ N ≥ 52 Prestatiegericht & Gemeenschapsgericht klimaat De twee klimaten zijn niet tegengesteld

19 VFO studiedag 2003 19 Samenhang tussen klimaat en gemiddelde SES op school Hoge SES-scholenLage SES-scholen Gemeenschaps- gericht klimaat ≈ Prestatiegericht klimaat Hogere effectieve leertijd Hogere mate van regelgeving

20 20 Prestatiegericht klasklimaat Prestaties Nederlands zijn beter Prestaties wiskunde zijn beter Welbevinden is hoger Klasklimaat en leerlingresultaten in studiegerichte klassen (1e & 3e graad) in klassen met een hoge OTL (1e graad) in studiegerichte klassen (1e & 3e graad) in studiegerichte klassen (1e graad)

21 21 Gemeenschapsgericht klasklimaat Klasklimaat en leerlingresultaten Prestaties Nederlands zijn beter Prestaties wiskunde zijn beter Welbevinden is hoger in klassen met positieve relaties (1e & 3e graad) in klassen met positieve relaties (1e graad) in samenhangende klassen (3e graad) in klassen met positieve relaties (1e & 3e graad) in samenhangende klassen (3e graad)

22 22 Zowel prestatiegericht als gemeenschapsgericht klasklimaat zijn gunstig voor zowel prestaties als welbevinden, zowel voor lage SES-klassen als voor hoge SES-klassen Klasklimaat en leerlingresultaten

23 23 Schoolklimaat en leerlingresultaten Prestatiegericht schoolklimaat in scholen die volgens leerlingen prestatiegericht zijn (bovenbouw) in scholen met een hoge effectieve leertijd (bovenbouw) in scholen die gericht zijn op intellectuele ontwikkeling (bovenbouw) in scholen met een hoge effectieve leertijd (3e graad) in scholen die leerlingen prestatiegericht vinden (alle graden) Nederlands is hoger Welbevinden is lager Welbevinden is hoger

24 24 Schoolklimaat en leerlingresultaten Gemeenschapsgericht schoolklimaat Nederlands is lager Wiskunde is lager Welbevinden is hoger in scholen waar leerlingen centraal staan (3e graad) in scholen met positieve relaties (3e graad) in scholen waar leerlingen centraal staan (1e graad) in scholen die volgens lkrn gemeenschapsgericht zijn (1e graad) in scholen met positieve relaties (alle graden) in scholen waar leerlingen centraal staan (1e grd, 3e grd & alle graden)

25 25 Prestatiegericht schoolklimaat : genuanceerd Gemeenschapsgericht schoolklimaat is gunstig voor welbevinden maar ongunstig voor prestaties Schoolklimaat en leerlingresultaten

26 VFO studiedag 2003 26 Interactie tussen klimaat en gemiddelde SES op school Klimaat dat gunstig is voor hoge SES-scholen is over het algemeen ook gunstig voor lage SES-scholen. Slechts twee interactie-effecten: - interactie tussen regelgeving en gemiddelde SES voor prestaties wiskunde - interactie tussen relaties op school en gemiddelde SES voor welbevinden

27 VFO studiedag 2003 27 ▬: Scholen met middelmatige gemiddelde SES (N=12) ▬: met hoge gemiddelde SES (N=13) ▬: met lage gemiddelde SES (N=13)

28 VFO studiedag 2003 28 ▬: Scholen met een middelmatige gemiddelde SES (N=11) ▬: Scholen met hoge gemiddelde SES (N=12) ▬: Scholen met lage gemiddelde SES (N=12)

29 VFO studiedag 2003 29 Interactie tussen prestatiegericht en gemeenschapsgericht klimaat Het effect van het gemeenschapsgericht klimaat is niet afhankelijk van de mate van prestatiegerichtheid van de school

30 VFO studiedag 2003 30 Besluit Prestatiegericht én gemeenschapgericht klasklimaat zijn gunstig Effect van prestatiegericht schoolklimaat moet genuanceerd bekeken worden Gemeenschapsgerichte scholen zijn ongunstig voor de prestaties van leerlingen. Gemeenschapsgerichte scholen zijn gunstig voor het welbevinden, maar dat geldt niet voor lage SES-scholen


Download ppt "VFO studiedag 2003 1 Welk schoolklimaat bevordert gelijke onderwijskansen? Een vergelijking van het prestatiegericht en het gemeenschapsgericht klimaat."

Verwante presentaties


Ads door Google