De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,"— Transcript van de presentatie:

1 Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT, Eva P EETERS, Lieve V AN H EES Presentatie groepswerk – groep 3 8 mei 2013

2 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

3 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema * keuze school * themabepaling * schoolbeleid ivm VOET * concrete vraag school 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

4 1. Keuze school en thema Keuze school: affiniteit groepsleden Themabepaling: via gesprekken met: * pedagogisch adjunct-directeur * LK1: MOS-groep – 1 e ° * LK2: vierdes * LK3: derdes

5 1. Keuze school en thema Schoolbeleid ivm VOET: - bevraging (intern, 2010-2011) - diverse knelpunten - MOS: onontgonnen terrein Concrete vraag school

6 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school * doelgroep * niveau leerkracht * niveau leerling * noden school * prioriteiten voor acties 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

7 2. Analyse beginsituatie school Doelgroep: 2 de graad Motivatie: - aanwezige MOS-werking 1 ste graad - zelfde werkingsstramien - MOS-werking 1 ste graad = projecten gespreid over schooljaar

8 2. Analyse beginsituatie school Niveau van de leerkracht: - geen doorstroming van 1 ste graad - ontbreken MOS-werking 2 de graad - geen gestructureerd overleg lesinhoud - losstaande initiatieven leerkrachten (op vrijwillige basis)

9 2. Analyse beginsituatie school Niveau van de leerling: - uitgekeken na 1 ste graad? - weinig interesse in het thema - mentaliteitswijziging nodig

10 2. Analyse beginsituatie school Noden school: algemeen schooltype B - duidelijke beleidsvisie - ondersteuning - verderzetting MOS-werking - LKn: * gemeenschappelijke visie * overlegtool (afstemmen thema’s) - LLn: verdieping op prikkelende en boeiende manier

11 2. Analyse beginsituatie school Prioriteiten voor acties: - spreiding over ganse schooljaar - laagdrempelig: laag engagement LLn - doel: mentaliteitswijziging LLn (en LKn) - bewustwording LLn (steentje bijdragen) - schoolgrootte (# klassen verantwoordelijk)

12 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie * Doel * Voorstellen pakketten * Overzicht volledige aanbod 4.Evaluatie 5.Conclusie

13 3. Implementatie Doel: geïntegreerd verloop op schoolniveau - verschillende actiedagen - geen éénmalige gebeurtenissen - organisatie themadagen: * gedeelde verantwoordelijkheid * # klassen verantwoordelijk * LLn dragen marketing

14 3. Implementatie Volledige aanbod subthema’s: 1.Eet lokaal, denk globaal 2.Kringloopactie 3.Dikke-truiendag 4.Kranig water 5.Mobiel met minder CO2 6.Vegetarisme 7.Zwerfvuil 8.Ecologische voetafdruk

15 3. Implementatie Bespreking enkele subthema’s: - opdeling in vier groepjes - toebedeling subthema - opstellen mindmap - opstellen plan tot implementatie - presenteren implementatieplan

16 3. Implementatie

17

18

19

20

21 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie * schoolniveau * niveau leerkracht * niveau leerlingen 5.Conclusie

22 4. Evaluatie Schoolniveau: - voorstellen project aan pedagogisch adjunct-directeur - voldoet aanbod voldoende aan vraag?

23 4. Evaluatie Niveau leerkracht: - belangrijk: creëren draagvlak - in kaart brengen noden * via focusgroep en enquêtes * overlegforum * gezamenlijk document

24 4. Evaluatie Niveau leerling: - meten (pre- en post-test enquêtes) - peilen naar attitude, opvattingen en gedragswijzen - resultaten = staving mentaliteitswijziging - eventueel: * focusgroep LLn 2 de ° * focusgroep leerlingenraad

25 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

26 5. Conclusie Projectvoorstel ‘duurzame ontwikkeling op school’: - werkvorm* op vraag van de school * op maat van de school - verder bouwend op bestaande initiatieven - rekening houdend met *interesse leerlingen * noden leerkrachten

27 5. Conclusie Hoop: - implementatie voorgestelde werkvorm - impuls verderzetting MOS - totstandkoming duidelijk beleid

28 Afronding presentatie Met oprechte dank voor uw aandacht en medewerking.


Download ppt "Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,"

Verwante presentaties


Ads door Google