De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,"— Transcript van de presentatie:

1 Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT, Eva P EETERS, Lieve V AN H EES Presentatie groepswerk – groep 3 8 mei 2013

2 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

3 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema * keuze school & themabepaling * schoolbeleid ivm VOET * concrete vraag school * beginsituatie 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

4 1. Keuze school en thema Keuze school: affiniteit groepsleden Themabepaling: via gesprekken met: * pedagogisch adjunct-directeur * LK1: MOS-groep – 1 e ° * LK2: vierdes * LK3: derdes

5 1. Keuze school en thema Schoolbeleid ivm VOET: - bevraging (intern, 2010-2011) - diverse knelpunten - MOS: onontgonnen terrein Concrete vraag school

6 1. Keuze school en thema Beginsituatie: - schoolgrootte - afbakening: 2 de graad - extra info: * mini-enquête LKn

7 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school * doelgroep * niveau leerkracht * niveau leerling * prioriteiten voor acties 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

8 2. Analyse beginsituatie school Doelgroep: 2 de graad Motivatie: - aanwezige MOS-werking 1 ste graad - zelfde werkingsstramien - MOS-werking 1 ste graad = projecten gespreid over schooljaar

9 2. Analyse beginsituatie school Niveau van de leerkracht: - geen doorstroming van 1 ste graad - ontbreken MOS-werking 2 de graad - geen gestructureerd overleg lesinhoud - losstaande initiatieven leerkrachten (op vrijwillige basis)

10 Niveau leerkracht: * # LKn en subthema dat zij behandelen: * gebruik subthema in de lessen: 2. Analyse beginsituatie school

11 Niveau van de leerling: - uitgekeken na 1 ste graad? - weinig interesse in het thema - mentaliteitswijziging nodig

12 2. Analyse beginsituatie school Prioriteiten voor acties: - spreiding over ganse schooljaar - laagdrempelig: laag engagement LLn - doel: mentaliteitswijziging LLn (en LKn) - schoolgrootte (# klassen verantwoordelijk)

13 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie * Doel * Voorstellen pakketten * Overzicht volledige aanbod 4.Evaluatie 5.Conclusie

14 3. Implementatie Doel: geïntegreerd verloop op schoolniveau - verschillende actiedagen - geen éénmalige gebeurtenissen - organisatie themadagen: * gedeelde verantwoordelijkheid * # klassen verantwoordelijk * LLn dragen marketing

15 3. Implementatie Volledige aanbod subthema’s: 1.Eet lokaal, denk globaal 2.Kringloopactie 3.Dikke-truiendag 4.Kranig water 5.Mobiel met minder CO2 6.Vegetarisme 7.Zwerfvuil 8.Ecologische voetafdruk

16 3. Implementatie Eet lokaal, denk globaal: + veel ideeën / concrete tools aanbod binnen- & buitenschoolse activiteiten lijst contactgegevens (personen / organisaties) -niveau acties: niet steeds duidelijk weinig omkadering LKn gebrekkige uitwerking (enkele subthema’s)

17 3. Implementatie Eet lokaal, denk globaal: implementatie op schoolniveau - schoolkeuken: lokaal en biologisch? - eigen productie - composteren - 16/10: wereldvoedseldag - vorming voor LKn

18 3. Implementatie Kringloopactie: + doel en belang actie duidelijk aangegeven veel ruimte voor inkleding actie naar eigen inzichten aanreiken ideeën voor duurzame initiatieven/ andere acties ivm hergebruik - veel vrijheid = meer voorbereidingstijd geen kant-en-klaar pakket (niet onmiddellijk bruikbaar in les)

19 3. Implementatie Kringloopactie: implementatie op schoolniveau - tweedehandsmarkt (boeken, kleding, speelgoed, edm.) - niet verkochte spullen: naar kringloopwinkel - tweedehandswinkeltje openen (beheer door klassen economische)

20 3. Implementatie Kranig water: +goed uitgewerkte bundel (compacte weergave) concrete handvaten veel interessante links - weinig aandacht voor sensibilisering heel sterk leerlinggericht

21 3. Implementatie Kranig water: implementatie op schoolniveau - actiedag ‘wereldwaterdag’: enkel kraantjeswater aanbieden - gratis drinkbussen aan alle LLn - sensibiliseren: ≠ berekenen tss kraantjes- en flessenwater (op vlak van verbruik, kosten en afval) - voldoende en hygiënische drinkfonteintjes

22 3. Implementatie Mobiel met minder CO2: +duidelijke acties verschillende mogelijkheden bronnen voor extra informatie -weinig concrete info minder aandacht voor klascontext

23 3. Implementatie Mobiel met minder CO2: implementatie op schoolniveau - bevraging ivm mobiliteit (LLn én Lkn) * grafische voorstelling (# stappers / fietsers / openbaar vervoer / bromfiets / auto) * voorstelling CO2 uitstoot ervan - autoloze schooldag - vraag & aanbod-bord (car/fiets-poolen) - actiedag met duurzaam ontbijt (stappers en fietsers)

24 3. Implementatie Bespreking enkele subthema’s: - opdeling in vier groepjes - toebedeling subthema - opstellen mindmap - plan tot implementatie (klasniveau) - presenteren implementatieplan

25 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie * schoolniveau * niveau leerkracht * niveau leerlingen 5.Conclusie

26 4. Evaluatie Schoolniveau: - voorstellen project aan pedagogisch adjunct-directeur - voldoet aanbod voldoende aan vraag?

27 4. Evaluatie Niveau leerkracht: - belangrijk: creëren draagvlak - in kaart brengen noden * via focusgroep en enquêtes * overlegforum * gezamenlijk document

28 4. Evaluatie Niveau leerling: - meten (pre- en post-test enquêtes) - peilen naar attitude, opvattingen en gedragswijzen - resultaten = staving mentaliteitswijziging - eventueel: * focusgroep LLn 2 de ° * focusgroep leerlingenraad

29 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

30 5. Conclusie Projectvoorstel ‘duurzame ontwikkeling op school’: - werkvorm* op vraag van de school * op maat van de school - verder bouwend op bestaande initiatieven - rekening houdend met *interesse leerlingen * noden leerkrachten

31 5. Conclusie Hoop: - implementatie voorgestelde werkvorm - impuls verderzetting MOS - totstandkoming duidelijk beleid

32 Afronding presentatie Met oprechte dank voor uw aandacht en medewerking.


Download ppt "Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,"

Verwante presentaties


Ads door Google