De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIGeZ vzw, ©2013, gezondheidsmatrix1 Aan de slag met de gezondheidsmatrix Naam schoolondersteuner Datum, Plaats.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIGeZ vzw, ©2013, gezondheidsmatrix1 Aan de slag met de gezondheidsmatrix Naam schoolondersteuner Datum, Plaats."— Transcript van de presentatie:

1 VIGeZ vzw, ©2013, gezondheidsmatrix1 Aan de slag met de gezondheidsmatrix Naam schoolondersteuner Datum, Plaats

2 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix2 Wat? De gezondheidsmatrix is een instrument om:  de beginsituatie in kaart te brengen en meteen ook te toetsen of deze situatie strookt met een kwaliteitsvol voedings- en bewegingsbeleid (piste 1).  een overzicht te maken van acties die (naast hetgeen de school al doet) noodzakelijk zijn voor een kwaliteitsvolle werking rond voeding en beweging (piste2).

3 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix3 Een kwaliteitsvol beleid? Als er binnen de school een afgewogen mix is van verschillende strategieën en verschillende werkingsniveaus.

4 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix4 De werkingsniveaus

5 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix5 Niveau 1: individuele leerlingen  Leerlingen met beperkingen vb. leerling met diabetes, leerling met fysieke handicap  Risicoleerlingen vb. leerling met een te laag BMI, leerling die sedentair gedrag stelt  Specifieke doelgroepen vb. kansengroepen (mensen met een lage SES, etnische minderheden)  Vaak individuele benadering en begeleiding nodig

6 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix6 Niveau 2: klas  Voornamelijk voedings- en bewegingseducatie vb. kennisoverdracht via de actieve voedingsdriehoek  Klasafspraken tussen leraar en leerlingen vb. toelating om water te drinken tijdens de les

7 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix7 Niveau 3: school  Organisatie van educatie doorheen de leerjaren  Opzetten van schoolactiviteiten  Werken aan sociale normen  Gezondheidsbevorderend schoolklimaat  Installeren van een schoolvisie  Uitbouw van een gezonde omgeving  Gezondheidsbeleid is er ook voor de leerkrachten! (= personeelsbeleid)

8 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix8 Niveau 4: omgeving  Samenwerking met schoolnabije en externe partners  Communicatie met ouders  Deelname aan gezondheidsacties in de lokale gemeenschap (vb. brede school)

9 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix9 De strategieën

10 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix10 Strategie1: educatie  Begeleidingsgesprek met een individuele leerling of subgroep van leerlingen.  Leerinhouden rond voeding en beweging: kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vb. via actieve voedingsdriehoek, gezondheidstests, …  Deskundigheidsbevordering van het schoolteam vb. voedings- en bewegingsbeleid komt aan bod op pedagogische studiedag  Informeren van ouders vb. info-avond gezonde voeding, nieuwsbrief, …

11 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix11 Strategie 2: structurele maatregelen  Tijdens bewegingstussendoortje wordt een alternatieve oefening voorzien voor leerling met een fysieke handicap.  Bewegingstussendoortje  Evenwichtig aanbod van dranken en tussendoortjes op school.  Tijdens het oudercontact wordt gratis water aangeboden.  Bevorderen van de gezonde keuze

12 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix12 Strategie 3: afspraken  Leerling met diabetes krijgt toestemming om blikje cola te drinken tijdens de les bij een te laag suikergehalte.  Bij een verplaatsing met de fiets in klasverband, draagt iedereen een fluo-hesje.  Leerlingen mogen water drinken tijdens de les.  Ondersteuning bij het voedings- en bewegingsbeleid wordt opgenomen in de afsprakennota met het CLB.

13 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix13 Strategie 4: Zorg en begeleiding  Vroegdetectie vb. signaalfunctie van leraren in functie van eetstoornissen  Organisatie en invulling van begeleidingstraject vb. begeleiding van leerling met eetstoornis  Betrokkenheid van ouders bij begeleidingsproces van leerling.

14 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix14 Aan de slag…  Piste 1: inventarisatie + toetsen kwaliteitsvol beleid  Werkgroep brengt in kaart wat er reeds gebeurt op school en probeert dit een plaats te geven in de matrix. Bij vermoeden van onvolledigheid: bevraging schoolteam

15 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix15 Aan de slag…  Piste 2: losse acties  kwaliteitsvol beleid  Brainstorm in werkgroep  Plaats geven in de matrix Optie: Bevraging van de vakwerkgroepen Hoe kunnen ze vanuit hun vak bijdragen aan het voedings- en bewegingsbeleid?

16 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix16 Aandachtspunten  Ga aan de slag met mogelijke hiaten.  Niet eindeloos discussiëren over in welk vakje een bepaald initiatief thuishoort.  Bij bevraging schoolteam: altijd resultaten terugkoppelen.

17 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix17

18 VIGeZ vzw, ©2010, gezondheidsmatrix18 SUCCES!


Download ppt "VIGeZ vzw, ©2013, gezondheidsmatrix1 Aan de slag met de gezondheidsmatrix Naam schoolondersteuner Datum, Plaats."

Verwante presentaties


Ads door Google