De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Specification by Example in een.NET omgeving uitgevoerd met SpecFlow Eric KerstSysteemontwikkelaar Nick MullensTestspecialist Mirhan AlibasicTestspecialist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Specification by Example in een.NET omgeving uitgevoerd met SpecFlow Eric KerstSysteemontwikkelaar Nick MullensTestspecialist Mirhan AlibasicTestspecialist."— Transcript van de presentatie:

1 Specification by Example in een.NET omgeving uitgevoerd met SpecFlow Eric KerstSysteemontwikkelaar Nick MullensTestspecialist Mirhan AlibasicTestspecialist

2 Inleiding  VECOZO  Waarom “Specification by Example”?  Proces “Specification by Example”  Workshop  “Lessons learned”  Vragen

3 VECOZO Sinds 2002 150 vrolijke mensen

4 Wat doet VECOZO?  Digitaal communicatiepunt voor alle ketenpartners in de zorg  Missie: verlagen van de administratieve lasten van alle ketenpartners

5 Dienstverlening VECOZO Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz)  Elektronisch Declaratieportaal (EDP)  Controle op Verzekeringsrecht (COV)  Wlz-berichtenverkeer  Inschrijving op Naam (ION)  Digitaal Contracteren (DC)  Machtigingenportaal  e-Facturatie UWV  Informatieroutering (VSP-Info/OHW)  Berichtenbox  Opt-in  Groepenbeheer MVH  Zorginkoopportaal ( voorheen DBC Services) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo Sinds 2015)  Wmo-berichtenverkeer  Elektronisch Declaratieportaal (Wmo) Jeugdwet  Jeugdwet-berichtenverkeer  Elektronisch Declaratieportaal (Jeugdwet)

6 Overzicht aangesloten zorgverzekeraars

7 Overzicht aangesloten zorgaanbieders  Totaal: 36.993* (praktijken/instellingen) *Bron: VECOZO, december 2014

8 De ontwikkelafdeling binnen VECOZO  8 Agile SCRUM teams  Development team bestaat uit de volgende disciplines  Informatieanalisten (1 à 2)  Systeemontwikkelaars (2 tot 4)  Testers (1 à 2)  Overige rollen  Product Owner  Functioneel beheerders

9 Waarom “Specification by Example”?

10 VECOZO Way of Working - 2011

11 VECOZO Way of Working - 2012

12 VECOZO Way of Working – 2012 - 2013

13 VECOZO Way of Working – eind 2013

14 Proces “Specification by Example”

15 Specification by Example in a nutshell  Wat is het?  Specificeren van toepassing met alle disciplines  Testdriven development  Waarom gebruiken we het?  Gezamenlijke begripvorming van de te ontwikkelen toepassing (alle neuzen dezelfde kant op)  Geautomatiseerde testen  Up-to-date documentatie

16 Het ontwikkelproces binnen VECOZO [1/2]

17 Het ontwikkelproces binnen VECOZO [2/2]

18

19 Stap 1

20  Leerdoel  Hoe kom je tot shared understanding?  Input  User stories  Output  Key examples

21 Stap 2

22  Leerdoel  Hoe leg je de gevonden key examples vast?  Input  Stap 1  Ouput  Key examples in Gherkin

23 Stap 3

24  Input  Stap 2  Demonstratie  Hoe te automatiseren?  Frequent valideren  Living documentation

25 Tooling

26 Gebruikte tooling  Team Foundation Server  Visual Studio 2012  Speclog  Selenium Webdriver  Specflow+  Pickles

27

28 “Lessons learned”  Gaandeweg meer gestroomlijnde sessies  Functionelere en beter leesbare key examples  Duidelijke keuze voor tooling  Tester wordt meer systeemontwikkelaar (rolverdeling)  Belang van key examples volgens TDD principe op te pakken  Geen key examples maken voor Defects

29 Wat heeft u geleerd?

30 Vragen


Download ppt "Specification by Example in een.NET omgeving uitgevoerd met SpecFlow Eric KerstSysteemontwikkelaar Nick MullensTestspecialist Mirhan AlibasicTestspecialist."

Verwante presentaties


Ads door Google