De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking in uitvoering In vogelvlucht Cyrille de Jong Manager Verzekeringen & Uitvoering Zeist, 26 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking in uitvoering In vogelvlucht Cyrille de Jong Manager Verzekeringen & Uitvoering Zeist, 26 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking in uitvoering In vogelvlucht Cyrille de Jong Manager Verzekeringen & Uitvoering
Zeist, 26 november 2014

2 Agenda Ontwikkelingen & constateringen Doelen in de keten
Voorwaarden voor succes Samenwerking in uitvoering

3 Ontwikkelingen Informatieberaad Visie Informatievoorziening
Nazorg Herziening Langdurige Zorg IntegriteitsRegister Zorgaanbieders Landelijke Schakelpunt Herontwerp declaratieverkeer Aandacht voor controles Portal inkijkfunctie Prestatiecoderegister Doorontwikkeling aanvraag/machtigingenportaal . . . Beleidsmatige ontwikkelingen: Informatieberaad Door VWS geïnitieerd overleg (toelichting in presentatie door Ron Roozendaal) Visie Informatievoorziening Verzekeraars zijn bezig om op diverse terreinen van informatievoorziening een visie te ontwikkelen. Nadere toelichting in de betreffende deelsessie. Invoering Herziening Langdurige Zorg (HLZ) De invoering HLZ per e.v. wordt verder vormgegeven. Nadere toelichting in de betreffende deelsessie IRZ Invoering IRZ. Nadere toelichting in de betreffende deelsessie LSP Vanavond is de jaarlijkse evaluatie van de overeengekomen convenant over de periode Naar verwachting gaan alle partijen voor een verlenging van het convenant met daarin aandacht voor uitbreiding functionaliteit en aansluiting nieuwe doelgroepen. Nadere toelichting in de betreffende deelsessie Herontwerp declaratieverkeer (komt terug in informatieboekje) Het declaratieverkeer is voldoende ingericht om flexibel en snel in te spelen op actuele ontwikkelingen zoals aanpassingen vanuit wetgeving. Om dit doel te kunnen verwezenlijken wordt een herontwerp van het huidig declaratieverkeer voorzien. In 2015 wil Zorgverzekeraars Nederland (na toetsing met diverse branchepartijen/softwareleveranciers een besluit nemen over het daadwerkelijk herontwerp van het declaratieverkeer waarna de fases van verdere ontwikkeling en realisatie in gang gezet kunnen worden Aandacht voor controles (komen terug in het informatieboekje) Certificering zorgaanbieders voor controles certificering van het declaratietotstandkomingsproces. Pilot revalidatiecentra/ziekenhuizen Uniforme formele controles; onderhoud bestaande sectoren en uitbreiding sectoren DOT controlemodule Begin 2015 wordt Release 5 van de DCM® opgeleverd. Naast een verbetering van de controleregels bevat deze release ook de mogelijkheid om de controle uit te voeren op zorgactiviteitenniveau voor DBC´s geopend vanaf 1 juni 2014 Portal inkijkfunctie Schetsen verwachte ontwikkeling om zorgaanbieders en verzekerden vooraf inzicht te geven in de (budget) polis en de vergoeding van de behandeling

4 Constateringen Realisatie beleid grotendeels afhankelijk van ICT
Systemen zijn aan elkaar gekoppeld o.b.v. standaarden Continue stroom van (beleids-) wijzigingen Druk op beheerste invoering Operational excellence Geen veldpartij groot genoeg om standaarden “op te leggen” Intensieve afstemming tussen ketenpartners nodig

5 Doelen in de keten Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg
Verzekerden verwachten van zorgverzekeraars en zorgaanbieders een goede service en lage uitvoeringskosten Goede ketenprocessen en informatie om dat te ondersteunen Flexibiliseren ketenprocessen en verkorten doorlooptijd wijzigingen Reduceren administratieve lasten Intensief samenwerken op “uitvoeringsaspecten”

6 Voorwaarden voor succes
Heldere regelgeving Betrekken uitvoering bij ontwikkeling beleid Tijdige besluitvorming en voldoende implementatietijd Standaardisatie en uniformering Goede afstemming en samenwerking

7 Samenwerking in uitvoering
Zorgverzekeraars blijven het voortouw nemen in het verbeteren van uitvoeringsprocessen en verlagen van de uitvoeringskosten in de keten, maar… wel samen met jullie!


Download ppt "Samenwerking in uitvoering In vogelvlucht Cyrille de Jong Manager Verzekeringen & Uitvoering Zeist, 26 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google