De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?"— Transcript van de presentatie:

1 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?

2 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  dezelfde praktijkondersteuner  dezelfde afspraken over controles  dezelfde invulling van controles  dezelfde verwijzing naar specialisten WAT BLIJFT HETZELFDE:

3 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  de praktijkondersteuner is coördinator  een individueel behandelplan en behandeldoel  de zorgmap  verwijzen naar andere disciplines in de eerste lijn  het multidisciplinair overleg  aanbod van scholing WAT VERANDERT ER?

4 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  coördineert de zorg  is aanspreekpunt voor alle disciplines  is voorzitter van het Multi Disciplinair Overleg (MDO) DE PRAKTIJKONDERSTEUNER

5 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  is een tastbare map voor u  bevat uw persoonlijke behandelplan  bevat uw persoonlijke meetwaarden zoals uw bloeddrukwaarde, uw cholesterol, uw HbA1c enz.  betrekt u actief bij uw behandeling.  informatie-uitwisseling verschillende disciplines  en terugkoppelinformatie krijgen van deze disciplines DE ZORGMAP (1)

6 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  wordt door u meegenomen bij ieder bezoek aan een zorgverlener  de zorgverleners rapporteren in de map  de praktijkondersteuner voegt een uitdraai toe van uw persoonlijk behandelplan en behandeldoel  ook de fysiotherapeut en de diëtist geven u een overzicht van de afspraken mee en van de apotheek krijgt u iedere keer een actueel medicatieoverzicht.  de patiënt kan zelf ook aantekeningen/ opmerkingen toevoegen DE ZORGMAP (2)

7 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  zoals diëtiste, fysiotherapeut, apotheek  volgens vaste afspraken o.a. o als de gestelde doelen niet worden behaald, o bij bewegingsarmoede, o medicatie gebruik. VERWIJZING NAAR ANDERE DISCIPLINES

8 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  algemene persoonsgegevens  naam huisarts en praktijkondersteuner  reden van verwijzing  medicatiegebruik  leefstijl VERWIJSINFORMATIE (1)

9 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  uitslagen laboratoriumonderzoek, en overige onderzoek  andere aandoeningen  aanpassing in leefstijl VERWIJSINFORMATIE (2)

10 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  O verleg tussen betrokken disciplines over patiënt of samen met u indien u dit wenst?  Periodiek  Als behandeldoelen niet worden behaald  Om een betere diabetesinstelling te verkrijgen door een nog betere afstemming op elkaar Multi Disciplinair Overleg (MDO) (1)

11 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT  als meer dan één discipline is betrokken bij uw behandeling  aanmelding alleen na toestemming van U! Multi Disciplinair Overleg (MDO) (2)

12 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT Doel:  Hoe tevreden bent u over de huidige diabeteszorg?  Hoe kunnen wij onze diabeteszorg verbeteren? Wanneer  Het liefst binnen een maand Extra  Onder de inzenders worden eind november 10 zorgboeken diabetes van de stichting September verloot. ENQUETE 1

13 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT Invulmogelijkheid:  Digitaal (zie voorbeelddia) o + inlogcode die in de brief staat  Papieren versie o Gebruik de antwoordenvelop waarin de enquete zit, u heeft geen postzegel nodig o Of afgeven in de huisartsenpraktijk MedZorg ENQUETE 2

14 GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT VRAGEN?


Download ppt "GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG ZORG OP MAAT GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNS ZORG Wat blijft hetzelfde en wat verandert er?"

Verwante presentaties


Ads door Google