De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegang en toewijzing Presentatie Netwerk Midden, 25 en 26 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegang en toewijzing Presentatie Netwerk Midden, 25 en 26 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Toegang en toewijzing Presentatie Netwerk Midden, 25 en 26 maart 2015

2 Veranderingen Ingrijpende wijzigingen in Sociaal Domein Participatiewet Uitbreiding WMO Jeugdhulpverlening Van transitie naar transformatie Er is geen verandering zonder emotie

3 Wat hetzelfde blijft in Veldhoven Bestaande kaders en uitgangspunten Bestaande samenwerkingsvormen en overlegorganen Huidige loketten en informatiepunten

4 Stand van zaken Beleidskaders zijn vastgesteld Inkooptrajecten Wmo en jeugd zijn afgerond Zorgcontinuïteit huidige cliënten Dekkend aanbod Informatiebrieven cliënten zijn verstuurd Twee maanden voor afloop indicatie een gesprek Toegang is georganiseerd

5 Inhoud en vorm (1) Aanpak algemeen Integraliteit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur Meer kijken naar wat er al is en wat men zelf kan Verbinden wat er al is Dubbelingen voorkomen/versimpelen Iedereen die het nodig heeft, wordt geholpen Er is een vangnet

6 Inhoud en vorm (2)

7 Wat is de basisstructuur? Met de basisstructuur bedoelen we de eigen kracht en het netwerk van inwoners (dus ook mantelzorgers en vrijwilligers). Ook alle vrij toegankelijke collectieve voorzieningen vallen hieronder, bijvoorbeeld de huisarts, vrijwilligersverenigingen, welzijnsorganisaties, scholen, kinderopvang, etc. En de bestaande loketten en informatiepunten.

8 Wat willen we bereiken in basisstructuur? Zoveel mogelijk vragen beantwoorden en problemen oplossen in de basisstructuur Verbinden wat er al is en dubbelingen voorkomen Preventie en (vroeg) signaleren Zo snel mogelijk afschalen naar de basisstructuur Maatwerk bieden aan inwoners Basisstructuur de komende jaren verder versterken Betere zorg tegen lagere kosten

9 Generalistenteam Samengesteld team uit verschillende disciplines voor doelgroep 0 tot 100+. Enkelvoudige en/of meervoudige hulpvragen Op meerdere leefdomeinen (multi-problematiek), > coördinatie van zorg nodig bij één of meerdere leden uit een gezin/huishouden; kwetsbare, niet zelfredzame burger, niet in staat is zelfstandig regie te voeren; Spoedsituatie, mandaat bij generalistenteam, snel schakelen met andere partijen uitvoering van ingewikkelde of dure zorg (uitvoering/logistiek).

10 Generalistenteam Generalisten- team Jeugd- gezondheidszorg Ambulante hulpverlenin g jeugd Wmo, Werk & Inkomen Maatschappelijk werk Ambulante hulpverlening volwassenen Coördinator Ine Knuever-Tuinman Contact via: generalistenteam@veldhoven.nl

11 Samenstelling

12 Specialistenteam Best, Oirschot, Veldhoven Zelfde taken als generalistenteam Doelgroep: zeer complexe hulpvragen rondom: Zwaardere vormen van zorg (multi-problematiek, zeer complex); Intramurale zorg (jeugd); Kinderbescherming (tandemfunctie kinderbescherming en jeugdreclassering); (Jeugd)reclassering; Dermate ernstige problematiek dat via rechterlijke beslissing regie wordt overgenomen in belang van veiligheid van kinderen, eigen veiligheid of die van de omgeving. Advies- en consultfunctie ten behoeve van het generalistenteam Toegankelijk via generalistenteam en huisarts

13 Specialistenteam Best, Oirschot, Veldhoven Ambulante hulpverlening (volwassenen) Ambulant hulpverlener −LVB −GGZ Jeugdgezondheidszorg Jeugdarts Ambulante hulpverlening (jeugd) Ambulant hulpverlener −LVB −GGZ −Opgroei- en opvoedproblematiek Gedragswetenschap en orthopedagogiek Orthopedagoog Maatschappelijk werk Maatschappelijk werker Specialisten- team Jeugd- gezondheidszorg Ambulante hulpverlening jeugd Gedrags- wetenschap en ortho- pedagogiek Maatschappelijk werk Ambulante hulpverlening volwassenen

14 Samenstelling (1) FunctieNaamHuidige organisatie Jeugdarts Marja BakkerenZuidZorg ambulant hulpverlener jeugdzorg LVB Janneke Janssen-RommeAmarant ambulant hulpverlener jeugdzorg GGZ Fred VermeulenGGzE ambulant hulpverlener jeugdzorg GGZ Lidewijde van den BerkmortelGGzE ambulant hulpverlener jeugdzorg opvoed- en opgroeiproblematiek Marlon GoossensDe Combinatie ambulant hulpverlener jeugdzorg opvoed- en opgroeiproblematiek Wendy DolphijnDe Combinatie ambulant hulpverlener jeugdzorg opvoed- en opgroeiproblematiek Karin LobbezooDe Combinatie

15 Samenstelling (2) FunctieNaamHuidige organisatie ambulant hulpverlener jeugdzorg opvoed- en opgroeiproblematiek Simone van Dinther-van der WerfLumens ambulant hulpverlener jeugdzorg opvoed- en opgroeiproblematiek Yolande van MeursLumens ambulant hulpverlener jeugdzorg opvoed- en opgroeiproblematiek Iris van de SandeLumens Orthopedagoog Marieke van DaalLumens Maatschappelijk werker Inge van den BogertLumens Ambulant hulpverlener volwassenen LVB Khadija Hamzaoui Amarant Ambulant hulpverlener volwassenen LVB Marianne Arts Severinus Ambulant hulpverlener volwassenen GGZ René Klunder GGzE

16 Uitgangspunten vormgeven basisstructuur (1) Logische structuur en herkenbaarheid voor inwoners; Laagdrempelig en toegankelijk, nabij waar nodig/mogelijk; Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken, overlegorganen, activiteiten, voorzieningen en vindplaatsen. Eenduidige communicatie informatie en advies naar burgers vanuit de hele basisstructuur (voorkom kastje naar de muur) Eenduidig afschalen/opschalen basisstructuur  generalistenteam Oog voor de specifieke vraag/behoefte per WSZ of wijk.

17 Uitgangspunten vormgeven basisstructuur (2) Niet te lang in de basis houden, snel kennis beschikbaar stellen dus ruimte voor consultatie. Innovatie op inhoud (mensen van de werkvloer betrekken) Privacy/gegevensbescherming waarborgen Oog voor zorgmijders/meest kwetsbare en vroegopsporing. Dezelfde taal spreken Rekening houden met wettelijke bepalingen/verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen.

18 Eerste pijlers op schaal van Veldhoven Sociale kaart Basisstructuur  generalistenteam Communicatie en informatie Behoeften inventariseren wijknetwerken en andere verbanden in de wijken.

19 Vragen?


Download ppt "Toegang en toewijzing Presentatie Netwerk Midden, 25 en 26 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google